WintoData1

First Hearing on Basics - Explain the following words in English

1 maskinvara  
2 programvara  
3 processor  
4 arbetsminne  
5 sekundärminne  
6 CD ROM  
7 funktionstangenter  
8 Enter-tangenten  
9 Ctrl-tangenten  
10 Backstegstangenten  
11 Delete-tangenten  
12 systemprogram  
13 OS  
14 fönster, fönsterhantering  
15 C:  
16 A:  
17 filnamn  
18 Utforskaren  
19 kopiera fil eller dokument  
20 skapa mapp eller katalog  
21 CapsLock  
 

 

The longer the password, the better. -Längden har betydelse. du SKA använda minst 12 tecken och mixA stoRleken samt ETT PAR "symboltecken" typ * ^ # £ $.

 

 

 

Excel                   

© Swengelsk, KB ®
Webmaster