-Vill du ha COVID-19 eller vaccination? Ett vaccinerat  liv är väl bättre än att dö av Corona.    

swengelsk datorordlista


@, at

vid, på (kallas ofta snabel-a, eller kanelbulle, och utläses/uttalas engelskt 'at' [ött] eller [aet])

access time

åtkomsttid, den tid det tar att komma åt information i en dator, det kan gälla åtkomsttiden till en hårddisk eller till ett s.k. RAM-minne

ACM - Association for Computing Machinery

världens största (?) org. verkar för bättre utbildningar, vetenskapligt & tekniskt, förbättrar kompetens för datorspecialister, grundades 1947, utger facktidningar, sponsrar konferenser för samverkan mellan högskolor & branschfolk

ACROBAT

ett program från ADOBE som skapar och läser PDF-filer. Genom att använda ACROBAT, ACROBAT READER etc. kan man oavsett datormiljö (IBM, Mac, LINUX eller Windows) se texten likant. Dokumentet bevarar sitt originalutseende.

active badge

En 'badge' är en inplastad id-bricka eller ett ID-kort som bärs inplastat, även en polisbricka, polislegitimation att bäras för identifikation. Här är det kanske mer en fråga om ett s.k. 'smartcard' e.d. med magnetslinga eller streckkod.

Active Server Page (ASP)

en typ av webbsida som innehåller ett skript som körs av/ på en s.k. Webbserver

ad, advertisement

annons

adaptor board

ett kretskort som placeras/sätts i en tom kortplats/korthållare (slot) i en dator (microcomputer) för att styra/kontrollera en yttre apparat/tilläggsfunktion

ADC - Automatic Data Capture

maskinell inläsning av data

add

addera, lägga till, lägga ihop

add-on

tillägg, påbyggnad, extra, extrafunktion, ett tilläggsprogram eller en tilläggsfunktion som (oftast) är till för att bredda eller komplettera ett tidigare installerat program

ADSL - Asymetric Digital Subscriber Line

en teknik som syftar till att med högre hastighet än vanligt (kanske 50 ggr snabbare) kunna skicka data i befintliga telefonledningar, från början ett tänkt system för leverans av video till bostäder

ALU - arithmetic-logic unit

ett av grundelementen i en CPU (= i en processor), den delen av en CPU där beräkningar och logiska arbeten/operationer/ utförs

analog, ANALOG

grek. för 'liknande', data har man av tradition sett på som antingen 'analoga' eller 'digitala', man kan se analogt som liknande en klockvisarfunktion eller en termometers kvicksilverpelare medan det digitala är en exakthet (allt är ettor & nollor)

analogue, analog

beskrivning av en svagt varierad signal utan avbrott

analysis

analys

animation

bilder, teckningar eller annan grafik som är rörliga eller har rörliga inslag, en rörelse

ANSI X12

en nordamerikansk EDI-standard, American National Standards Institute

ANX - Automotive Network Exchange

säkrade förbindelser & globalt nätverk med internetteknik ("hosting, authentication & application services" för bilindustrin) i över 20 länder, B2B (http://www.anxo.com)

any key, "Press any key"

vilken tangent som helst, "Klicka på vilken tangent som helst!"

app – application

Kallas på svenska för app eller appar och är tillämpningsprogram till datorer, iphones, surfplattor etc. Tillämpningsprgrm är t ex de olika officeprogrammen

applet

programvara skrivet i/med kodspråket JAVA, därmed kan vissa presentationer etc. köras från användardatorn istället för att skötas av servern, och detta kräver att användardatorns webbläsare är anpassad till/för Java

application

applikation, tillämpning, något applicerat

applications program

ett program med vars hjälp man kan åstadkomma eller göra något såsom de vanligt förekommande s.k. Officeprogrammen (MS Office: Word, Excel, Power Point, Access, Publisher & FrontPage) eller ett fakturerings- eller löneprogram

ARP, Address Resolution Protocol

en TCP/IP-process som översätter IP-adresser till Ethernetadresser vilket är ett naturligt krav för att TCP/IP skall kunna fungera med Ethernet

arrow

pil  (OBS! 'pilkastningspil'= 'dart')

ASCII - American Standard Code for Information Interchange

en standard som är till för att alla tecken, ettor & nollor, matas in på samma sätt och enligt samma principer för att senare kunna fungera och tolkas lika i olika datorer, detta är en standard av flera men anses av många vara den viktigaste

ASP - Application Service Provider

application service provider, leverantör som tillhandahåller/förmedlar/ programvara/applikationsprogram från en datacentral & kunden ansluter sig via (t ex) Internet, OBS! icke att förväxlas eller sammanblandas med ASP (asp)= Active Server Page

at, @

vid, på (en "exakt" preposition, se Prepos1.htm) uttalas [öt] eller [aet] samt i samband med e-post vid tecknet '@' (=snabel-a, kanelbulle) -Look at me! -Be there at 8 sharp! -She's at the office. -Prices are now at such a low level…

ATM - Asynchronous Transfer Mode

en överföringsteknik i telefon- och datornätverk för "höghastighet" (hög/stor bandbredd) utifrån gällande norm då begreppet myntades

ATM - automated teller machine

uttagsautomat för pengar, b framförallt i U.S.A., förekommer idag vid både stora & små butikscentra, flygplatser och vid banker, vissa är kombinerade med servicebox

attach, attachment

vidhäfta, bifoga resp. bilaga, något vidhäftat, vidhängande (jfr: 'enclose'= bifoga & 'enclosure'= bilaga, en lös sådan)

atto

en förstavelse som betyder en "quintillionth" eller en miljarddels miljarddel, förkortas 'a' och skrivs i siffror som 10 "upphöjt till 18"

audio note

ett digitaliserat ljudinslag som kan fästas vid/sammankopplas/införlivas med text eller grafik

AUI, Attachment Unit Interface

kontaktdon för tjockt "Ethernetkablage" (jfr BNC-kontakt, kontaktdon för tunt Ethernetkablage, s.k. Thin Wire)

authenticate

bestyrka, verifiera, kontrollera, bevisa äktheten av (autentisera), t ex kontroll vid inloggning eller kommunikation mellan olika system

auxiliary storage, Secondary Storage

diskar, disketter, magnetband etc. Se även sekundärminne!

