PRO NOUN, Pronomen - pronoun

Pronomen
 


                                    


Personliga pronomen

 

Pronomen har som uppgift/funktion att ersätta andra ord i första hand substantiv.

Istället för att säga Kalle säger du 'han' och istället för att säga Sigrid så säger du 'hon'.

Hunden kan du säga 'den' om, men även 'han' eller 'hon' beroende på, 
 och med hänsyn till,
kön och grad av personlig relation eller engagemang.

   

  

Person Pronomen subjektiv form-subjektsform   objektiv form-objektsform  

-Who’s  talking?
-Who’s writing?

-Substitutes a name (noun)
-Quite often a mere substitute for a name or two (nouns)

-The one who or that acts!-The object of the action!

-The target…

sing

jag

I

me

sing

du

you

you

sing

han, hon, den, det

he, she, it

him, her, it

 

 

 

 

plur

vi

we

us

plur

ni

you

you

plur

de

they

them

       

 

-Does he like you?  Will you give him anything?  

-I love you. Do you love me? You are the one.

-I will give you everything.Who is this?

 
References:

H  §42-43

MEG  §2.1-2.5

EUG  §201-205

E/G   §102-104

 


 

 

 

 

 

 

POSSESSIVA pronomen

possess= besitta, inneha, äga

possession= besittning, besittning av, inneha, ägodel, ägandeDessa pronomen har som uppgift/funktion att ange ägare

OBS! Se deras relation till personliga pronomen.

För varje personligt pronomen så har du ett possessivt pronomen!

Vi rör oss här med förenade & självständiga varianter. Förenat är det fråga om framför ett substantiv

(my money, her boat, our house)

och självständigt är det fråga om då inget substantiv kommer efter!

 

 

That deer is mine! 

Is that bike yours?

The money was actually theirs.

 

 

 

 

 

before a noun

framför ett substantiv

with no noun after/following

utan att substantiv följer

Swedish variants

de svenska varianterna

my

mine

min, mitt, mina

your

yours

din, ditt, dina

his

his

hans

her

hers

hennes

its

dess

our

ours

vår, vårt, våra

your

yours

er, ert, era

their

theirs

deras

 

 

 

 

References:

H  §51-52

EUG  §222-227

E/G  §120-128

MEG  §2.20-2.26

 

 

 

 

min bil, mitt hus, mina cyklar

vår bil, vårt hus, våra cyklar

 

 

 

 

  

 -Got it?

 E/G = Elfstrand/Gabrielson

H  =  Hargeviks engelska grammatik

MEG = Modern engelsk grammatik, Svartvik-Sager

EUG = Engelsk universitetsgrammatik, Svartvik-Sager

 

 

Relativa pronomen

Här kan du nu klicka och fortsätta med relativa pronomen.

Click here!

 


                         

 
© Swengelsk, KB ®
webmaster