Debatt
Debatt & Debate
Dikter av K Wrigman


Debatt, och tankar i tiden

Kejsaren är naken     Kejsaren är naken

Debattinlägg dec 2014     Debattinlägg dec 2014

Dagspolitik 2018     Dagspolitik 2018

En svensk kultur     En svensk kultur

Religion & Verklighet      Religion & Verklighet

Baloney & The Holy Ghost     Baloney & The Holy Ghost


Budskap  ---  Budskap
BIGGLES i NA-NT s 1 [1976-12-23] s 2
BIGGLES i NA-NTHär redovisas tankar med både sociala och politiska reflektioner,
men reflektioner som kanske kommer att spegla folkligt inflytande
men kanske också bristen på folkligt inflytande
på både svensk samhällsutveckling,
klimatutveckling
och politik.

-----


Kriminalvård i USA

Pga hur materialet har blivit sparat och kopierat tidigare...
Börja med tidningen KRIMINALVÅRDEN Nr 1 1978 (kopians sidor 5-8)
därefter läser du KRIMINALVÅRDEN Nr 2.

Då du har läst artiklarna kan du fundera på hur dessa artiklar togs emot
av dåvarande styrelsen (KVS, Kriminalvårdsstyrelsen)
och vilka eventuella lärdomar som efterföljande ledningsgrupper har gjort.
Både i de federala och delstatliga anstalterna så avgörs både verksälld strafftid
och de lokala förvaringsförhållandena av hur den intagne uppför sig,
 men också i vilken utsträckning han eller hon deltar i utbildning och undervisning.
Många anstalter har yrkesutbildningar som ger yrkesbehörighet i det civila.
Här kan du bl a läsa om detta.
.....


- - - - -
2013 | Eva Oscarsson
Ungdomsarbetslöshet
– Mått, orsaker och politik