AWC, Association for Women in Computing

en stor organisation för kvinnor verksamma inom datorbranschen eller i datorrelaterad verksamhet

average

genomsnitt, genomsnittlig

B, b, byte/baud

byte är oftast en grupp av 8 binära tecken, bitar (bits), 1 Kbyte= 1024 byte eller 2 upphöjt till 10, en 'byte' oftast motsv ett tecken, 'byte' har med lagring att göra och 'baud' har med kommunikation att göra

b, short for/an abbreviation for byte or baud

detta är en förkortning som används både om 'byte' och 'baud'. Översätts med 'byte' när man talar om lagringskapacitet, och 'baud' (baud rate) i samband med kommunikation eller kommunikationslösningar

B2B - business to business

företag som inriktar sig på, eller inriktar en del av sin verksamhet på, affärer med andra företag, försäljningen är ej riktad mot konsument eller detaljhandel, en typ av verksamhet som blivit mer och mer vanlig även på Internet

back up

att kopiera och lagra kopia av data, oftast i eller med en säskild "backupmaskin" (bandmaskin, en särskild enhet eller separat dator alt. en CD-brännare e.d.), man kopierar en hel enhet (en hårddisk eller en s.k. partition) alt. en eller flera

backspace key

backstegstangent

backup

processen, arbetet, att kopiera och lagra på eller i en särskild apparat för att bevara och skydda innehållet (datan)

barcode

streckkod

barcode label

en lapp (som t ex en prislapp) som innehåller en streckkod för optisk läsning/registrering

barcode reader

streckkodsläsare

batch

bunt, sats, parti, produktserie

batch program

ett program som fungerar utan användarens eller terminals medverkan (sköter sig självt), exempel kan vara storskaliga uppdateringsprogram eller rapportsystem, men kan också finnas i s.k. hushållsprogram eller för hem/villafunktioner

Baud, baud

en enhet för modulationshastighet, förändringar per sekund i en signal, tidigare använd om modemhastigheter som idag oftare uttrycks med Bps (bits per second)

BBS - Bulletin Board System

en elektronisk anslagstavla, finns i många varianter och ofta med inloggningsförfarande för olika intressegrupper

BC, blind copy

hemlig kopia skickas till denna adress, en särskild mottagarruta i ett e-postmeddelande där en "hemlig" adress skrivs. Övriga mottagare ser icke denna adress!

bit, binary digit, Binary Digit

binär siffra, binära talsystemet innehåller bara två (2) sifror, 1 & 0, man kan också uppfatta en 'bit' som en del av ett tecken

Bitmap

ett sätt att konstruera/bygga upp bilder med hjälp av punkter, ju fler punkter desto högre upplösning, bildrna som skapas kan oftast skrivas ut men kan inte förstoras hur som helst utan försämring, jfr vektorgrafik

blanket

filt -OBS! Formulär & blankett = 'form' -Se vidare 'questionnaire'

bold [böuld]

fetstil, -t, djärv (bald [bå:ld]= skallig, flintis)

boot, reboot

starta om "operativet"/operativsystemet/systemprogrammmet (reload the operating system)

box

ask, kartong, låda; text box= dialogruta

brain, brains

hjärna, förstånd, huvud

breach, security breach säkerhetsöverträdelse, bryta mot, bryta igenom, intrång e.d.
SECURITY BREACH, computer security breach

broadband

bredband, digital överföring av information, standard saknas, definition idag är att bredband innebär hastigheter på 5 Mbit/s i båda riktningarna. 2 Mbit/s enl IT-propos!

BSD, popular version of UNIX

en populärversion av operativsystemet (OS) UNIX som har specificerats av Berkeleyuniversitetet i Kalifornien (California) som ligger "på andra sidan Oakland-Bay Bridge från San Francisco" (öster S.F.)

button

knapp

byte

en lagringskapacitetsterm, storleksbegrepp, 1 byte= 8 bits, 1 (en) byte rymmer/"lagrar" ett tecken, en bokstav eller en siffra, en grupp om åtta bitar och den mängd som krävs för att kunna sätta samman en bokstav enligt ASCII-formatet

C

strukturerat programmeringsspråk, från början utvecklat ihop med UNIX, C är sedan många år ett av de populäraste programmeringsspråken med bra definition och ett fåtal hinder för programmeraren (C++ objektorienterad efterföljare till C, nu på frammarsch)

CA - Certification Authority

utgivare av s.k. 'smart cards' med nycklar & certifikat för att garantera elektroniska handelspartners äkthet

cache

ett litet dedicerat RAM-minne för mellanlagring och för att öka hanteringshastigheten mellan t ex vanligt RAM & HD (cacheminne möjliggör anv av billigare & enklare RAM), tillfällig lagringsplats där datorn lägger viss information

CAD, Computer Aided Design

datorstödd konstruktion, där ritningar och beräkningar för en produkt har gjorts med hjälp av dator

CAM, Computer Aided Manufacturing

datorstödd tillverkning, dator/-er styr tillverkningen eller en tillverkningsprocess

capital

kapital, pengar, huvudstad

capital

versal, stor bokstav (small capital= kapitäl)

CapsLock, capitals locked

låst för endast stora bokstäver (versaler)

CC,carbon copy

kopia skickas till, en särskild mottagarruta i ett e-postmeddelande där en "andra adress" skrivs om man vill skicka en kopia till någon

