LogisticsWorld

     UTLANDSRESA


 

 

FIATA services   

FIATA unites the freight forwarding industry worldwide. Its representatives and the secretariat represent, promote and protect the interests of the industry by participating as advisors or experts in meetings of international bodies dealing with transportation.

Over the years FIATA has created several documents and forms to establish a uniform standard for use by freight forwarders worldwide. The documents are easily distinguishable as each has a distinctive colour and carries the FIATA logo:

 

 

Nordiskt Speditörförbund  -  TRANSPORTFÖRETAGEN

 
Nordiskt Speditörförbund, NSF, bildades i maj 1920. Syftet var att "höja speditionsverksamhetens betydelse, att främja ett kollegialt förhållande mellan förbundets medlemmar och att söka uppnå gynnsamma villkor för verksamhetens utövande i de nordiska länderna".

 


Sveriges Transportindustriförbund     

 

 

 

Från artikel i Svensk Logistik 2-2002:

-"I dag har Fiata ett par hundra medlemsförbund och direktanslutna medlemmar som tillsammans representerar omkring 40 000 speditionsföretag med tio miljoner anställda i 150 länder. Senast anslutna medlemmar är förbunden i Mongoliet och Sudan. Språkfrågan har omsider också lösts. Sedan förra året är engelska Fiatas officiella arbetsspråk, men tolkning till två andra språk erbjuds vid kongresser och andra evenemang. Vilka språk som blir aktuella avgörs av presidiet med hänsyn till arrangemangets plats och deltagarnas nationalitet."-

 

PUBLICATIONS 

FIATA    http://fiata.com/ 

FIATA  -  Reference Handbook

 

 

FIATA Customs Clearance Manual, including Amendments

Amendments to the
FIATA Customs Clearance Manual

The Law of Freight Forwarding
by Prof. Emeritus Jan Ramberg

FIATA Legal Handbook on Forwarding

FIATA Members Directory

A FIATA Introduction to the Regulations for the safe Handling and Transport of Dangerous Goods

Brochure "The Documents and Forms of FIATA"

FIATA Code of Abbreviations

FIATA Glossarium - Transport and Forwarding Terms

FIATA Model Rules for Freight Forwarding Services

Bar Coded Transport Label for Freight Forwarding

FIATA 75th Anniversary Commemorative

For further information please contact the FIATA Secretariat in Zurich

Phone ++41-1-311 65 11
Telefax ++41-1-311 90 44
E-mail: info@fiata.com


 

SOLE - The International Society of Logistics

 

 

TIACA IS THE ONLY WORLDWIDE ORGANIZATION WHICH BRINGS TOGETHER ALL THE LINKS OF THE AIR LOGISTICS CHAIN MISSION

 


 

 The Swedish Transportation Industry Association

 


 

 

 

Australian Flag

CBCA - Customs Brokers - Fwdr Australia, Brisbane, Australia, Tel: +61 (7) 3252 1348, Fax: +61 (7) 3252 1159, http://www.cbca.org.au    Approx. No of Members: 200

OAOA - Overnight Airfreight Operators Assoc Inc, Sydney, Australia, Tel: +61 (2) 9894 7320, Fax: +61 (2)

 More Australian info

 

CANADA

AICBA Association of International Customs & Border Agencies, Ottawa, ON, Canada, Tel: +1 (613) 236-9039, Fax: +1 (613) 236-9175 http://www.aicba.org 

CIFFA - Canadian Freight Forwarders,

 

CSCB - Canadian    Society of Customs Brokers

 

 

The United States & North America

 

American Trucking Associations - Truckline

American Association of Port Authorities

American Production and Inventory Control Societies

Association of American Rail Roads

National Logistics Officer Association

Sea Ports of America

 

 

 

 

 

IRISH REPUBLIC

IIFA-Irish International Freight Association        http://www.iifa.ie 

Irish Road Haulage Association, Dublin, Irish Republi      http://www.irha.ie 

IRHA

 

 

SWEDEN 

SIFA - Sveriges Transportindustriförbund  (Transport Industry Ass.), Stockholm, Sweden, Tel: +46 (8) 442 43 80, Fax: +46 (8) 84 43 00, e-mail: info@swedfreight.se   Web site: http://www.swedfreight.se 

