d e t 

 

(it, there is, there are or that?) 

 

Here is the Swedish word
(an obstacle?)
 "det


 and its corresponding English variants;
it, that & there is, there are... Here's more than one reason to be alert,
and to pay attention to detail.

 

 

Swedish - svenska

English - engelska

Det är kallt!

It's cold!

Det där ser bra ut.

That looks good.

Det är någon (som knackar) på dörren.

There's someone at the door.

There's somebody at the door.

Se  MEG, §2.7!

Se  Hargevik, §46!

Det står en bil på gatan.

There's a car in (on) the street.

Det finns ingen i garderoben!

There's nobody in the closet!

Det skulle vara gott med en kopp kaffe.

A cup of coffee would be fine.

Hur skulle det vara med en kopp kaffe?

I feel like a cup of coffee.

How about a cup of coffee?

Det som händer här har aldrig hänt…

What's happening here has never happened…

Det kommer aldrig att fungera.

It will never work.

Det där kommer aldrig att fungera.

That will never work.

Det mesta av det är sant…

Most of it is true...

Det står i tidningen…

It says in the paper …

Det är en bild på första sidan.

There's a picture on the front page /cover page.

Då det är fråga om att finnas till, existera e.d. då skall du använda There is, alt There are…beroende på om det är en eller flera…Depending upon the number involved.

There is, alt There are…beroende på om det är en eller flera… Depending upon the number involved...

Då du talar om omständigheter som värme, kyla pengar e.d. så skall du använda "it"

It is cold….It's a nice day…It's darn hot around here!…It's nice sitting here watching

Se  Hargevik, §§45-50!

It's a beautiful day up in the mountains today!

Se  MEG, §2.6!

It's not a matter of who is right or wrong in this case. It's simply a matter of old fashioned relations, old favors and payback time.

Det är inte möjligt!

It's not possible!

Det var en dyr glass!

That's an expensive ice-cream!

Det var roligt att träffas!

It's nice meeting you!

-Nice meeting you!

Det beror på…

It depends on /upon/ the mood I'm in.

That depends on who's coming or not.

Är din bror sjuk? -Ja det är han men det är inte jag.

Is your brother sick / ill?  -Yes, he is but I'm not.

Hur står det till? / Hur går det? / Hur går det för dig?  

How are you doing?

Du är inte förtjust i hundar, och det är inte jag heller.

You're not fond of dogs, neither (nor) am I.

Jag kan knappast tro det, och det kan inte hon heller.

I can hardly believe it,  (and) no more can she.

…ja, det har jag.

…yes I have.

Vi har det så trevligt därhemma.

We are so cosy and comfortable at home.

Du har det bra du!

You're in luck. / You're well off.

Du vet inte hur jag känner det.

You don't know how I feel (what my feelings are).

Vi hinner (=Det finns tid ) (att) ta en paus.

There's time for a break.

Det är dags att ta en paus.

It's time for a break.

Det är bäst att vi…

We had better… 

(We'd better…)

Se  MEG  §2.12!

Se  Hargevik  §89.1!

Det är bäst att du åker nu.

You had better leave (go) now.

Det är sant.  Det är sanningen!

That's true.  That's the truth!

...fast det är ju sant, han är ingen brottsling...

…though it is true, he's not a criminal…

Han drog det kortaste strået.  

He got the worst of it.

Det hände redan år 1969.

It happened already in 1969.

Du kommer säkert att göra dig en glad dag.

You're bound to make a day of it.

  

 

 

Övning - Exercise

 

           -Got it?

 


 

 

Tillbakasyftande "det" som ersätter en predikatsfyllnad, ett objekt, en infinit verbform med eller utan bestämningar, har ingen motsvarighet i engelskan efter enkla former av hjälpverb (eller av det själständiga "have"), som upprepning eller efter enkla former av "do", då de ersätter ett tidigare huvudverb.

Se frågor & svar, motsägelse eller bekräftelse!  

Svenskans "det" saknar motsvarighet  efter "dare" och "need" då "det" ersätter en infinitiv.
I regel återges ej heller det svenska "det" som ersätter en hel sats efter verben "ask, know, tell, forget" och "care" då "det" syftar på något som nyss har sagts.  

I svar som upprepar en frågas hjälpverb har inte engelskan motsvarighet till svenskans "det".  

Exempel: "Can you speak German? -Yes, I can." (= Ja, det kan jag.) Detta gäller både vid 'have' & 'be' samt vid de modala hjälpverben!

Detta gäller även efter 'nor, neither & no more'  // ...det...inte heller// t ex "Harry isn't a Communist, nor am I." (= Harry är inte kommunist och det är inte jag heller.)

Det betonade "det" och uttrycket "det där" och även "den där" översätts vanligtvis i engelskan med "that" / that one.

"It" saknar ofta motsvarighet i svenskan, ofta då det är fråga om ett slags formellt objekt. 
 
-You may as well walk it. I've been catching it hot. She and I just can't hit it off. I've put my foot in it! (=Jag har trampat i klaveret!)


"Det" motsvaras ofta av engelskans "so" när det är fråga om "det" ersätter pedikatsfyllnad (som kan vara ett adverbial)  


Se  Hargevik, §§48-49!

( …, and I hope she will remain so.), substantiviskt objekt (You have fingers on each hand, and so have I.), 

verbaluttryck (…so I have. / …, so I did.), en hel sats efter verb som "say, tell, think, suppose, expect, believe, hope, fear, be afraid": 

Will he come? -Yes, I think so. -At least he said so.- Didn't I tell you so? -I fear so.

A)     "It" används om väder, tid & avstånd       

B)     "It" används i emfatiska konstruktioner som

"Det var Judy som köpte båten." 

(It was Judy who bought the boat.)"Var det din cykel de sålde?"
(Was it /that your bike /that/ they sold?)


-Would you like a bit more exercise on your English & Swedish?

             
        
   

 
© Swengelsk, KB ®
webmaster