CD ROM disc

Läsbar skiva om ca 680 MB, ca ½ tim video

CD-R disc

Detta är en "lagringsbar"skiva. Med hjälp av s.k. "CD-brännare" kan man "fylla" denna skiva en gång men sedan är den "färdig". För att kunna läsas i vilken dator (CD-spelare) som helst så måste den vara "stängd= closed" och därmed kan man inte lägga till

CD-RW disc

Denna skiva är "återskrivningsbar" och kan användas som en diskett; spara, radera, ersätta & spara igen etc. Både denna skiva och CD-R kan vanligtvis bara läsas i CD-brännare fram till att de är stängda= closed! Härefter "läses" de av/i många vanliga CD R

character

tecken, karaktär

check

kontrollera, "kolla"

checkbox

en komponent ofta i form av en liten fyrkantig ruta som ofta finns i en s.k. dialogruta där en inställning eller bekräftelse skall göras. Vid klickning på/i rutan så blir det ett kryss eller en bock i rutan vilken försvinner vid klickning.

chip

komponent med ett stort antal elektroniska kretsar, kiselskiva på vilken anbringas elektroniska komponenter i form av integrerade kretsar. 'chips' utgör grundbitar/byggklotsar i datorn, kan utföra beräkningar och andra uppgifter mm, kiselbricka, krets

choose

välja (i största allmänhet) (choice= ett sådant val)

CIM, Computer Integrated Manufacturing

datorintegrerad tillverkning, tillverkningsprocessen har integrerats från konstruktion (CAD) ända ut till produktion (CAM)

cinnamon roll

kanelbulle, bulle (kanelbulle, även kallat 'snabel-a'= @ uttalas '[ött] eller [aet])

clock

klocka (apparaten, men dock icke tiden!) -It's 2:45 /-"What time is it?" eller "What's the time?" = Vad är klockan?

CMOS - Complementary Metal Oxide Semiconductor

en slags integrerad krets som används i processorer och minnen

communicate

kommunicera, meddela

communication

kommunikation, meddelande, kontakt

computer

dator

conductor

ett material genom vilket elektrisk ström kan flöda/transporteras/röra sig, se vidare 'semiconductor'

connect

koppla samman, koppla ihop, sammankoppla, binda samman

connection

förbindelse, koppling, samband

content, contents

innehåll (contain= innehålla, container= behållare, "förvaringsbehållare")

cookbook

ett dokument som steg-för-steg beskriver hur ett program skall installeras och användas (originalbetydelse, huvudbetydelse= kokbok)

copy

kopia, att kopiera, även "ett exemplar" (-Please, get me a copy of today's newspaper.)

CPU, Central Processing Unit

processor, en liten kvadratcentimeter stor tingest som består av miljoner  transistorer. En processor utför beräkningar, tolkar och utför prgrm-instruktioner, styr alla processer & fungerar som hjärna i datorn. En av delarna i CPU är ALU. Se ALU!

cursor

markör, ett blinkande streck på bildskärmen, där strecket blinkar placeras det du skriver eller infogar

cut

klippa, skära, hugga (även ett skärsår, "ett huggmärke", "ett klipptag" med saxen etc (-Lägg av med det där genast!= Cut that out right away!)

Danish

wienerbröd, dansk, -a, -t

data

data, uppgifter, inskrivet material, antecknad information med hjälp av dator, i Sverie ofta förväxlat med 'dator'

default

utgångsläge, standardinställning, "normalläge", utgångsposition om ingen annan inställning eller justering görs så gäller detta… Ofta är detta ett slags antagande, eller en grundinställning i ett visst system eller i en viss miljö.

delete

ta bort, radera (erase= sudda)

density

täthet, packnings-/lagringstäthet på disketter, enkel densitet= Single Density, UHD= Ultra-High Density etc.

DES

Data Encryption Standard, symmetrisk algoritm för att ge ett medelande äkthetsbevis

describe

beskriva

desktop computer

'desktop' är vilken PC eller s.k. workstation som helst som får plats på ett skrivbord

device

apparat

dial

ringa upp, ringa (dialling up= att via, eller med hjälp av, ett modem koppla samman en dator med en annan som är avlägset placerad)

dialog box

dialogruta; där något skall skrivas in, väljas, kompletteras etc.

disc

skiva, CD Rom-skiva etc.

disk

en lagringsbar rund magnetisk skiva, informationen lagras via "magnetisk kodning"

disk

hårddisk, fast disk

diskette, floppy disk

diskett, ett billigt och "lättrörligt" lagringsmedium som finns i olika storlekar: 8" (20,32 cm), 51/4" (13,3 cm) & 3½" - 1,44 MB-(9 cm)

DMA, Direct Memory Access

metod som tillåter minnesadressering utan att gå via CPU, DMA möjliggör överföring av hela datablock från en periferienhet (t ex en disk) till datorns arbetsminne via bussen utan inblandning av processorn vilket ger tidsvinster men ökar systemets komplexi

DNI

Direct Neutral Interface, ett "neutralt gränssnitt" som enligt vissa kan komma att ersätta s.k. 'VR headsets' i framtiden (något som stimulerar hjärnceller annorlunda).

dot

punkt, prick (punkt i interpunktion, rättskrivning= stop, final stop)

DPI - Dots per inch

The number of 'dots' or pixels per each inch of a printed or scanned document (antalet punkter per tum)

DPI example

An image created in Photoshop at 300 x 300 (that's 300 pixels wide by 300 pixels high) with a DPI of 100 is exactly 3" x 3". Inches = Pixels/DPI [ 300 /100 = 3 ]

draft

skiss, utkast, skissa (draft, draft beer= fatöl, öl i tappkran)

draw

rita, teckna och kan även betyda ibland att dra (-You've got to draw the line somewhere, haven't you?), oftast är dra, draga= pull, dra om släpvagn o.d.= haul

drawback

nackdel  (hake= catch)

drive

enhet, lagringsenhet

DTP

desktop publishing

DVD, Digital Versatile Disc, Digital Video Disc

ett optiskt lagringsmedium med väsentligt större kapacitet än en CD ROM-skiva. Denna "lagringsskiva" med upp till ca 5 (4,7) GB lagringskapacitet, liknar till det yttre en CD ROM-skiva. Kapaciteten beräknas inom kort vara 17 GB.

