En Myra i Stacken
En myra i stacken
-En Myra i Stacken
-En . . . . . . . Myra i Stacken . . . . .

Myrstack i skogen
har vi nog sett
de flesta med vett
som varit i skog och mark
inte bara på is med spark
och stark

som om stad vore bäst
med släde och häst
i en tid med sjuka
vi alla blir mjuka
som mödom
i lönndom
på flicka med hicka
vi ser
och mer
förstår
och sår
en tanke av klarhet
vi ser
och mer

förstår att tänka
och därmed länka
samband, orsak och brist
vi nu ser som trist
och oförberedda som barn
vi famlar i förändring som flarn

vårt samhälle är svagt
vi anar blott vagt
att ändringar måste till
i samhället om vi vill
ett bättre skapa
och inte bara rapa
misstag och felgrepp

inte bara rapa
gamla misstag vi skapa
om och om igen
men se’n

vi rusar i blindo, och fåfänga
gormar, men glömmer att stänga
patetiska dogmer och teser
politiker i blindo reser
med vackra ord
och mat på bord

men ger inte ofta
till fattiga en kofta.
Myrstack och myror i skogen
nu är väl tiden mogen
gå ut i vår vackra natur
på tur
njuta, se och lära
om livet, skogen så nära.

I stacken det myllrar och kryllar
ett myller av myror och barr
att se och förstå
vart var myra ska gå
inte lätt
med vårt sätt
att blunda för uppenbart fel
där brister och ansvar är del
det gör ingen myra
för benen är flera än fyra
men myran har fokus
på sitt eget lokus

inte som människor kivas
kånkar ett barr till för att trivas
en människa slavar
och tränar kring hemmet med stavar
i det kaos som blottläggs i TV
borde kanske politikers CV
bättre granskas
ej förvanskas
och ansvar krävas
men också strävas
och hållas i fokus
för framtida lokus.

Men bättre planering för framtida kris
är frapperande uppenbart nu bevis
beredskap och lager
en dröm som var fager
både bonde, odling och mat
tycks som om serverats på fat
sömnig, sovande nu vaken
nu ertappad med baken naken
kunskap och vett
förstånd som gått snett
och pengar och sängar
barnen vakna många sakna
frukost.

----------
 
© Swengelsk, KB ®
webmaster