Tools & Means of Transport

 

Forklift, truck, crane, plane, conveyor-belt,
ship & train are all important means of transport (key elements)
in the handling of goods where the smooth and efficient movement of goods is the major concern.
 There would be no shipping industry without them, by today's standards.
 

  SCANIATruck, and Ship Loaders


(... and wages)

Robot loading ...


Här hittar du mycket matnyttig information om lastbilar och åkerinäringen.
Here you'll find lots of worth-while information regarding trucks and the business of hauling goods on land.

 

 

 

VOLVO LASTMASKINER


Wheel Loaders


 

 

 

 
Shipping and Receiving Guide

Lo-Profile Profile Pallet Jacks

Usually Ships within 1 - 3 Days *


Shipping Information


EZ-LIFT 27" Wide Standard Profile Pallet Jacks

Quality engineered for strength, dependability and long life. SJF's choice as the #1 pallet jack on the market today. Standard models come with a standard capacity of 5500#.


The hydraulic system on this pallet jack is the result of years of research and development, including a load limiter that prevents premature wear resulting from overloading. A special design of lowering valve permits gentle lowering of heavy loads. No moisture can get into


Pallet Jacks : Specialty Pallet Jacks : Big Wheel Pallet Truck

Lo-Profile Profile Pallet Jacks

Quality engineered for strength, dependability and long life. SJF's choice as the #1 pallet jack on the market today. Lo-Profile models come with a capacity of 4400 pounds and a lowered fork height of 2".


The hydraulic system on this pallet jack is the result of years of research and development, including a load limiter that prevents premature wear resulting from overloading. A special design of lowering valve permits

 

                 

Balers/Shredders                  

Cantilever Rack           

Carts          

 

   

Conveyor


275 pounds/ft : 24" Wide Flexible Conveyors


Capacity with 5-1/4" Axle Centers

Fully Extended - 275 pounds/lineal foot


Skate Wheels (see pic4)

P - Black Polymer with 7 steel ball bearings in a captive race.

N - Red Nylon with nylon bushing.

S - Steel Skate with steel ball bearings


Axles

5/16" diameter steel axles

Gravity Roller Conveyor Curves

These conveyor curves are available with both 45 and 90 degree angles. Now select from a wide assortment of different widths. A great product for those seeking a good conveyor solution. Choose from a heavier duty industrial grade steel frame or a lighter weight aluminum conveyor frame, both of which can be used for for a wide assortment of conveying tasks.


Stands work as follows:

For one 10' piece of conveyor, you will need two conveyor stands.

For two 10' pieces of conveyor you will need three


     

Dock Equipt.     

Forklifts & Acc.


 

 

 

  Tools & Means of Transport and the Stevedore

palldragare

pallet jack med motor

palltruck

   

gaffeltruck

forklift, fork-lift truck

 

kran

crane

 

containerkran (som gränslar & flyttar en container)

straddle carrier

This is a kind of crane used for lifting and moving containers from stacking area to the ship.

travers

traverse overhead traveling crane

transportör, transportband, rullband

conveyor, conveyor belt

 

block, talja

pulley, block

 

 

   

lastbil, -ar

tung lastbil

truck, lorry

 big-rig 

semi ...

 

"långtradare"

big-rig  a long-haul tractor/truck

trailerdragare

tractor

lastbil, ofta 3-axlad 10-hjulig, utan flak eller lastbart chassi

släp, långtradarsläp

trailer

slave trailer, semi-trailer

flak

bed

long bed,
short bed

kärra

trailer, trolley, cart

släpkärra= trailer

lätt lastbil, pickup

light truck, pickup truck, p/u

 

skrymmande

bulky

 

presenning

tarpaulin

canvas

kapell

canvas cover

 

rep

rope

 

kedjor

chains

 

spännband

strap

 

brytjärn

crowbar

 

spett

iron-bar lever

 

klossar, klackar

block

 

 

järnväg

järnvägsräls, spår, räls & räl

 

railroad, railway (Br)

rail & rails & tracks

tåg

 

lok

train

 

engine, locomotive

electric or diesel

godsvagn, öppen 

freight car

 

godsvagn, täckt

wagon, waggon

 

 

wagon, car

 

godsvagn, flakvagn

flat-car, flat-bed

platform car

 

 

wagon-load

traktor   

farm-tractor

 

i land

ashore

 

fartyg

ship, vessel, boat

 

fartyg

tanker

 

fartyg

bulk

 

fartyg

general cargo

hatch, hole

fartyg

container

 

fartyg, bogserbåt

tug, tug boat

cables

fartyg, pråm

barge

flatbottnad, ofta bred & låg

fartyg, lots

pilot, pilot boat

port

sjöresa

voyage

trip, call

     

flygplan

cargo plane

take-off

flygplan

cargo plane

landing

flygplan

 

 

 

 

 

överst

on top

on top of

 

 

 

ladder

stege

stege

pallet

lastpall, pall

(skid= gods inkl pall,  specialpall, laststöd, underlägg, en "mede", träregel eller kloss) 


 

 

INSTRUKTIONER FÖR LASTNING OCH LOSSNING AV FLAK
Det är förbjudet att lasta eller lossa en lastbil eller ett släp med åktruck (gaffeltruck).
Undantag beträffande lossning av lastbil eller släp: Om det uppstår situationer med extremt svåra lossningsförhållanden,
ex. långsideshantering av pall på flak med ev. fackverkskonstruktion eller liknande,
så skall truckföraren kontakta arbetsmiljöansvarig chef eller annan arbetsmiljöansvarig person på sin enhet,
 som då får skaffa en skriftlig försäkran av bilföraren,
om att lastbilen eller släpet klarar av att ex. en gaffeltruck kör ombord och hämtar last.
Därefter skall truckföraren ges ett skriftligt tillstånd att utföra sin uppgift.
Chef eller någon ansvarig skall övervaka hela lossningen.

OBS! Truckföraren kan alltid neka att utföra arbetet, om denne anser att olycksrisk finns.
VAD GÄLLER SÄKERHETSKRAVEN FÖR LASTBIL OCH SLÄP VID KAJ.
 

  

 


 
© Swengelsk, KB ®
webmaster