EAN

European Article Numbering Association, branschstandard för streckkoder & EDI

EDI - Electronic Data Interchange

EDI är metoden för att överföra elektroniska standardiserade dokument, affärstransaktioner, mellan två företags affärssystem. Dvs, den elektroniska överföringen från en tillämpning i en dator till en annan tillämpning i en annan dator

EDIFICE

EDI Forum for Companies with Interests in Computing and Electronics, den europeiska elektronikindustrins EDI-projekt

edit

redigera, editera

elect

välja, välja en representant, göra/genomföra ett politiskt val, jfr med select, selected där någon blivit utvald, ofta genom säskild gallring, & choose som är mer att välja i största allmänhet (-You know I'll choose you anytime!), I'll choose the green

enclose, enclosure

bifoga, bilägga resp. bilaga

entire

hela, allt

erase

radera, sudda, ta bort

error

fel, ett fel, en felaktighet, något som icke fungerar

execute

utföra, exekvera, verkställa (avrätta) / utföra en programinstruktion, köra ett program, 'execute' & 'run' är oftast synonyma i datorns värld

fail

misslyckas, fallera (mankera) / (go wrong)

fault

ett fel, en "miss" ("Whose fault is this?"= Vems fel är detta?)

FDD - floppy disk drive

diskettenheten

feed

mata, mata in, föda upp med mat etc.

FET - field effect transistor

en transistor i vilken ström mellan "a source terminal and a drain terminal" kontrolleras av "variable electric field", ger låg strömförbrukning

figure

siffra, figur, men också verbet att räkna ut, "lura ut något" = Figure something out. I can't make anything out of this. Can you figure it out?

file

arkiv, arkivera, en fil, arkiverat dokument (även verktyget 'fil'!)

filing cabinet

dokumentskåp, mappskåp av typ för hängmappar etc.

find

finna, hitta, söka efter (söka efter även 'search' & 'search for')

firmware

systemmjukvara, en del av ett OS (operativsystem) och som finns i ROM

fit

passa, passa in, anpassa (oftast fysiskt, mekaniskt etc) -That suits me just fine! (=Det passar mig alldeles utmärkt!), -I'm not suited for this. (=Jag passar inte för detta.) OBS! -Are you fit for it? (=Är du i bra form/skick för det?)

flicker

den snabba ökningen eller minskningen av ljusstyrkan på en bildskärm/datorskärm, flimmer

flush

spola, skölja ned, spolning som i en toalett e.d. -OBS! Ej att förväxlas med 'flash' som är blixtljus som t ex kamerablixt e.d., blixtra samt något därmed förenligt såsom 'flashy'

fold

vika, vika ihop

folder

mapp, katalog

font

typsnitt, teckensnitt

footer

sidfot, det som kan finnas längst ned på varje sida i ett dokument, skrivs in en gång och "följer med" dokumentet oavsett sidantal (Funktionen återfinns i flera program under menyradens Visa, Infoga eller Redigera)

form

formulär, blankett (OBS! 'blanket'= filt)

forward, send on, pass on

vidarebefordra, skicka vidare, framåt

frame

ram, tavelram, ruta-bildruta, rama in -OBS! Men också i betydelsen "utsatt för en komplott"= framed (lurad, utsatt för en komplott, utsatt för konspiration etc. -"He was framed from the very beginning!")

G, giga

ett prefix som betyder 1.000.000.000 (1 miljard) = 'one billion' eller 'one thousand million'! OBS! kommatecken i engelskan OBS! 1,000,000,000 (alt mellanrum)

game

lek, spel, vilt (jakt)

games

lekar, spel

gateway

en apparat eller arrangemang som binder samman två nätverk på ett för användarna synligt sätt, till skillnad från användningen av en s.k. 'bridge' då man inte ser sammankopplingen som användare

GB, Gigabyte

1.073.741.824 eller 230 bytes eller ung. en miljard bytes, en miljon kilobytes, eller ett tusen megabytes

get

få, komma, hämta, skaffa, bli mm (-"Get up!" -"Get moving!")

GHz, gigahertz

en frekvens, hastighet, på en miljard (1.000.000.000) gånger en sekund ("a frequency of one billion times a second")

giga, G

10 upphöjt till 9 = 1000000000 (decimalsystem) eller (som binära tal) 2 upphöjt till 30 = 1073741824 (en miljard)

glare

blända, bländning, skimmer, reflex/-er från en bildskärm eller annan källa

glyph

Detta är benämning för formen på ett bokstavstecken (en bokstav= font). Till exempel så är kursivt "a" och "ett vanligt a" ("normal-a" /romerskt a) olika varianter (= "glyphs") för samma alfabetiska tecken

graphics tablet

ett "ritunderlägg" att användas i kombination med en s.k. 'lightpen' för att rita, göra ritningar & skisser etc. precis som att rita på ett vanligt papper

ground

mark, jord, jordanslutning, jordkabel etc

GUI - graphical user interface

grafiskt användargränssnitt, se bl a 'WIMP' system, vilket i praktiken innebär att man kan arbeta med mus & "dialogrutor" ('dialog box'), "mushanterat arbete"

gutter (page & print setup)

häftyta, häftområde för häftning eller sammanfogning på annat sätt genom t ex spiralfogning av sidor till ett häfte e.d., vanligtvis i vänstermarginalen men kan även förekomma högst upp i en sidlayout /'gutter' även 'rännsten', en ränna för avvattning

hardware

hårdvara

header

sidhuvud, det som kan finnas längst upp på varje sida i ett dokument, skrivs in en gång och "följer med" dokumentet oavsett sidantal (Funktionen återfinns i flera program under menyradens Visa, Infoga eller Redigera)

hole

hål, ett hål  (Not to be confused with - får icke sammanblandas/förväxlas med 'whole' = hela, hel, allt)

hot

het, mycket varm, men också 'kryddstark', 'färsk' och 'inne' (=populär, /-t), härutöver kan 'hot' förekomma i betydelsen 'efterspanat'/'nyligen stulet' etc.

