Översättning svenska - Swedish - English
Auto-Bil-Car  Computer-Dator  Information  Educate-Utbilda  Ekonomi-Economy  Food-Mat  Grammatik-Grammar  Nyheter-News  Ordlista-Glossary
 
VÄJERN KUNGSHAMN BOVALL HUNNEBO  SMÖGEN

Om CORONAVIRUSET & COVID-19
... och om Donald Trump och konsten att ljuga...
Här kan du både se & höra ett och annat


                © Swengelsk, KB ®
Webmaster