SVERIGES HAMNAR - Swedish Ports & Harbors, information on ports, harbors, shipping, stevedore  and transportation unions etc. - Arbetet i hamnen

The Swedish Shipbrokers Association, Stockholm, Sweden, Tel: +46 (8) 723 17 13, Fax: +46 (8) 21 00 03

Sveriges Redarförening Swedish Shipowners' Association

Sjöfartsverket - Swedish Maritime Administration

 

 

The UNITED KINGDOM

BIFA - British International Freight Association, London, Heathrow, United Kingdom, Tel: +44 (20) 8844 2266, Fax: +44 (20) 8890 5546, e-mail: bifasec@msn.com or bifa@btconnect.com, Web site: http://www.bifa.org   Approx. No of Members: >1000

Despatch Association, Norfolk, United Kingdom, Tel: +44 (1553) 813479, Fax: +44 (1533) 813479, e-mail: phil@despatch.co.uk, Web site: http://www.despatch.co.uk 

Farnborough Aerospace Consortium, Colchester, United Kingdom, Tel: +44 (1962) 732266, Fax: +44 (1962) 736066, e-mail: fac@dial.pipex.com

Road Haulage Association (RHA), Weybridge, United Kingdom, Tel: +44 (1932) 841515, (1733) 261131, Fax: +44 (1932) 852516, (1733) 332349

Through Transport Club of London, London, United Kingdom, Tel: +44 (20) 7204 2626, Fax: +44 (20) 7204 2727

Transport Association, Epsom, United Kingdom, Tel: +44 (1737) 363332

United Kingdom Warehousing Association, London, United Kingdom, Tel: +44 (20) 7836 5522, Fax: +44 (20) 7379 6904, e-mail: dg@ukwa.org.uk, Web site: http://www.ukwa.org.uk 

 

 

 

TIACA IS THE ONLY WORLDWIDE ORGANIZATION WHICH BRINGS TOGETHER ALL THE LINKS OF THE AIR LOGISTICS CHAIN MISSION

 


 

Education

Logistics Training & Education

Institute of Logistical Management

Warehousing Education and Research Council 

 

Industry

 

C.H. Robinson Logistics

Caterpillar

DCS Logistics - National Network of Logistics Centers

England Logistics

J.B. Hunt Transport Services, Inc.

Mcquaide.com

PC*Miler - ALK Associates' transportation and logistics services


 

Airlines Around the World

 

TIACA IS THE ONLY WORLDWIDE ORGANIZATION WHICH BRINGS TOGETHER ALL THE LINKS OF THE AIR LOGISTICS CHAIN MISSION

 

Airlines of the Web -Cargo Carriers·Cargomarket Directory - world wide online directory

Four Star Air Cargo is the only scheduled, all cargo airline directly linking the U.S. and British Virgin Islands, San Juan, and Miami, since 1982.  Our reliable fleet of DC-3 cargo aircraft provides dependable, on-time service for all air cargo needs, including perishables and hazardous materials.  Interline agreements with major air cargo airlines such as American Airlines, Amerijet International, British Airways, Delta, Federal Express, Fine Air, Lufthansa, US Airways and others. We provide you with a dependable worldwide air freight service that you can afford.

 

Online Calculator For WORLDWIDE AIR CARGO FROM WESTERN USA

 

FULL CONTAINER LOADS INSTANT RATES ONLINE

 

         
International Logistics Management - Efficient supply chains
 


The International Journal of Logistics Management - Emerald ...
International Journal of Logistics - ResearchGate


 

 

Publications, Tidskrifter & Tidningar

 

Benchmarking Network

Inbound Logistics

Insight, Inc.

Logistics World

Penton Media, Inc.

