Here is the English "do-construction" to which there's no similarity whatsoever in Swedish.
Note that it is an auxiliary verb,
a so-called helping verb.

Do-omskrivningen är en av de mest väsentliga delarna
 i det som brukar betraktas som typisk engelsk grammatik.

  


The "do-construction" is used in negative sentences and phrases containing the word "not" and also in questions when there is no other auxiliary verb present.

 

 

 

Also, "do" is used to stress things such as in 

 

 

 

"I do like coffee!" 

 

"I do want you to like me!"

 


Do-omskrivningen
används (skall användas) i nekande satser med ordet "inte", samt i frågor, om inget annat hjälpverb finns i  sammanhanget. 

'Do' är ett hjälpverb!

 

Hjälpverb är vidare kan/kunna/kunde-skulle kunna, ska/skall/skola-skulle, ha/hava/har, borde-böra, bli/bliva, vara/är, måste-vara tvungen att m fl) 

 

 

Do-omskrivningen används också i s.k. emfatisk omskrivning för att särskilt understryka eller markera något.

Jag tycker verkligen om kaffe! ( = Jag tycker mycket om kaffe!)

Jag vill verkligen gärna att du skall tycka om mig!

Observera att det saknas motsvarighet till do-omskrivningen i det svenska språket. Därför kan heller icke översättning ske av ordet 'do'!

 

 


Do flowers die in (the ) winter?

 

Dör blommor på vintern?Does your sister smoke?


Röker din syster? (= Brukar din syster röka?)

Har din syster för vana att röka? 

Är din syster rökare?

 


do
- does used in present tense

does is for 3rd person singular only

 

did - past tense


do
& does används i nutid

does får bara användas i 3:e person singular (enstaka person etc) såsom vid HAN, HON, DEN, DET

did används i dåtid i alla personer

 

 


Why don't you come home?


Varför kommer du inte hem?

I don't like that look on your face!

Jag tycker inte om minen i ditt ansikte.

Jag tycker inte om ditt ansiktsuttryck.


He doesn't amount to much these days.


Han är inte så värst nuförtiden.

Han är inte "för hävlig" numera!

 

She wasn't surprised.

Hon blev inte överraskad.

He doesn't surprise people.

Han överraskar inte (människor) precis.


The "do-construction" is used in negative sentences and phrases containing the word "not" and also in questions when there is no other auxiliary verb present.

 

 

 

 

Also, "do" is used to stress things such as in 

 

"I do like coffee!" 

"I do want you to like me!"

 


Do-omskrivningen används (skall användas) i nekande satser med ordet "inte", samt i frågor, om inget annat hjälpverb finns i sammanhanget (hjälpverb är t ex kan/kunna/kunde-skulle kunna, ska/skall/skola-skulle, ha/hava/har, borde-böra, bli/bliva, vara/är, måste-vara tvungen att m fl) 

Do-omskrivningen används också i s.k. emfatisk omskrivning för att särskilt understryka eller markera något.

Jag tycker verkligen om kaffe! ( = Jag tycker mycket om kaffe!)

Jag vill verkligen gärna att du skall tycka om mig!

 

I do not smoke. I don't smoke.

I am not smoking. I'm not smoking. llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

He does not smoke. He doesn't smoke.

He doesn't drink.

He's not drinking.

He is not smoking.

NB. Not only do these phrases differ in writing, but  more importantly, they mean totally different things!

Jag röker inte. (= Jag är inte rökare.)

Jag röker inte. (= Jag håller inte på att röka -just nu-.) Jag är inte rökande. 

Han röker inte. (= Han är inte rökare.)

Han dricker inte. Han brukar inte dricka.

Han dricker inte, just nu nej...

Han röker inte (=just nu!..).

OBS! Dessa fraser skiljer sig inte bara åt genom bokstäver och ord utan framförallt i betydelse!

Smoking is not a big issue around here.

Rökning är inte någon väsentlig fråga här (= häromkring).


NB!  Words such as "have" (usually to be considered an auxiliary verb - helping verb)
are sometimes used in other functions than auxiliary (=not used as a helping verb)


OBS! Ord som "have"  (= vanligtvis att betrakta som hjälpverb) används ibland i andra avseenden än att svara för hjälpfunktion (support till vanliga verb).


Have you got a key of your own?

Har du en egen nyckel?

Have you got a car?

Har du bil? (= Äger du en bil?)

Förfogar du över en bil?

Har du tillgång till (en) bil?

 

I don't sing.

Jag sjunger inte (= Jag är inte sångare.) Jag brukar inte sjunga.


I can't sing.


Jag kan inte sjunga. Jag klarar inte av att sjunga.  Jag saknar förmågan att sjunga.

Do you have a car?

Har du (en) bil? Äger du (en) bil?

Förfogar du över (en) bil? Disponerar du bil?She doesn't have an apartment yet.Hon har/ disponerar ingen lägenhet än.

The "do-construction" cannot be used in questions where "the subject" is an interrogative pronoun (who, what, which).

Do-omskrivningen kan icke användas då ett frågepronomen är subjekt i satsen.


Who left last week?


Vem gav sig iväg förra veckan?


What on earth happened to Jack?


Vad i hela världen hände med Jack?

Modern engelsk grammatik §§ 4.38-43

Svartvik-Sager (Almqvist & Wiksell) 

HARGEVIKS Engelska GRAMMATIK   §§ 156-158

Stieg & Christina Hargevik (Almqvist & Wiksell)

Engelsk universitetsgrammatik §§ 9-11

Svartvik-Sager (ESSELTE STUDIUM AB)Don't confuse "
do No1" with "do No 2"!    

Could you please do me a favor?                 

He didn't do it!

She doesn't do things like that.

 

There are certain things you don't do, such as mistakes. You can make plenty of those.

Make it a habit of visiting this page regularly!

Don't simply "do your own thing" trying to keep a low profile...and don't make things up...make something of your life..."make things happen"..."make it happen!"

What have you done to your hair?

I've made all the arrangements necessary.

-I've eaten so much that I can do without dessert. (am willing to omit)

-That'll do just fine. /That will do. 
  (is enough, is satisfactory)Blanda inte ihop do= hjv och do=göra

 

Kan du vara snäll och göra mig en tjänst?

Han gjorde det inte

Hon gör inte sådana saker.

 

 

Det finns saker man inte gör, såsom misstag. Sådana kan man göra (=tillverka) många.

 

Man håller isär göra i största allmänhet och uträtta (=do) och göra (= make) lika med åstadkomma, tillverka, fabricera etc. 

He was too timid to try to make love to her.

...later they kissed and made up.

 

 

 

 

 

 
     
© Swengelsk, KB ®
webmaster