ingform i engelskan. . .  continuous and/or progressive verbforms

Are things working out for you?

Får du ordning på saker och ting? / Får du det hela att fungera?


English - engelska


Swedish - svenska


Continuous and/ or progressive verbforms
sometimes reflecting a continuity,
something ongoing, but that holds true only in some instances.


 Please see below for details and samples!



She came riding her bike when I suddenly got… 


He's fishing from the pier, sitting down.



He was fishing the whole day yesterday as well.
He had been fishing for about two hours
when suddenly a great white shark jumped out of the water
and took his cap off.
(-"Boy was he surprised!")


be + -ing = something ongoing, continuing

 

See
Engelsk universitetsgrammatik,
 ESSELTE STUDIUM, av Svartvik-Sager §§ 3B, 100, 410


För att uttrycka samtidighet, pågående handling etc
används i engelska -ingform som verbändelse
på liknande sätt som vi ofta gjorde i svenskan förr
beträffande användningen av våra s.k. participformer
(verbparticip: -ande, -ende)


Hon kom cyklande då jag plötsligt fick…


Han är metande, sittande på bryggan med pilsner,
snus, spö och mask…
Han sitter och metar på bryggan (=just nu pågående).


Då man kan säga att någon är, eller var, "görande"
(håller på med, eller höll på med att)

något vid ett visst tillfälle
(nu= presens, då eller sedan= framtid)


OBS! Vid pågående ingform måste användas "be"
(=am, are, is, was eller were) + ingform


Se vidare i bl a Modern engelsk grammatik,
Almqvist & Wiksell, av Svartvik-Sager, §§ 4.69--73


What are you doing
?


Vad håller du på med (just nu)? / Vad gör du (nu)?
Vad sysslar du med (nu)?


She's scratching
my back.


Hon kliar mig på ryggen.


She is writing
a letter.


Hon håller på att skriva ett brev.

She was writing a letter
when I came into her room.

Hon höll på att skriva ett brev
då jag kom in i hennes rum.

She sat writing a letter
when I came into her room.

Hon satt och skrev ett brev
då jag kom in i hennes rum.

Are you going someplace?

Är du på väg någonstans (=till något särskilt ställe)?

What's happening?

Vad står på? / Vad (är det som) händer?
Vad är det som sker (just nu)?


How are you doing
?


Hur står det till? / Hur går det för dig? / Hur klarar du dig?

Will there be a person running this tomorrow as well?

Kommer någon att (hålla på med att) sköta detta imorgon också?

Will you be riding on Friday as well?

Kommer du att hålla på och rida (vara ridande) på fredag också?

Are you playing tennis
all day on Friday?

Spelar du tennis hela dagen
på fredag?

Will you be playing tennis
all day Friday?

Kommer du att hålla på med att spela tennis
hela dagen på fredag?

He won't be riding his bike
on Saturday.

Han kommer inte att hålla på och köra (vara körande) sin cykel (alt. mc)
på lördag.

What in the world were you doing
when I showed up last night?

Vad i hela friden höll du på med
när jag dök upp igår kväll?

Were you playing one of your computer games
all day yesterday?

Höll du på och spelade ett av dina datorspel
hela dagen igår?

What was he doing all day?

Vad höll han på med hela dagen (den dagen, t ex igår)?

What has she been doing all day?

Vad har hon hållit på med hela dagen (idag)?


Då man i
svenskan använder en preposition plus en att-fras
har motsvarande mening
-ingform i engelskan.

Alltså, prep + "attuttryck" i svenskan = ingform i engelskan

MEG= Modern engelsk grammatik,
 Svartvik-Sager, § 4.69

Hargeviks, §§190-197

 

…intresserad av att… = interested in …-ing

…förtjust i att…= fond of …-ing

…säker på att…= sure of …-ing


Engelsk gram, Elfstrand-Gabrielsson, § 261


She's interested in riding.


Hon är intresserad av att rida.

He hurried along eagerly for fear of being late.

Han skyndade sig av rädsla att komma för sent.

He's seems mainly interested in riding a motorcycle this week.

Han verkar vara mest (=huvudsakligen) intresserad av
att åka (=köra) motorcykel den här veckan.


They are both fond of skiing.

De är båda förtjusta i att åka skidor.


Are you afraid of losing again?


Är du rädd för att förlora igen?

Efter vissa verb i engelskan följer alltid (=skall alltid följa) -ingform
på närmast följande verb

 

MEG, Svartvik-Sager §4.74

Hargevik, §193

You must avoid smoking at all times!

They all enjoy skiing at Easter.

Stop smoking is easy. (Mark Twain did it a thousand times!)

They sat talking for hours forgetting all about the buried and the maimed.


avoid, deny, dislike, enjoy, escape, fancy, finish, give up, go on, cannot help,
keep, mind, put off, postpone, quit, risk, stop, sit, stand


You shouldn't avoid telling him the great news, it'll only make things worse.

Never quit/stop looking at things from the bright side.

Gee, I sure enjoy cruising around like this, with no particular place to go,
as Chuck Berry once said.

Don't stop doing the things you do!

Efter vissa adjektiv i engelskan följer alltid (=skall alltid följa) -ingform
på närmast följande verb t ex busy, like, near, worth

They were busy reading love letters from behind the Iron Curtain,
so they didn't even hear the bombs falling.

It's no good booking seat reservations at this point,
as we don't know yet whether or not we'll come back.

Efter vissa uttryck följer -ingform

The book is well worth reading,
 simply due to its colorful and hilariously illustrious graphics.

It is (of) no use…

As we have come to this agreement finally,
I think it is of no use talking to you again in the foreseeable future.

It's no good even trying for more, as long as…

When you make a verb into a noun

Substantiverade verb


e.g. /e g


t. ex./ t ex/ till exempel/exempelvis

fly > flying  
Flying is great fun. / I like flying a whole lot. 

Swedish = flyga> flygning

cry > crying   

Crying doesn't amount to anything in my book.

Crying is for kids and widows.

Swedish = gråta> gråt



drive > driving

Swedish = köra bil >bilkörning

Driving isn't one of those things anybody gets to be good at,
even if there are people hoping for it to come around.

 ride a bike, ride a motorcycle & yes, you ride a horse

cykla, köra motorcykel


Många verb i engelskan konstrueras med ing-form men har i sin svenska motsvarighet en finit sats eller en infinitiv.


              
         
Photo by Tbone

Underbara bilder av Tbone

alias Tommy Bergqvist (född Andersson) med en bakgrund på Parkvägen i Hallsberg


-Vi snackar "PÅGÅENDE"...

Fotografen
              



I bought this car because I detest waiting for something.


Jag köpte den här bilen för att jag avskyr  att vänta på något.


He admitted to having injured his neighbor on purpose.


Han medgav att han hade skadat sin granne avsiktligt.

 

He must avoid offending the voters.
Han måste undvika att uppröra väljarna.
Paterson is considering resigning.
Paterson funderar på (överväger) att avgå / dra sig tillbaka.






 

 

             
        
   

 
© Swengelsk, KB ®
webmaster