Transport Topics - Trucking's Electronic Newspaper

 

Svensk Logistik

 

 

 

- Logistic Companies in Sweden 
- Logistikföretag i Sverige

4pl - Att på ett innovativt sätt skapa kostnadseffektiva neutrala logistiklösningar med rätt kvalitet för inköp och försäljning av transporter

 Adea - Logistik-konsulter inom produktion och distribution. Beskrivning av våra arbetsmetoder och kurser samt nyhetsbrev inom ämnesområdet logistik

Airborne Express - Flygfrakt,sjöfrakt och internationell express. Logistik

Apport net - Vi tillhandahåller en internetbaserad transportöroberoende ASP-tjänst där du som kund kan samla all din transport administration ex. skriva ut fraktdokument, track and trace etc. på ett ställe 

Baumer Ident - Streckkodsläsare och RFID-system för automatisk identifiering i industriella applikationer samt ett mycket brett sortiment av givare

Bilfrakt Skellefteå AB - Transport och logistiklösningar in- och utrikes

Budkonsult AB - Proffs på distribution, lager, personal och logistik

Carmen Systems AB - Utvecklar och marknadsför avancerad programvara för resursoptimering hos flyg- och järnvägsbolag

CIB - Konsultföretag som erbjuder tjänster inom teknisk och administrativ rationalisering till företagsledningar i industriföretag

CMI Industrilager i Värnamo - Beskriver Industrifastigheten, Fabriksg. 5 i Värnamo, med information om lokaler, lagerservice och speditionsverksamhet

Contrade AB - Utvecklar, säljer och hyr ut kyl- och frysfordon

DABO Konsult - IT-konsulting och verksamhets- konsulting inom logistikområdet. Lokaliserad i Karlskoga

Dairecto AB - Ett innovativt logistikkonsultföretag som har en bred logistisk kompetens och specialkunskaper inom miljölogistik, strukturutredningar och logistik inom vården

Emtea Management - Management-konsulting (verksamhets- och organisationsutv.) inom såväl stora koncerner som små och medelstora företag. Spec: kvalitetssystem enligt ISO 9000, effektivisering, process management, logistik

Establish AB - Konsulter inom Supply Chain Management som skapar effektiva flöden av varor, tjänster och information. Företaget arbetar med processutveckling samt utvecklar och implementerar funktionellt IT-stöd

Flygstaden Partnerskap Logistik AB - Distributionssamverkan för export- och importfrakter från södra Hälsigland

Fraktarna AB - Ett modernt transport- och logistikföretag som erbjuder marknaden säkra helhetslösningar inom hela logistikkedjan. Våra satsningar inom IT-området är därför en naturlig del i vår strävan att skapa effektivitet och konkurrenskraft

 Fraktmäklarna i väst AB - Transport- och logistikkonsulter

Frans Maas Sverige AB - Erbjuder europeiska landtransporter, globala sjö- och flygtransporter, mässtransporter och tredjepartslogistik

Gröner Veritech AB - Vi genomför utredningar och projekteringsuppdrag för att öka svensk livsmedelsindustris konkurrenskraft

 Habasit Sverige AB - Specialister på att utveckla och tillverka drivremmar och transportband av syntetiska material. I denna smala nisch har vi fokuserat på avancerad teknisk utveckling, vilket har gett oss en god kunskap om kraftöverföring och bandtransporter

Hoyer Svenska AB - Intermodalt nätverk av tankcontainers och tankbilar erbjuder logistik system för tanktransporter av gaser, kemikalier, livsmedel och pulverformiga produkter över hela världen. 

Identcode Solutions AB - Identcode Solutions - företaget med specialkompetens inom streckkod, RFID eskortminnen, lager & logistik samt EDI.

 Image Control Sweden AB - Utformar och implementerar automatiska transportsystem inom industri och kollektivtrafik. 

Irpec KB - Marknadsför bl a presentartiklar, livsmedelsimitationer helt genomgjutna och genomfärgade samt teer. Marknadsföring och logistik. 

J Ringborg AB Tredjepartslogistik - Specialister på tredjepartslogistik i Norden. 

Kjell Grenholm Åkeri AB - Utför och utvecklar miljömedvetna transporter och maskinarbeten till kunder i närområdet. 

Kronans Droghandel AB - KD tillhandahåller kompletta logistiktjänster för farmaceutiska- och sjukvårdsprodukter till apotek/hälso- och sjukvård inom Norden. 

KS Logistik - KS Logistik erbjuder miljövänliga och konkurrenskraftiga logistiklösningar inom hela Europa. Med ett brett nätverk av certifierade aktörer garanterar vi lösningar av hög kvalitet. 