HTTP - Hyper Text Transfer Protocol

ett överföringsprotokoll för kommunikation/trafik/förbindelse mellan webbklient & server

HTTPS

se http (HTTP) fast med tillägget av ökad säkerhet (security) genom kryptoteknik/kryptering

hub

nav, ett nav, ett centrum (hubcap= navkapsel på en bil)

hyphen ['haifön]

bindestreck (ett streck mellan ord)

information, a piece of information

information, upplysningar, en upplysning

insert

infoga

instantly

ögonblickligen, omedelbart, omgående

intelligence

intelligens, underrättelser, information

interface

gränssnitt, den arbetsmiljö  du ser på skärmen som förbinder olika delar i ett datorsystem och anpassar signalerna mellan dessa

invert

reversera, kasta om, vända på ordningen, "vända upp & ner på"

ISP, Internet Service Provider

"telecomföretag" såsom BT, Pacific Bell, AT&T, Telia, Tele2, Orange m fl, "teletjänstföretag" med vars hjälp, stöd & support man kan få/ha/abonnera på internetuppkoppling/internetanslutning, telekommunikationsföretag

k, K, kilo

1000, ettusen OBS! I Sverige skall detta skrivas 1.000 medan det i engelskan skall skrivas 1,000 ! (10 upphöjt till 3= 1000 (decimalsystem) eller (som binära tal) 2 upphöjt till 10= 1024)

kb, kB, KB

1 kB = 8 kbit = 8,000 bit vilket "i grova drag" (roughly corresp to ½ letter page, 50% of one 8 x 11 letter page) motsv. ca ½ A4-sida “normaltext”)

key

nyckel, facit, tangent

keyboard

tangentbord (tangent= key)

keystroke

tangenttryckning, "knapptryckning", att trycka ned en eller flera tangenter på ett tangentbord

kilobyte

kilobyte är ett tusen bytes (1024) , som förkortas kbyte. Vidare så är 1 kbit således 1024 bitar.

LAN, Local Area Network

förkortning för ett (vanligt?) lokalt nätverk i exempelvis ett företag eller en skola där man vill utnyttja vissa gemensamma resurser som skrivare, databaser etc. Flera s.k. LAN kan sedan knytas samman till ett WAN (Wide Area Network) vilket blir allt van

landscape

liggande format, landskap, omgivning, utsiktsvy

laptop, notebook

bärbar dator ('laptop'= ung. som en bärbar skrivmaskin, medan en s.k.  'notebook' är i storlek ung. som ett kollegieblock eller A4-ark

letter, letter size

bokstav, brev  (siffra= figure), letter page size, letter size= 8" x 11" (motsv ung A4), standardstorlek på papper liknande vårt A4-format

level

nivå (at a certain level), 'vattenpass'= water level, level, men också "to be on the level with somebody" förstå varandra och komma överens ("Level with me!")

lightpen

ljuspenna som känner av skillnader i reflekterat ljus, denna kan användas för att läsa (läsa av) tryckta optiska tecken (skrivtecken) eller streckkoder men kan också användas för att rita direkt på en datorskärm

load

ladda (download= ladda ned, om ett prgrm etc)

lock

lås, låsa, låsa igen -OBS! låsa upp= unlock

loudspeaker

högtalare

mail

post, posta (mail används mer omfattande i AmE jfr med BrE, mail-post)

main memory, Main Storage, Internal Storage

ett "lagringsbart" utrymme som kontrolleras & styrs av CPU (processorn), detta utrymme använder processorn medan processer, exekvering, beräkningar, utförs (RAM)

main memory, main storage, primary storage, internal storage

internminne, primärminne, minnet som datorn använder för att lagra/hämta data under beräkningsprocessen (arbetsprocessen). Data som förekommer här försvinner då datorn stängs av. Det som skall användas senare måste sparas på HD, diskett eller annat media

mainframe

stordator

match

para ihop. para samman, match, tävling

MB, Mb, megabyte

en miljon byte, ett mått på minnesmängd, en måttsenhet, megabyte, ett storleksbegrepp för lagringskapacitet motsvarande ung. ettusen kilobyte eller en miljon bytes, (1,024 kilobytes) Megabyte= 1,048,576 bytes eller 1,024 kilobytes

mean

betyda, betyder, elak, medel

mega, M

10 upphöjt till 6 = 1000000 (decimalsystem) eller (som binära tal) 2 upphöjt till 20 = 1048576 (en miljon)

megabyte, MB, Mb

en miljon byte, ett mått på minnesmängd, en måttsenhet, megabyte, ett storleksbegrepp för lagringskapacitet motsvarande ung. ettusen kilobyte eller en miljon bytes, (1,024 kilobytes) Megabyte= 1,048,576 bytes eller 1,024 kilobytes

memory

minne -Se vidare primary memory och secondary memory (memory= storage), lagringsplats för data

menu bar, Menu Bar

menylist, raden av menyval vanligtvis näst högst upp (under namnlisten) för bl a "Arkiv", "Redigera", "Visa" etc.

mesh

maska/ -or, trådslinga, ögla (i ett nät/en stickning), men även det mönster som ett nät bildar med sina nätmaskor etc., se vidare i topologi 'mesh topology' (nätverk)

message

meddelande

microchip, chip

chip' har kommit att bli den vanliga benämningen. Se vidare 'chip'!

