Prepositions - Prepex2- Translate the following sentences  

Tell me in your own words.

Säg det på svenska.

Say it in Swedish(, please).


De här kjolarna är inte längre på modet.

These skirts are no longer in fashion.


Kan du se kungen på den där bilden?

Can you see the king (King) in this picture?


De här orden förekommer hos Shakespeare.

These words occur in Shakespeare.


Vi levde på 1900-talet.

We lived in the 1900s (1900's).
/ We lived in the 20th century.


Vår kung dog år 1632.

Our king died in 1632.


På den tiden var ju vintern verkligen kall, oftast med minusgrader hela januari.

In those days winter was (the winters were) real/really cold, often (frequently) with temperatures below zero Centigrade all of/all through (the whole month of) January.

 


Kan du komma på morgonen den 5 juli?

Can you come on the morning of July 5/5 July/July 5th/?

 

Vill du komma på morgonen eller på kvällen?

Would you like to come/Do you want to come/
in the morning or in the evening?

 


De bor på landet.

They live in the country/countryside.Han anlände till Monona Drive efter kvällsmaten, 
exakt klockan 19:30, såvitt jag kan minnas.

He arrived at Monona Drive after supper, 
exactly at 7:30 pm, as far as I recall (can remember).

 

Han hoppade ned i vattnet.

He jumped (leaped) into the water.


Han är inte professor i historia.

He is not a professor of history.


Det där är så typiskt för honom.

That is so typical of him.


Jag har ont om pengar.

I am short of money. / I'm a bit short./I'm short of cash./


De kom på natten.  /...i nattens hetta.

They arrived at night. / They came at night. 
 / …in the heat of the night.


En god frukost smakar bättre på morgonen än på middagen.

A delicious/ tasty (tasteful) breakfast tastes better in the morning than at noon /lunchtime/lunch.


Hon gick in i huset och tryckte sedan på knappen
och var säker på att lyckas denna gång.

She entered the house and then pressed the button and was sure of succeeding this time.


Flickan darrade av rädsla och
hennes mamma huttrade av köld.

The girl trembled with fear and her mother shivered with cold.


Han är nu förlovad med min syster.

He is presently engaged to my sister.


Dessa blommor är till dig.

These flowers are for you.

 


Var han oförskämd (ohövlig) mot dig?

Was he rude to you?

 


Jag brukar semestra på kusten.

I usually spend my vacation at the seashore/seaside. 
/ I am usually on vacation on the coast of…

 

 

Bilen gav sig iväg (ändrade kurs, rundade, vinklade) förbi skyddsräcket och upp på gräsmattan.

The car swerved past the guard rail and onto the lawn.

 

Keep up the good work!


Nu har du varit riktigt duktig!