Ice cream, Sunday & sundae 

Regulations in some countries in 1959 & 1963 require ice-cream to be pasteurised by heating to 
65°C (150°F) for 30 minutes or
71°C (160°F) for 10 minutes or
80°C (175°F) for 15 seconds or
sterilised at 149°C (300°F) for 2 seconds


Following heat treatment the temperature of the mixture is reduced to 7.1°C (45°F) within 1½ hours  and is kept at this temperature until the freezing process begins.
Ice-cream   needs this treatment so as to kill harmful bacteria.
Storage temperature for ice-cream must not exceed -2°C (28°F).

 

 

 Vanilla ice-cream (Glace vanille)


4 egg        yolks
100 gram  castor or unrefined sugar vanilla  (4 oz= 100 grammes, grams)
375 ml      milk   (¾ pt)
125 ml      cream   (¼ pt)


1) Whisk, whip, beat the yolks, sugar and essence in a bowl until almost white.
2) Boil the milk in a thick-bottomed pan.
3) Whisk, whip, beat on the eggs, add sugar & mix well.
4) Return to the cleaned saucepan, and place on a low heat.
5) Stir continuously with a wooden spoon until the mixture coats the back of the spoon.
6) Pass through a fine strainer into a bowl.
7) Freeze in an ice-cream machine, gradually adding the cream.  


-You can add some coffee and coffee liqueur (Kaluha), or coffee essence, to taste to the custard after it is cooked! 
 
  /
8 portions 

 

 


En "sundae" är helt enkelt en glassefterrätt med frukt eller fruktsaft iblandat, ofta dessutom försedd med vispgrädde och nötter


 
TRIUMF GLASS

 

 

 

 


Engelskan är ju konsekvent i detta avseende
till skillnad från svenskan beträffande hantering av namn.

Söndag, likväl som mars och september och Kalle och Sigrid,
 är ju alla namn,
och skall också därmed ha stor bokstav.

Så är alltid fallet i engelskan men tyvärr icke i svenskan
där man använder liten bokstav på såväl dagsnamn,
helger som månadsnamn.


Allt är icke bättre i Sverige.
 

 

SIA GLASS

 

 


.............................................................................................................................................................

Man kan uttala "Sunday" och "sundae" likadant så det blir ju den s.k. kontexten,
sammanhanget, som avgör betydelsen.

Som svensk kan man knappast påstå att detta skulle vara en oöverstiglig svårighet
då vi i svenskan har uttryck som "Får får får?"
och "Som man får man utstå vad man förtjänar"
samt ett därmed förknippat språkligt dilemma som "Hästen har man!"
och "Hur många hästar har man vanligtvis i det området?".

Meningar som dessa skapar ofta stor förvirring bland dem som inte har svenska som modersmål.
Det är varken unikt eller ovanligt att man i ett språk vid ordanalys får se till både ett ords ytskikt
och djupskikt. Men även s.k. konnotation & denotation.

Många ord har en huvudbetydelse och ett antal bibetydelser.
Då vi träffar på detta i engelskan får vi inte se det som ett engelsktspråkligt problem. 

... men vi sköter oss bättre i Sverige,
åtminstone till det yttre, som i vårt parlament!

[denotation= betydelse, innebörd etc]

..............................................................................................................................................................
Nog kan
språk synas outgrundliga... och precis som människor, ibland obegripliga.

 

 

 

GB Gubben            

 

 

Pistage! - HEMGLASS  

 

 

-OOps!

 


Chip, cheap, ship,  cheat, sheet & shit...


Now spend a few minutes trying to take the confusion out of the word 'chip'(s).

Think of all the different variations in meaning you can come up with (translated into Swedish).

Put the word in context (Write sentences!). Define the word in each context.

What are the various meanings of the word chip/-s you can come up with?

Use both American and British dictionaries. Without the two you are likely to (you will...) fail.  


Goodbye, Mr. Chips by James Hilton (Paperback )
Our Price: $3.60 / Average Customer Review: 4.5 out of 5 starsIs there such a thing as a chipmunk (chip-muck)? And what about a 'chip-shot', where I've heard some people confuse it with 'cheap shot'…? Numerable are those instances when it's been a question of trying to establish certainty as to whether or not somebody means 'who' or 'how'. I mean if someone asks you "How is it?" or "Who is it?" obviously might cause some confusion, especially if you're in a hectic business environment, or even worse, at an emergency ward.
Having said that, we're getting awfully close to all those pronunciation errors basically depending upon difficulties making a correct distinction between "sh-" and "ch-" leading to sheep becoming cheap or vice versa, and 'chip' and 'ship' will further complicate the issue. Stress of syllables not taken into consideration as in 'sheet' and 'shit'.
You've probably heard about the guy who came down to the reception desk of a fancy hotel on the East Coast trying to get a clean sheet to his bed.
The desk-clerk misinterpreted the whole story into the more embarrassing idea that the guest in question had simply "shit in his bed"…   


Loading Animation

-Click your Refresh Button! -Klicka på Uppdatera!
 Halmstad Cider Äpple

       

logo2.jpg (4916 bytes)
We translate Swedish - engelska  - svenska - English  & communicate


             
        
   

 
© Swengelsk, KB ®
webmaster