Att mista en kär...

Att mista en kära
och innerligt nära
innerligt älskad vän
men se'n
och sent omsider
när åren lider
mot åldrandets ände
man kan undra vad hände
att överges, och lämnas
man förstår den som hämnas

En gång en nära lek, och varm
därefter plötsligt svek och larm
ömhet och kärlek för två
inte helt lätt att förstå
men långdragen lek, och nära
ett avbrott och svek, lätt förtära
även ljuvligaste sinnen, och mjuka
kan förmörka minnen, bli sjuka

Långt om länge i minne
ett plågat och sargat sinne
vad en gång ömt och nära
på själ och hjärta tära
botar föga
ett ledset öga
och åren blir långa
och många
att drömma och sakna
men ensam vakna
ens del av denna jorden
får stanna blott vid orden.

av Kjell Wrigman
2020-01-12
Att mista en kära
och innerligt nära
innerligt älskad vän
men se'n
och sent omsider
när åren lider
mot åldrandets ände
man kan undra vad hände
att överges, och lämnas
man förstår den som hämnas

En gång en nära lek, och varm
därefter plötsligt svek och larm
ömhet och kärlek för två
inte helt lätt att förstå
men långdragen lek, och nära
ett avbrott och svek, lätt förtära
även ljuvligaste sinnen, och mjuka
kan förmörka minnen, bli sjuka

Långt om länge i minne
ett plågat och sargat sinne
vad en gång ömt och nära
på själ och hjärta tära
botar föga
ett ledset öga
och åren blir långa
och många
att drömma och sakna
men ensam vakna
ens del av denna jorden
får stanna blott vid orden.

av Kjell Wrigman
2020-01-12Att mista en kär

Att mista en kära
och innerligt nära
innerligt älskad vän
men se'n
och sent omsider
när åren lider
mot åldrandets ände
man kan undra vad hände
att överges, och lämnas
man förstår den som hämnas

En gång en nära lek, och varm
därefter plötsligt svek och larm
ömhet och kärlek för två
inte helt lätt att förstå
men långdragen lek, och nära
ett avbrott och svek, lätt förtära
även ljuvligaste sinnen, och mjuka
kan förmörka minnen, bli sjuka

Långt om länge i minne
ett plågat och sargat sinne
vad en gång ömt och nära
på själ och hjärta tära
botar föga
ett ledset öga
och åren blir långa
och många
att drömma och sakna
men ensam vakna
ens del av denna jorden
får stanna blott vid orden.
av Kjell Wrigman


             
           

 
© Swengelsk, KB ®
webmaster