MMX - Multi Media eXtension

en förbättrad pentiumprocessor, snabbar upp hantering av grafik & video, programvaran måste dock vara anpassad till denna processor för god effekt

monitor

monitor, bildskärm= screen

motherboard, system board

moderkort, den viktigaste delen i en PC, är som en skiva på vilket finns processor/-er, minneskretsar, moduler, Cache-minne, ROMs, "lediga minnesplatser", grafikkort, SIMM mm

network topology

nätverkstopologi, hur datorerna i ett nätverk är sammankopplade, "nätverksmönster". Vanliga "network topologies" är "the star, bus, and Token ring".

notebook

bärbar dator ('laptop'= ung. som en bärbar skrivmaskin, medan en s.k.  'notebook' är i storlek ung. som ett kollegieblock eller A4-ark

open

öppna, öppen, öppet

OS - operating system

en uppsättning program som tillsammans kontrollerar och styr både resurser och processer i datorn, som kommunikationen mellan hårdvara etc. (t ex MS-DOS, MS Windows, Linux, OS/2, UNIX)

PAL

europeisk standard för TV & video, 50kHz

palm

handflata, ett träd, en trädtyp

palmtop, handheld

handdator

paragraph

stycke, ett antal rader samlade med ett utrymme över och under (Kom ihåg att du (numera) skapar ett nytt stycke i många miljöer då du klickar på/trycker på 'Enter')

paste

klistra in, att infoga något i en applikation som är kopierat eller utklippt någonstans och som finns i minnet

PC, personal computer

PC, persondator, dator

performance

uppträdande, framträdande

pixel

bildpunkt [i datorgrafik] är ett bildelement som utgör minsta beståndsdelen i ett raster

Pixels

The exact number of 'dots' (punkter) both horizontally and vertically that make up the file. This is the actual resolution of the file (Detta är grafikfilens upplösning).

PKI

Public Key Infrastructure, något som bygger på/baseras på assymetrisk kryptoteknik

PL/I - a programming language

ett programmeringsspråk utvecklat hos IBM (IBM Users' Group) där man implementerat de bästa egenskaperna från COBOL, FORTRAN & ALGOL

platform

plattform här innebär olika datorsystem, typ av dator: PC, Mac, workstation etc.

play

leka, spela men också substantivet 'a play' såsom ett skådespel, en pjäs e.d.

plotter

fungerar likt en skrivare men skriver ut datorbaserad information i form av bilder/grafik

PNG - Portable Network Graphics

en förbättrad bildstandard för Internet jfr med GIF som är det dominerande formatet (January 2001)

portable

bärbar, portabel

portable language

ett språk som lätt kan koverteras för att använda på/i flera olika OS (operativsystem)

portrait

porträtt, stående format

post

anslå, affischera, sätta upp ett meddelande, att visa, visa  upp, lägga upp, lägga fram...ett meddelande  på en anslagstavla (bulletin board) eller "chat" eller s.k. "newsgroup", men också post=mail, post, post office etc

poster

affisch

power

ström, kraft, styrka

predict

förutse, förutspå, förutsäga

prefix

förstavelse, början av ett ord

press

trycka på, trycka ned ('press' indikerar oftast en nedåtriktad rörelse)

primary storage, internal storage, main memory, main storage

internminne, primärminne, (RAM) minnet som datorn använder för att lagra/hämta data under beräkningsprocessen (arbetsprocessen). Data som förekommer här försvinner då datorn stängs av. Det som skall användas senare måste sparas på HD, diskett eller annat

print

skriva, trycka (boktryck, tidningstryck etc)

printer

skrivare, boktryckare

process

databehandling, behandling av data enligt programinstruktionerna

properties

ägodelar, egenskaper

PTT

allmänt vedertagen förkortning för 'Post, Telegraph & Telephone Administration' som finns nationellt ordnat i många länder

pull

dra, dra mot sig

punchcard, punched card

hålkort, del av ett tidigare datorsystem

purpose

syfte, ändamål

push

skjuta framåt, skjuta framför sig

questionnaire

 frågeformulär, OBS! formulär (i allmän bemärkelse), blankett= 'form'

RAM [ræm], random access memory

ramminne, arbetsminne, ett minne som processorn kan både läsa av och skriva till. Se även primärminne!  (primary storage)

random

på måfå, slumpvis

random access

ett system där man kan skaffa/få/ha  tillgång till vilken palts/utrymme som helst i ett lagringsutrymme och i vilken ordning som helst

read-only memory, ROM

ROM is generally a solid state storage chip that is programmed when manufactured - minne som endast är läsbart, det är en "låst" information på exempelvis en skiva såsom en programvara eller annan data för installation etc. som inte användaren kan ändra

recycle

återvinna, återutnyttja (återvinning=recycling) OBS! ikonen (bildsymbolen) på skrivbordet 'recycle bin' som används i MS Windows motsvaras i Apple Mac av 'trashcan' (trash= sopor, skräp)

refresh

uppdatera, "fräscha upp"/friska upp, uppfriska (refreshments= uppfriskande drycker, förfriskningar)

refresh rate

den hastighet/det intervall som åtgår för att återskapa (rita om) en bild eller annan grafik på en bildskärm

rescue

rädda, undsätta (Search & Rescue Team= Räddningspatrull, Eftersökpatrull, Undsättningsenhet)

resolution

upplösning, bildskärmskvalitet, antalet punkter per ytenhet

ROM

read-only memory, en minnesfunktion som bara kan läsa (ej tillföra nytt, skriva, skriva in, skriva över eller spara etc)

row

rad, både i ett dokument och i en teater eller stolsrad, row of houses', 'row' kan också betyda 'ro' (=verbet "att ro" om en båt, 'a row-boat') i BrE ofta anv om att bråka, stimma, ställa till bråk eller oväsen etc ('make a row') samt om att protestera