Logistema - Konsulter inom flödesorientering och logistik på managementnivå. 

LogServ AB - Digitala Logistik System - Står för professionell konsultation inom digitala logistiklösningar. Vi arbetar med vårt egenutvecklade Watson-koncept, som står för webb, automatisk identifiering och spårbarhet.

 Long & Partners - Konsulter inom management, logistik och IT. 

MA-system - Vi ger dig kompletta logistiklösningar. En fungerande logistisk lösning bygger på tre faktorer: 1) snabbt och resurssnålt arbetssätt, 2) hjälpmedel anpassade till arbetssättet och 3) utbildning, så att alla förstår. 

MaserFrakt - Presentation om hur transportföretaget MaserFrakt kan öka din lönsamhet. 

Netlogistic Transport Sweden AB - Ett av sydsveriges mest kompletta logistikföretag.Vi erbjuder marknaden ett komplett sortiment av nationella & internationella logistiska tjänster. Ombud för DFDS - Fraktarna. Bulk- och tankspecialist,tippfordon,tempererade transporter

 Nordic Bulkers AB - Skandinaviens ledande transportföretag för fasta och flytande bulkprodukter i containers

Norlina Logistik - Ett företag specialicerat på tredjepartslogistiska tjänster. Vi koncentrerar oss på lagerhantering. Vi har kapacitet att erbjuda ett brett utbud av lagringstjänster allt från korttidslagring till tredjepartslogistiklösningar

One Stop Logistics AB - Transportföretag som klarar allt inom terminalhantering, distribution, lager m.m. 24 tim service

Pharos EDI-projekt - Pharos-projektet syftar till att öka användningen av EDI bland transportbranschen och dess kunder, särskilt dess små- och medelstora kunder. Edifact Transport är huvudman för projektet

Primelog AB - Ger fraktköpare full kontroll över distributionsflöden och kostnader i transportkedjan. Automatiska avvikelserapporter och tidsmässiga mätningar av kvaliteten i distributionsprocessen

ProCode AB - Projekterar och installerar system för materialhantering, styrsystem, autotruckar, automatiska staplingskranar och transportbanor

RLK PROGRESS - Transportlogistik - Optimering av vägtransporter med PC-verktyg. Route-LogiX, digitala vägdatabaser(kartor),transportkalkyl, informationsdatabser - "Farligt gods", "Hinder vid tung transport" etc.

 Scanlink Transport & Logistics AB Schenker - BTL - En av Europas största företagsgrupper inom transport och logistik. BTL erbjuder transport-, logistik och informationstjänster med hög kvalitet och effektivitet

Schenker Consulting AB - Företaget ingår i Schenker-BTL AB och är ett bolag som utför konsultuppdrag inom logistik såväl för Schenker-BTL's interna organisation som externa uppdragsgivare. Vi har kontor i Göteborg och Stockholm

Schenker Consulting nytt logistikkonsultbolag
Transportföretaget Schenker-BTL bildar nu ett helägt dotterbolag av den tidigare avdelningen BTL Consulting. Schenker Consulting AB blir det nya namnet. Bolaget, som växer snabbt, sysselsätter 15 logistikkonsulter i Stockholm och Göteborg och är därmed en av Sveriges ledande aktörer på området.

 

SME-Logistik AB - Vi ger lite korta fakta om vad logistik är, men ser oss framför allt som en mycket kompetent resurs inom logistikområdet, tillgängliga via de sökvägar som angivits

SSI Schäfer System International AB - Planering och uppbyggnad av kompletta system för lager, verkstad, kontor och avfallshantering

Stella Transport AB - Ett privat företag med kontor i Malmö, Göteborg och Stockholm som arbetar med internationella transporter, spedition och logistiktjänster. Vi har reguljär trafik till de flesta europeiska länder

Swe-Kombi AB - Aktuell information om kombitrafik i Europa

Systecon AB - Tillhandahåller konsulttjänster inom logistik- och systemanalysområdet, bl.a. driftsäkerhet, logistik, verksamhetsanalys, verksamhetssimulering och verksamhetsmodellering

TGOJ - Vi förbättrar våra kunders lönsamhet genom skräddarsydda transport- och underhållslösningar

