Sverige i juletid 2019


Vinden susar
havet brusar
och sta'n fylls av busar
med skott, våld och kniv
politiskt käbbel, och kiv

Sjukhus i kaos med brister
samhället fylls av ligister
utvecklas, byggs, men för litet
folket förändras i slitet
handel och priser
förliser,
kan kantra
politiker vidhåller mantra

Utveckling, vision och plan
färgas helt kort av en gran
med fokus på klappar dyra
och mat, bostad och hyra

Vi blir allt flera
och vill allt mera
konsumera

Detta politiskt förankrade mantra
kan få hela Sverige att kantra.

---
Konsumtionssamhället Sverige
2019-12-30

/ K Wrigman




 


Sverige i juletid 2019

Vinden susar
havet brusar
och sta'n fylls av busar
med skott, våld och kniv
politiskt käbbel, och kiv

Sjukhus i kaos med brister
samhället fylls av ligister
utvecklas, byggs, men för litet
folket förändras i slitet
handel och priser
förliser,
kan kantra
politiker vidhåller mantra

Utveckling, vision och plan
färgas helt kort av en gran
med fokus på klappar dyra
och mat, bostad och hyra

Vi blir allt flera
och vill allt mera
konsumera

Detta politiskt förankrade mantra
kan få hela Sverige att kantra.
---
Konsumtionssamhället Sverige
2019-12-30

/ K Wrigman


Flera dikter av K Wrigman


             
           

 
© Swengelsk, KB ®
webmaster