rule

härska, regera

ruler

linjal

run

köra, handha, sköta, ansvara för, leda

S/MIME

ett säkrat sätt för överföring av elektroniska medelanden via Internet

sample

ett exemplar, ett prov

save

spara, rädda, men också prepositionen 'utom' (förutom)

save as

spara som

scanner

ett optiskt inläsningsredskap som kopierar bild eller text med hjälp av ljusreflexer för vidare bearbetning eller hantering i dator

screen

bildskärm

screened, screened cable

avskärmad, om kabel som t ex 'coax' (coaxial cable), koaxialkabel, även 'shielded' förekommer

script

ett litet program skrivet i "scriptspråk"/kod  som används för att utföra enkla funktioner eller för att binda samman olika program

scroll

rulla (rulla med hjälp av rullningslist i ett fönster e.d.), för att visa data som finns på annan plats än där markören finns etc.

scrollbar

rullningslist, möjliggör visning av data som finns högre upp, längre ned, till höger eller till vänster om markörens aktuella position

SCSI - Small Computer System Interface

ett gränssnitt för att koppla samman kringutrustning med datorer; scanner (blidläsare), CD-spelare, hårddiskar etc.

search, search for

leta efter, leta, söka, söka efter, eftersök, sökning

security, secure säkerhet, säkert (vad och hur säkert), skydd mot att bryta, bryta igenom, intrång e.d.
SECURITY BREACH, computer security breach
security breach säkerhetsöverträdelse, bryta mot, bryta igenom, intrång e.d.
SECURITY BREACH, computer security breach

secondary storage, auxiliary storage

HD (hard disk), floppy disks (disketter), magnetic tapes, CD-R, CD-RW

select, Select All

välja, göra ett urval, välja ut, utvälja, ibland också MARKERA, Markera allt, se vidare 'elect'

selection

ett urval, en markerad del, se vidare 'elect'

semiconductor

halvledare, en materialgrupp, en typ av material, som medger/möjliggör genomströmning/genomsläpp/ström under särskilda förutsättningar/omständigheter och används för att bygga/konstruera vanligt förekommande komponenter såsom dioder och transistorer.

send

skicka, sända

shape

form, former, skick  ("I like the shape of it." /"I'm in good shape." /"Shape up!")

shielded, shielded cable

avskärmad, om kabel som t ex 'coax' (coaxial cable), koaxialkabel, 'shield' betyder ju också sköld, skydda som med en sköld etc. (shield of armor, shield off by means of), även 'screened' förekommer

shortcut

genväg

sign off

att logga ut, logga av (på vissa datorsystem), även i betydelsen sluta, upphöra

sign up

att logga in (på vissa datorsystem), även i betydelsen bli med, gå med i, vara med

silicon ['sili,kån]

kisel, ett material /OBS! Se upp med uttalet så icke förväxling sker med fog- & tätningsmaterialet! Detta engelska ord har ett mycket kort och obetonat uttal, och inga långa eller betonade vokaler

silicone [sili'köu:n]

silikon (fogmassa, tätningsmassa) /OBS! tänk på uttalet!

SIMM

single in-line memory module, ett  litet kretskort som innehåller s.k. minneschips

site

på svenska numera också ofta 'sajt' direkt från engelskan, en plats på Internet, oftast menar man (i engelskan) en URL-adress med flera avdelningar, sektioner, nivåer, till skillnad från en "enkelsidig" (privat) hemsida, definitionen är icke helt klar

slash /

snedstreck (högerlutande) till skillnad från 'backslash' ( \ )

slice

skiva av t ex mat & bröd, sliced cucumber, sliced ham, a slice of cheese etc. OBS! disk= hårddisk, disc= lös skiva som CD ROM-skiva, DVD-skiva & music disc, men en "gammal hederlig" grammofonskiva= record (or a licorice pizza)

slot

en springa, eller ett spår, en s.k. extra/tom kortplats ('expansion slot')

SMTP/MIME

ett enkelt protokoll för överföring av elektroniska meddelanden på Internet

software

mjukvara

solution

lösning

solve

lösa

sound

ljud

source

källa, en säker källa= a reliable source, ursprung, men även uppgiftslämnare (dock icke 'vattenkälla' eller 'källsprång' som är 'spring' eller 'well', "oil or water wells up from earth", a well= en brunn, stensatt e.d.), varma källor= hot springs,

space

rymd, utrymme, rum, plats, men också 'ett mellanslag' (spacious= rymlig /-t)

spacebar key

mellanslagstangent

speech

tal, talförmåga

speed

hastighet

spell

stava

spellcheck, spellchecker

stavningskontroll

spelling

stavning

spreadsheet

kalkylblad (consists of= består av 'rows'= rader & 'columns'= kolumner), 'spread' kan vara både sängöverkast (bed spread), mjukt och/eller bredbart smörgåspålägg, och att breda på smör på en brödbit, cheese spread= mjukost, spread= sprida ut, sära på ben

SSL

'Secure Socket Layer' är en krypterad förbindelse via Internet

storage

lagringsutrymme

storage device

lagringsapparat, en kopierings- & lagringsapparat för data, en "datalagringsutrustning" som kan vara optisk eller magnetisk, magnetiska är diskettenhet, hårddiskenhet, bandmaskin & optisk är t ex en CD ROM-enhet. Kombinationer förekommer (magneto-optical)

store

lager, lagra, butik (i bl.a. U.S.A.), 'store' i betydelsen butik & affär breder ut sig

suffix

ändelse, ordslut

SWIFT

Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, ett internationellt samarbete mellan finansiella institutioner för utbyte av finansiella transaktioner

swipe card

ett plastkort med magnetremsa som innehåller konfidentiell/hemlig information

system board, motherboard

moderkort, den viktigaste delen i en PC, är som en skiva på vilket finns processor/-er, minneskretsar, moduler, Cache-minne, ROMs, "lediga minnesplatser", grafikkort, SIMM mm

table

tabell, bord

table of contents, contents

innehållsförteckning

task

uppgift

task force

en enhet, en "insatsstyrka" med uppgift att lösa en (svår) uppgift

time

tid, tiden (-What time is it? - What's the time= Vad är klockan? -Hur mycket är klockan?)

