Bit & Byte

Burk & Chassis

Internet

Search - Söktips

Tags & Taggar

 

 

 

Riskerna med Molnet (Cloud)
och varför lämna ifrån sig material som är viktigt
och kanske rentav ekonomiskt känsligt?
Lagra lokalt men använd flera olika enheter/diskar!
Diskkopior/Arkivkopior förvaras förslagsvis i kassaskåp eller bankfack.

?

Vet du hur det kan vara, och bli,
att engagera externa lagringsplatser?

Har du egentligen koll på s.k. "security issues"?
Vet du exempelvis vad "security breach" innebär?

 


Ordlista

Glossary   Kunskap


A number of PCs can't upgrade to Windows 11.  . .


Date for the Next Windows Event?

Upgrade From Windows 10 to Windows 11?


Social Media Might Be Hurting Your Mental Health

Risks in Cloud Computing

SwengMixEnglishBasics 1


Security is a major issue in cloud computing.
Being based on the Internet makes it suitaable for hack attacks.
Many IT systems today are connected to Internet.  Vulnerability is similar to everywhere else.
cloud computing is a network that makes it easy for a company to recover from attacks.

 
Vara och SPARA, men vet du var?
Where do you really want your files to be stored,
OPEN or SAFE?


Integritet, personligt, hemligt och privatliv..?
Risker?
Dangerous?
One Drive


Nätfiske (phishing) syftar till att lura människor om lösenord & kreditkortsnummer mm
"""Phishing is a form of fraud
in which an attacker masquerades as a reputable entity or person in email
or other communication channels.
The attacker uses phishing emails to distribute malicious links or attachments
that can perform a variety of functions,
including the extraction of login credentials or account information from victims."""

 [ fraud= bedrägeri ]Misconfigurations: Beware
Cyber Security
... och
vad är kryptering?

 

PC, Laptop, Smartphone eller vadå?

 

The longer the PASSWORD , the better!  -Längden har betydelse. du SKA använda minst 12 tecken och mixA stoRleken samt ETT PAR  "symboltecken" typ * ^ # £ $.Swengelsk News     Blandade nyheter

 

SOCIALA MEDIER

Vaffö, vaffö, vaffö..?

Vad är detta då?


 What Is  Twitter ?

How Instagram Works            Lite mera om Instagram            Wikipedia om InstagramInternet Terms: Includes definitions (English)
 

 

 

desktop, a desktop PC - a computer that is small enough to sit on a desktop 
 - en dator som är tillräckligt liten för att få plats på en skrivbordsskiva, en skrivbordsdator

 

workstation(s) are basically desktop PCs with more powerful resources and somewhat different in the hardware configuration. They are often designated for use with CAD/CAM,  multimedia or other demanding  applications. 
  - arbetsstationer är extra kraftfulla persondatorer med ibland en något annorlunda teknik i "burken"/chassit/datorlådan och  avsedda att användas för CAD/CAM, multimediaapplikationer eller krävande grafikarbete e.d.

  

 

 
handheld (palmtop) - a portable, battery-operated, hand-held computer that can be programmed in BASIC to perform a wide variety of tasks. It is also called a Pocket Computer. One of the latest in its kind is worth noting. It's called Hiptop, a client-server type computer.  
 - en bärbar dator som drivs av/med  batteri och kan hållas i handen vilken kan programmeras i BASIC för att kunna utföra ett stort urval av olika uppgifter, denna typ kan ibland av en del uppfattas som svår att skriva på pga sin storlek (små tangenter), läs vidare under 'palm'. Ett nytillskott som nu tilldrar sig viss uppmärksamhet är en nyskapelse med s.k. client-serverteknik  och den heter Hiptop.

 

Internet-PC - a computer specially-designed for only surfing the Internet 
 - en dator som har skapats enbart för att surfa med på Internet


laptop -
a notebook or briefcase size  portable computer, usually weighing less than 10 pounds, portable personal computer that is small enough to fit in a person's lap, laptop computers usually have a flat screen and LCD display, and are powered by a rechargeable battery and can be connected to a larger monitor or other peripherals when back at the office  
 - en dator stor som ett anteckningsblock eller portfölj, vanligtvis med en vikt som understiger  4½ kg (10 lbs.), tillräckligt liten för att kunna placeras i/få plats i en vuxen persons  knä, drivs av ett uppladdningsbart batteri och kan kopplas till en större monitor eller annan kringutrustning då man återkommer till kontoret

 


- Är du orolig för att du har fått virus i din dator? 
Are you concerned about whether or not you have virus in your PC? Would you like to find out and possibly even deal with it? Do it now by clicking on one or two of these words! 
Då är det hög tid att att börja utforska din dator samt att vid behov ta bort viruset. Här får du tips, råd & hjälp med både det ena och det andra.
- Klicka på någon av dessa inbyggda länkar!


 mainframe - large, powerful, expensive multi-user systems, used by many people at the same time, the most powerful ones are called supercomputers   - stordatorn är en stor (kan vara som en större  garderob eller skåp), kraftfull och dyrbar dator som är avsedd att användas av flera användare samtidigt, de största exemplaren kallas superdatorer (som ibland kan vara två eller flera "sammankopplade"/seriekopplade stordatorer)

 

microcomputer - microcomputers are what we normally call and consider PCs, personal computers which is the most common type of computer, a computer whose CPU is a microprocessor, also called a personal computer  
 - vad vi i dagligt tal kallar persondatorer är egentligen s.k. microcomputers och finns som stationära elektriskt drivna med "nätström" eller de kan vara batteridrivna och bärbara etc.


