REFLEKTION

Jag önskar jag hade en dikt

att visa och tänka och sjunga
Inte kan och förmår väl jag nå’t av vikt
nu när huvud och axlar känns tunga.
I ynglingaår, och med öron på skaft
då hade jag nog orkat med
att skriva en visa, en vers eller två
till att sjunga och glädja dig med
för nog vore det bättre, du, jag och ni
om vi kunde hjälpa varandra
med personal och med studier och pli
att gagna de unga och gamla.

[ av Kjell Wrigman ]

 


REFLEKTION

Jag önskar jag hade en dikt
att visa och tänka och sjunga
Inte kan och förmår väl jag nå’t av vikt
nu när huvud och axlar känns tunga.

Jag önskar jag hade en dikt
att visa och tänka och sjunga
Inte kan och förmår väl jag nå’t av vikt
nu när huvud och axlar känns tunga.
I ynglingaår, och med öron på skaft
då hade jag nog orkat med
att skriva en visa, en vers eller två
till att sjunga och glädja dig med
för nog vore det bättre, du, jag och ni
om vi kunde hjälpa varandra
med personal och med studier och pli
att gagna de unga och gamla.

[ av Kjell Wrigman ]

 

 

 

                                                                  

REFLEKTION

Jag önskar jag hade en dikt

att visa och tänka och sjunga
Inte kan och förmår väl jag nå’t av vikt
nu när huvud och axlar känns tunga.
I ynglingaår, och med öron på skaft

då hade jag nog orkat med
att skriva en visa, en vers eller två
till att sjunga och glädja dig med
för nog vore det bättre, du, jag och ni
om vi kunde hjälpa varandra
med personal och med studier och pli
att gagna de unga och gamla.

[ av Kjell Wrigman ]

REFLEKTION

Jag önskar jag hade en dikt
att visa och tänka och sjunga
Inte kan och förmår väl jag nå’t av vikt
nu när huvud och axlar känns tunga.
I ynglingaår, och med öron på skaft

då hade jag nog orkat med
att skriva en visa, en vers eller två
till att sjunga och glädja dig med
för nog vore det bättre, du, jag och ni
om vi kunde hjälpa varandra
med personal och med studier och pli
att gagna de unga och gamla.


[ av Kjell Wrigman ]
REFLEKTION

Jag önskar jag hade en dikt
att visa och tänka och sjunga
Inte kan och förmår väl jag nå’t av vikt
nu när huvud och axlar känns tunga.
I ynglingaår, och med öron på skaft

då hade jag nog orkat med
att skriva en visa, en vers eller två
till att sjunga och glädja dig med
för nog vore det bättre, du, jag och ni
om vi kunde hjälpa varandra
med personal och med studier och pli
att gagna de unga och gamla.


[ av Kjell Wrigman ]

Flera dikter av K Wrigman 
© Swengelsk, KB ®
webmaster