title bar

namnlist, oftast högst upp på skärmen

token ring (IEEE 802.5)

ett LAN i vilket datorerna har konfigurerats "i en ring", och ett meddelande/signal (a token) skickas från dator till dator.The token is used to avoid conflicts in transmission. En dator kan endast sända/skicka meddelanden om maskinen har en s.k. 'token'.

tool

verktyg

toolbar

verktygsmenyn, verktygsrad, en rad med ikoner ovanför arbetsytan ("textytan") på skärmen vilka startar olika programfunktioner då man klickar på dem med musen

touch

röra vid, beröra, röra (OBS! icke att sammanblandas eller förväxlas med 'move' =röra, röra på sig, flytta, flytta undan etc. som speglar rörelse mer än beröring! -Move it! Move your rear! …move around)

touchscreen

en interaktiv bildskärm där användaren kan samverka interaktivt med dator eller specifika datorfunktioner medelst/via/genom fingerberöring av "tryckkänsliga områden" på bildskärmen (lätt beröring med finger på tryckkänslig bildskärmsyta)

TPI, Tracks Per Inch

spår per tum, vilket är ett mått på hur tätt data kan packas/lagras på en diskett, se även 'densitet' (density) SD (Single Density), DD, QD & UHD (Ultra-High Density)

trackerball

som en upp-och-nedvänd traditionell mus, muskulan är placerad uppå istället för under, en "alternativmus" där kulan är större och sitter på ovansidan och rullas med användarens fingrar eller hand

undo

ett kommando i ordbehandlingsprogram som innebär "göra ogjort" (återställa) resultatet av senaste föregående kommandot, exempelvis då användaren av misstag förändrat textinnehållet kan detta användas och texten "återställs" i urspungligt skick

unit position

"the extreme right position of a field", platsen, positionen eller utrymmet allra längst till höger i ett fält

unlock

låsa upp

URL

tidigare var betydelsen 'Universal Resource Locator' är en internetadress som meddelar webbläsaren var resursen/adressen finns

URL - Uniform Resource Locator


use

använda, utnyttja, nyttja, begagna

used

använde, utnyttjade, nyttjade, begagnade

used to

brukade

useless

värdelös, meningslös, /-t

usually, generally

brukar, vanligtvis

W3C

World Wide Web Consortium, sätter standard /-er för "webbområdet" (Internet)

VAN - Value Added Network

en nätoperatör som tillhandahåller (levererar) s.k. Mervärdestjänster

WAN, Wide Area Network

förkortning för ett nätverk i exempelvis ett större företag eller en större organisation  där man vill utnyttja vissa gemensamma resurser som fakturering,databaser, brevmallar etc. Flera s.k. LAN har knutits samman till ett WAN (Wide Area Network). Detta

wastebasket, wastepaper basket, waste bin

papperskorg, skräpkorg

VDU, visual display unit

ett annat namn för en datormonitor (monitor)

Web, the Web, the World Wide Web, Internet

Internet är många olika datornät, servrar, datorer, databaser, telefonledningar samt annan datortrafik som kan länkas & navigeras med hjälp av hyperlänkar (hypertext/http). Trafik/komm./signalen går alternativa vägar beroende på belastning/ framkomlighet.

website address, URL

den unika URLadressen som skall användas i webbläsarens adressrad för att komma till en specifik sida på Internet eller i ett s.k. Intranät

White Pages, the White Pages

Ett "telefonbegrepp" som även används om en sajt som har (visar, länkar till, innehåller) epostadresser till reg. användare. Ursprungligen ett begrepp för del av telefonkatalog där abonnentuppgiterna finns redovisade efter riktnummerområde etc.

view

vy, utsikt, titta på, granska, visa

WIMP system: windows, icons, menus and pointer

en förkortning som betecknar en vanlig typ av grafiskt användargränssnitt, 'WIMP system' används i både MS Windows & Apple Mac

VPN

Virtual Private Network, kommunikation/förbindelser/trafik via Internet som säkras gemo s.k. Kryptoteknik

VR

virtual reality, "en konstlad & suggestiv skenbild av verkligheten" där bl a visas 3D-grafik framför användarens ögon samt ljud i lurar e.d. etc.

write

skriva, ibland lika med att "spara/lagra info", "write me a letter"= "write a letter to me"

write-protect tab

skrivskyddet på en diskett, som en liten skjutbar knapp vid nedre/vänstra hörnet vanligtvis vilken kan föras fram eller tillbaka med avsikt att förhindra vidare/ytterligare sparande/skrivande (tillfälligtvis)

wrong

fel i största allmänhet, do wrong= göra fel, bli fel= go wrong, men "You make an error, and you can most certainly make a mistake."

XML

XML används för att strukturera data som kalkylblad, adresslistor, konfigureringsparametrar, finansiella transaktioner och tekniska ritningar. XML är en uppsättning regler och inte ett programmeringsspråk

ZINE, E-zine, eZine, Web-zine, Net-zine

en "digital tidskrift" för Internet eller annat nätverk, tidningen finns ej i pappersformat


Search - Söktips


The longer the password, the better. -Längden har betydelse. du SKA använda minst 12 tecken och mixA stoRleken samt ETT PAR "symboltecken" typ * ^ # £ $.


En annan swengelsk datorordlista


-We're No 1!


                      
 
            
© Swengelsk, KB ®
Webmaster