 
minicomputer  - used like mainframes but less expensive and less powerful and have become less common much due to the fact that microcomputers have become more and more advanced (improved) 
 - används på liknande sätt som stordatorer men är billigare och inte så kraftfulla och har blivit mindre vanliga mycket tack vare att persondatorer har förbättrats i flera avseenden

 

net computer, NC - keyboard and monitor connected to a network server, a dumb terminal with no intelligence of its own  
 - tangentbord och monitor kopplade till en server, detta kallas ofta för en terminal eller en "dum terminal" eftersom ingen egen processor finns, "dumma terminaler" kallar man det även då monitor och tangentbord är uppkopplade mot en stordator


notebook computer -a brief-case sized computer that uses a flat panel liquid crystal display, it is about the size of a large book, a personal computer which weighs around six pounds and is approximately the size of a loose-leaf notebook, a little smaller than a laptop computer   
 - en dator stor som en portfölj vilken använder sig av en bildskärm med flytande kristaller och kan vara  ungefär som ett större kollegieblock eller en stor book och väger ca 3 kilo, denna dator är något mindre än en  'laptop'

 


palm
- palm or palmtops have no keyboard but have a touch-sensitive screen which can be controlled by means of a certain kind of pen, sometimes these small computers are referred to as PDAs, Personal Digital Assistants  
-vissa av dessa små "handhållna datorer"  kallas för PDA och 'palm' betyder handflata vilket indikerar att apparaten/datorn kan hållas i en handflata eftersom vissa av dessa saknar tangentbord så har de istället en tryckkänslig bildskärm som kan manövreras med hjälp av ett slags pekdon, en särskild slags penna (även viss typ av handskrift kan användas), och i första hand är dessa till för kalendarium, anteckningar och e-post men kan med hjälp av en dockningsstation anslutas till och uppdateras av en PC (eller annan typ av dator)palmtop
A computer small enough to be carried in the palm of the hand
en dator som är tillräckligt liten för att kunna bäras  i handflatan, läs vidare under 'palm'
 

 

PDAs, Personal Digital Assistants pocket-sized personal computer which usually can store phone numbers, appointments, and tasks. Some of these  have a small keyboard, others have only a special pen that is used for input and output. A PDA can also have a wireless fax modem. Files can be created on a PDA which are later entered into a larger computer. Apple has a well-known PDA
 - vissa av dessa små "handhållna datorer"  kallas för PDA och datorn kan hållas i en handflata, dessa s.k. PDA kan användas till kalenderfunktion, anteckningar och uppgifter inkl adressbok och data matas in med en speciell typ av penna alternativt för vissa modeller så finns ett litet tangentbord, även faxmodem kan förekomma på dessa apparater, uppgifter och filer som skapas kan senare "tankas över" till en vanlig bordsdator e.d., läs vidare under 'palm'

 

PDA - Short for personal digital assistant, a handheld device that combines computing, telephone/fax, Internet and networking features. A typical PDA can function as a cellular phone, fax sender, Web browser and personal organizer. Unlike portable computers, most PDAs began as pen-based, using a stylus rather than a keyboard for input. This means that they also incorporated handwriting recognition features. Some PDAs can also react to voice input by using voice recognition technologies. PDAs of today are available in either a stylus or keyboard version.

Apple Computer, which introduced the Newton MessagePad in 1993, was one of the first companies to offer PDAs. Shortly thereafter, several other manufacturers offered similar products.
Today, one of the most popular brands of PDAs is the series of Palm Pilots from Palm, Inc.
PDAs are also called palmtops, hand-held computers and pocket computers.

 


personal computer, PC - a moderately priced microcomputer system intended for personal use rather than commercial purposes (originally), see desktop computer, microcomputer and portable computer
  - persondatorer kan vara stationära eller portabla (bärbara), de bärbara kallas ibland  portföljdatorer, laptops eller notebooks


portable
 - a microcomputer system that can be easily moved from one location to another, see briefcase, lap computer, notebook computer, microcomputer
 
- en persondator som lätt kan flyttas från en plats till en annan, se vidare på portföljdator, bärbar, 'laptop', 'notebook' m fl.

 

 

smartphone is a handheld device that integrates mobile phone capabilities with the more common features of a handheld computer or PDA. Smartphones allow users to store information, e-mail, install programs, along with using a mobile phone in one device. For example a Smartphone could be a mobile phone with some PDA functions integrated into the device, or vise versa.
 - Detta är en kombinerad mobiltelefon och PDA och du kan då både spara info & sköta e-post.

 

stylus - A pointing and drawing device shaped like a pen. You use a stylus with a digitizing tablet or touch screen.  
- ett slags pekdon, en särskild slags penna

 

subnotebook - not quite as big as notebooks and can fit into a jacket pocket
 -
mindre än s.k. notebook och kan få plats i en vanlig kavajficka

 

 

 

 

 

Översättning svenska - Swedish - (swengelsk.se)  
More on PCs, datorer & datorkunskapSearch - Söktips
password...lösenord ...
använd minst 12 tecken och mixA stoRleken samt ETT PAR  "symboltecken" typ * ^ # £ $...


VÄJERN     KUNGSHAMN     SMÖGEN

             
        
   

 
© Swengelsk, KB ®
webmaster