DET ExOne 

 

 

Det är kallt! It's cold!
Det där ser bra ut. That looks good.
Det är någon (som knackar) på dörren. There's someone at the door.

There's somebody at the door.

Det står en bil på gatan. There's a car in (on) the street.
Det finns ingen i garderoben! There's nobody in the closet!
Det skulle vara gott med en kopp kaffe. A cup of coffee would be fine.
Hur skulle det vara med en kopp kaffe? I feel like a cup of coffee.

How about a cup of coffee?

Det som händer här har aldrig hänt… What's happening here has never happened…
Det kommer aldrig att fungera. It will never work.
Det där kommer aldrig att fungera. That will never work.
Det mesta av det är sant… Most of it is true...
Det står i tidningen… It says in the paper …
Det är en bild på första sidan. There's a picture on the front page /cover page.
Det är inte möjligt! It's not possible!
Det var en dyr glass! That's an expensive ice-cream!
Det var roligt att träffas! It's nice meeting you!

It's a pleasure seeing you.

-Nice meeting you!

Det beror på…

It depends on /upon/ the mood I'm in.

That depends on who's coming or not.

Är din bror sjuk? -Ja det är han men det är inte jag. Is your brother sick / ill?  -Yes, he is but I'm not.
Hur står det till? / Hur går det? / Hur går det för dig?   How are you doing?
Du är inte förtjust i hundar, och det är inte jag heller. You're not fond of dogs, neither (nor) am I.
Jag kan knappast tro det, och det kan inte hon heller. I can hardly believe it,  (and) no more can she.
…ja, det har jag. …yes I have.
Vi har det så trevligt därhemma. We are so cosy and comfortable at home.
Du har det bra du! You're in luck. / You're well off.
Du vet inte hur jag känner det. You don't know how I feel (what my feelings are).
Vi hinner (=Det finns tid ) (att) ta en paus. There's time for a break.
Det är dags att ta en paus. It's time for a break.
Det är bäst att vi… We had better… 

(We'd better…)

Det är bäst att du åker nu. You had better leave (go) now.
Det är sant…Det är sanningen… That's true…That's the truth…
...fast det är ju sant, han är ingen brottsling... …though it is true, he's not a criminal…
Han drog det kortaste strået.   He got the worst of it.
Det hände redan år 1969. It happened already in 1969.