Top Logic AB - Logistikkonsulter, fraktkostnadsanalyser, lagerstudier, logistikutbildning

Training Partner Logistics - Vi stöder våra kunder med all form av kompetenslogistik. Kursadministration, kunskapstester, GAP-analyser, företags kurskataloger på Internet, datorbaserad utbildning, kompetensforum på Internet

Transport iDag - Transport iDag är en nyhetstidning för hela logistikbranschen, inklusive godstransporter och materialhantering. Tidningen ger branschens beslutsfattare nyheter med tyngdpunkt på ekonomi, teknik och transportpolitik

TransWest AB - Transport, lager, och logistikföretag med kontor i Mariestad och Skövde, förfogar över ca 180 fordon och täcker alla transportområden. Specialitet inom bulk och fjärrtransporter

 Wilson Logistics Group - Skandinavisk transport- och logistik-koncern med global representation

 

 

Från öppna källor har tidskriften Inköp & Logistik samlat fakta kring befolkning och befolkningsutveckling. De har värderat fysisk infrastruktur i form av vägar, järnvägar, hamnar och flygplatser.

De har också värderat tillgängligheten i denna infrastruktur. Tillgång till hamnar och flygplatser med god godsservice för importerade varor väger tungt. Tillgång till, och priser på, lokaler och mark för nyetablering är också med i utvärderingen.

Logistikutbildning, på främst högskolenivå men också på gymnasienivå, är den faktor som därnäst väger tyngst.

En utvecklad transport- och speditionsbransch, med god konkurrens och servicenivå, är också ett kriterium.


 


www.tullverket.seStartsida: För företag

Swedish Customs Authority


 

 

Utbildning, i Sverige

Certifierad Logistiker , CL Silf

Schenker Utbildning
Logistikutbildning med utgångspunkt i verkligheten. Logistik blir ett allt viktigare konkurrensmedel för en väl fungerande verksamhet

 

Logistik:
- Grunder logistikledning, MI082G, 8 poäng
- Operativ logistik, MI083G, 5 poäng
- Företagsekonomi, inriktning mot underhållstjänst, MI086G, 3 p
- Juridik inom logistikfunktionen, MI087G, 3 poäng
Ansvarig avdelning inom Managementinstitutionen = MA

 

Logistikutbildning på högskolenivå

Kramfors växer fram som ett kompetenscentrum när det gäller logistik och transporter - Kunskapscentrat LTCK

 


 

CLM - Council of Logistics Management - är en USA-baserad sammanslutning av praktiker och lärare/forskare med syfte att utveckla kunskapen inom logistikområdet. Föreningen startade i början av 1960-talet och har idag 15000 medlemmar fördelade på 66 "Round Tables" runt om i världen.

CLM Sverige (Swedish Round Table) har funnits sedan 1996 och har till syfte att bygga upp ett professionellt nätverk med svenska representanter från såväl näringslivet som från forskarvärlden med logistik som arbetsområde. Nätverket växer ständigt och har idag ca 200 medlemmar. CLM Sveriges styrelse består av 8 personer.


 

Nätverket för Transporter och Miljön (NTM) är en ideell förening som verkar för en gemensam uppfattning, konsensus, hur transportsektorns miljöfrågor ska lösas för att uppnå långsiktigt hållbara transportsystem. Detta innebär bl.a. att NTM sprider kunskap om miljöfrågor, initierar forskning och utveckling, samt verkar för gemensamma beräkningsgrunder för transporters miljöpåverkan.

 


 

About Pilot & Pilotage, Lots & lotsverksamhet

 

Sjöfartsverket - Swedish Maritime Administration

  Seahorse En enkel gloslista kring sjöfart

   


 

Some logistic links & Search Tools

LOGGIE.COM - Freight Transportation and Logistics Search Site

Cahners - Logistics Management & Distribution Report

ASCET.COM - ASCET Project: Achieving Supply Chain Excellence Through Technology
Logistics Virtual Library - LogisticsWorld Guide to Selected Logistics Terminology

 

 

SUNETs Webbkatalog: Logistik Näringsliv/Företag/Logistik
-Scandinavian University Network Catalog for the Logistics Trade-LogisticsWorld