You'll find the correct translations by simply changing... contents, YES.

 
 

USE YOUR MOUSE POINTER, and you will find suitable translations.

 

 


 

1

She was treated for appendicitis by a female doctor (physician).

Hon behandlades för blindtarmsinflammation  av en kvinnlig läkare.

2

She was just a big old girl from Little Rock.

Hon var bara ”en gammal tjejkompis” från Little Rock.

3

He never goes to the theatre with his family.

Han besöker aldrig teatern tillsammans med sin familj.

4

The Johnsons will be at the seashore for three months this year.

Familjen Johnson kommer att vara på kusten i tre månader i år.

5

We all hoped she would reach the airport in time for the last flight.

Vi hoppades alla att hon skulle hinna till flygplatsen i tid för att komma med sista flyget.

6

On two occasions, she missed her appointment with the dentist.

 

Vid två tillfällen ”missade hon” (uteblev hon från)  sin avtalade tid hos tandläkaren (sitt tandläkarbesök/sin tandläkartid).

7

The trees are alive with color in the autumn.

Träden blir färggrant levande på hösten.

Träden blir verkligen färggranna på hösten.

8

For all we know, life will never be the same.

Såvitt vi förstår (vet) så kommer aldrig livet att vara sig likt (te sig likadant).

9

There are at least five guests left in the house who will stay for dinner.

Det finns åtminstone fem gäster kvar i huset som kommer att äta middag (stanna kvar för att vara med på middagen).

10

This money will be reserved for charitable purposes.

De här pengarna (dessa pengar) kommer att reserveras (kommer att ”sättas undan” –avsättas - placeras) för välgörande ändamål.

11

We shall be leaving for Australia in a few days.

Vi ska åka till Australien om ett par dagar.

12

During the raid seven prisoners were wounded.

Under anfallet (överfallet) så skadades sju fångar.

13

He was rewarded for his courtesy by the old woman.

Han belönades för sin artighet (tjänstvillighet) av den gamla (äldre) kvinnan.

14

After her departure, I have not been the same.

Efter hennes avfärd så har jag inte varit mig själv. Efter att hon åkt så har saker och ting förändrats för mig tycker jag.

15

I have not seen her since.

Jag har inte sett henne sedan dess. Jag har inte sett till henne sedan dess/det tillfället.

16

The cottage stood on a little hill behind the wall, waiting for someone to come along and buy it.

Den lilla stugan var belägen på en liten kulle bakom muren, och väntade (bara) på att någon skulle (komma och) köpa den.

17

He went to the store yesterday at noon.

Han gav sig iväg till affären igår klockan tolv. Han gav sig iväg klockan tolv till affären igår.

18

She came in time for the afternoon showing.

Hon kom i tid för eftermiddagsvisningen.

19

They all  lived across the street.

De bodde på andra sidan gatan allihopa.

20

He tilted one of the chairs, and was now leaning against the bar on it.

Han lutade (vickade) en av stolarna, och satt nu  på den (och lutade sig mot)  lutad mot baren.

USE YOUR MOUSE POINTER, and you will find suitable translations.-NOTE!
You'll find the correct translations by simply changing font color
in the second column above,
or simply by clicking in front of the Swedish versions.

USE YOUR MOUSE POINTER, and you will find suitable translations. 

 


 

USE YOUR MOUSE POINTER, and you will find suitable translations.-NOTE!
You'll find the correct translations by simply changing font color
in the second column above,
or simply by clicking in front of the Swedish versions.

USE YOUR MOUSE POINTER, and you will find suitable translations.

 

 

 

             
        
   

 
© Swengelsk, KB ®
webmaster