DAA1 - Introduction TEST TO MS OFFICE

 

 

1) Vad är ”OS” när vi talar om datorer och datorprogram?

 

2) Vad är det som gör att datormus, datorskärm, tangentbord och högtalare kan fungera ihop och tillsammans med processor, arbetsminne och hårddisk? 
Här finns ett par olika svarsalternativ.

 

3) Vad är ”MB”?  Förklara och ge exempel på ett konkret sätt!

 

4) Förklara kortfattat vad ”enhet” är för något samt ge exempel på eventuella varianter som du känner till och kan använda!

 

5) Om du vill skapa en ny katalog (mapp) i din dator, hur gör du då?

 

6) Låt oss anta att du hittar en intressant fil (dokument) som du vill kopiera och lägga i en egen lokal katalog (mapp). Beskriv hur du  går tillväga!

 

7) Du har konstaterat att du ofta vill använda ett visst program i din dator och detta program tar sådan tid att starta för det ligger ”långt ner bland programmen” under ProgramStartknappen. Nu vill du ”lyfta fram" detta program så du kan starta direkt från ”Startmenyn”. Beskriv hur du skall bära dig åt! Tänk på att du skriver en ordentlig instruktion så vem som helst som läser den kan göra precis som du har tänkt dig!

 

8) Hur gör du om du vill göra en snygg, icke "radbunden" överskrift (exempelvis en rubrik eller titel) som är litet mer "designpräglad" med enkla medel i programmet MS Word 97 (eller senare)? Förklara detaljerat!

 

9) Du skall lägga in tre (3) bilder (*.gif) högst upp på en sida, och varje bild skall bara vara som ett passkort ungefär (ca 3 x 4 cm).
Ovanför (på/framför/uppå) den mellersta bilden skall du ha en text i form av några ord.
Kom ihåg att bilderna ofta är stora då du hämtar dem, och du får inte förvränga, vanställa eller på annat sätt förstöra originalproportionerna. 
 Beskriv hur du går tillväga eller visa här
med exempel i din version av detta dokument!

 

 

10) I en berättelse som är flera sidor lång, om en pojke & flicka, så skall du byta ut vissa ord. Sara skall bytas ut mot Greta, William skall bytas ut mot Krister och Stockholm skall bytas ut mot Vretstorp. Du arbetar i programmet MS Word. Berätta nu hur du enklast skall göra detta.

 

11) Förklara vad en CD ROM är!

 

12) Förklara vad en DVD är!

 

13) Vad är RAM?

 

 

14) Beskriv hur du skickar (ett) s.k. e-mail (e-post/elektronisk post) med en bilaga!

 

 

 

 

 

 

…å du, ha en fin fortsättning på dagen, du med!

  ( eller som vi säger till våra utländska vänner: -Have a good one! )

hälsar Kjell WR

 

 

 

Min epostadress finns härinne»»»»»»»»   

 

 

 

Yes! Yes! I do need more practice on this. -Click me!

 

Facit med rätta svaren skickas på begäran! -Key with correct answers will be sent upon request!

 

 

Excel 2003