Read about prepositions

Prepositioner  Exempel  Ex 5  Ex 6  Ex 7  PrepExOne   PrepExTwo  What else?

-Det är prepositionerna som anger om du är över eller under,
eller (och), om du är på, på väg till eller från!


Läs om prepositioner längre ned på sidan.
Här finns exempelmeningar som kommer att underlätta väsentligt för dig.


Here you'll find sample sentences which will make things a whole lot easier for you.

 

   What's the difference between "Jump and Swim",
"Jump in the water",
and "Jump into the water"?

 


 
Prepositioner - Exercise
  
Choose the Right Preposition
Öva själv - Practice

 
He has a talent ____ painting.

I voted ____ him in the last election.

He failed ____ many reasons.

He was bedridden ____ 8½ months.

In this climate you'd better put the beer ___ fridge,
not on top of it.

She felt as if she were ____ the frying pan and the fire.

He was putting rafters _____ the roof.

Cheating on examinations was ____ him.

When she changed her plans that September day,
I didn't know what was ____ her mind.

He always kept the cleanser and dish-brushes __ the sink.

The final bill came ____ fifty-five dollars.

They ran ____ the door.

The detective was ____ my track.

The river rose ____ its banks.

We actually tried to change lead __ gold.

That was _____ the 80s, mind you.

He was happy _____ his entire life.

Cadillac Bar is _______ the street from here.

Like a good banker, I hate to part ___ my money.

Cowboy Tex, which of course wasn't his real name,
always drove _____the speed limits.

I swam ______the Colorado River, all the way to Grand Canyon.
 
 (Scroll down for KEY  -  FACIT finns längre ned)

 


Prepositionsexempel - Sample Prepositions:

av, för, åt, till, från, mot, längs, ovanför, nedanför, bakom, på, i, under, över,
 of, along, above, below, from, toward/-s, behind, for, to, on, in, under, during, over etc.
OBS! prepositioner används olika i olika språk.
Engelskan är icke något undantag.


Även om svenskans ibland kan motsvara engelskans
kan man inte räkna med att det skall vara
on i engelskan
där man i motsvarande position i svenskan använder !

-Denna omständighet kan aldrig tillräckligt betonas!


 

in the morning= på morgonen

in the evening= på kvällen

OBS! at night= på natten

at noon= på midda'n
(kl 12:00)

vänta på= wait for

wait on= servera/betjäna bord, matgäster etc.

 

 

 

 

 

 

 KEY - FACIT


Choose the Right Preposition

 
He has a talent for painting.
Han har talang för att måla.I voted for him in the last election.
Jag röstade på honom i senaste valet.He failed for many reasons.
Han misslyckades av många anledningar.He was bedridden for 8½ months.
Han var sängbunden i 8½ månad.In this climate you'd better put the beer inside (in) the fridge, not on top of it.
I detta klimat är det bäst att ställa ölen i kylskåpet,
inte på det.She felt as if she were between the frying pan and the fire.
Hon kände det som om hon var mellan
stekpannan och elden (bildligt talat).He was putting rafters beneath the roof.
Han satte upp takbjälkar (takstolar) under taket.Cheating on examinations was beneath him.
Att fuska på prov var under hans värdighet.When she changed her plans that September day,
I didn't know what was in back of (on) her mind.
Då (När) hon ändrade sina planer den där septemberdagen
så visste jag inte vad hon hade i tankarna.He always kept the cleanser and dish-brushes
underneath (under) the sink.
Han förvarade alltid rengöringsmedlet och diskborstarna
under diskhon.The final bill came to fifty-five dollars.
Sluträkningen blev på femtiofem dollar.They ran out the door.
De sprang ut genom dörren.The detective was on my track.
Detektiven (alt. kriminalpolismannen) var mig på spåren.The river rose over its banks.
Floden steg över sina vallar.We actually tried to change lead into gold.
Vi försökte verkligen att förvandla bly till guld.That was in (during) the 80s, mind you.
Ursäkta mig men det var faktiskt på 80-talet.He was happy throughout his entire life.
Han var lycklig hela sitt liv.Cadillac Bar is up the street from here.
Baren Cadillac ligger längre upp (bort) på den här gatan.Like a good banker, I hate to part with my money.
Som en duktig (god) bankman så hatar jag att skiljas
från mina pengar.Cowboy Tex, which of course wasn't his real name, always
drove within the speed limits.
Cowboy Tex, vilket naturligtvis inte var hans riktiga namn,
körde alltid i tillåten hastighet.I swam up the Colorado River, all the way to Grand Canyon.
Jag simmade uppför Coloradofloden, hela vägen till Grand Canyon.

-Would you like a bit more exercise on your English & Swedish? 

             
        
   

 
© Swengelsk, KB ®
webmaster