1 förgasare 

Vilken slags (typ av) förgasare är det?
 What kind (type) of carburetor  (carburettor) is it?
 Vilken sorts förgasare är det? (Vilket fabrikat är det på förgasaren?)
 What carburettor brand is it? / What brand is it?

Var sitter förgasaren?  Where is it (the carburettor) located?

Är det en eller två förgasare?  Is there one or two?
 How many are there, one or two?

2 fördelare/fördelardosa

Finns det fördelare/fördelardosa på den här bilen?
Is there a distributor on this car? 

Fördelarlocket kan vara sprucket/spräckt.
The distributor cap  might  be cracked (have a crack).

3 slang

Hur lång är slangen?  How long is the hose?
What's the length of the hose?


Vi har slut på gummislangar i den dimensionen.
We are (We're) out of that size hose.

Är det en gummislang? Is it a rubber hose?

4 tändspole

Hurdan tändspole är det? What kind of coil is it?

Vad för bil är det här?  What kind of (a/an) car/auto is this?
Det sitter två tändspolar här. There are two coils here.

5 kabel, kablage

Det är alldeles för många kablar på den här motorn.
There are way too many cables (wires) on this engine. 
Varför är det så många kablar?
Why are there so many cables (wires)?  Why all this wiring?

6 kylare

En kylare håller inte så länge nuförtiden.
A radiator doesn't last that/so/very long these days (nowadays).

7 underhålla, sköta om

Det är viktigt att man sköter om sin bil.
It's important that you take good care of your car. 
It's important that one takes good care of one's car. 

Din bror sköter inte om sin bil.
Your brother doesn't take (proper) care of his car. 

8 underhåll, skötsel

Skötsel är det viktigaste som finns då det gäller motorer.
Maintenance is the most important thing when it comes to engines. 

9 generator (växelströmsgenerator, omformare *)

Vad är detta för typ av generator/Vad för slags generator är detta?
What kind (type) of generator (alternator) is this?

10 ventil

Titta! Det är 16 ventiler i båda dessa cylindrar.
Look! There are 16 valves in both of these cylinders.
Look! There are 16 valves in these two cylinders.
 

11 tändstift

Låt aldrig tändstiften sitta mer än ett visst antal månader
eller ett visst antal kilometer, särkilt i ett blött klimat som det här.
Never let the sparkplugs remain the same more than a certain number of months
or a certain number of kilometers/kilometres (mileage), especially (particularly) in a wet climate
such as/like this.      

12 tändningsnyckel

Ge mig tändningsnyckeln så ska jag prova att starta igen.
Give me the ignition key so I can try to start (her) up again.

13 tändning

Det verkar inte finnas någon tändning alls på/i den här bilen.
There doesn't seem to be any spark/ignition at all in this car/auto.

14 glykol, kylarvätska, köldvätska

Den bästa regeln är ju helt enkelt att alltid ha kylarvätska i bilen
året runt.
The best rule is of course always having antifreeze in the car/auto (all year round). 

15 bränslepump

Vad är det här för skräp?
What kind of crap is this? What kind of a wreck is this?
What is this piece of ...? What kind of garbage is this?
 
Vet de inte hur man tillverkar en bränslepump kan de lika gärna sluta.
If they don't know how to make a fuel pump they might as well quit.

16 bränsleförbrukning

Inte att undra på att det går åt så mycket bensin i den här motorn.
Bränsleförbrukningen är ju ungefär 20% för hög. 

 No wonder it (this engine) burns so much gas (petrol).
 The fuel usage is about 20% too high.

 The mpg (on this car) is about (approximately) 20% too low.
 The mpg is (miles per gallon are) about 20% too low.

17 tändinställning, inställning/justering av tändningen

Vi måste ändra tändningen på alla bilar av årsmodell 99 och senare.
We have to (will have to) change/alter the ignition on all year models 99 and later.

18 lager, kullager

Är det kullager eller nylonlager?
Is it a ball bearing or a nylon bearing? 

19 fjäder

Vilken hylla ligger alla fjädrar på?
On which shelf are all the springs?

20 bricka

Lägg alla brickorna på en bricka...
Put all the washers on a tray... 

21 kant, egg

Du måste slipa bort/ned den här vassa kanten.
You have to (must) grind this sharp edge. 

22 grenrör

Var sitter grenröret på de flesta (alla) bilar?
Where is the manifold located/placed on most cars/autos?

23 oljefilter

Det har gått hål på oljefiltret så det är inte konstigt att oljan är slut.
A hole in/on the oil filter has developed so it's not strange (that) there's no oil left.
There's a hole on/in the oil filter so it's not (it isn't) strange there's no oil (left).

24 gradvis

Alla (förbränningsmotorer) motorer förlorar gradvis kompression. Det är helt normalt.
All (combustion engines) engines (will) lose compression gradually. That's quite normal. 

25 kolv

Detta är ingen vanlig motorkolv. Det är ju en majskolv!
This is no ordinary piston. It's a corncob (corn-on-the-cob). 

26 vridmoment

Vad är det för vridmoment på din motorcykel?
What's the torque on your motorcycle? What torque do you have on your bike?
Är det inte ovanligt högt med tanke på hur liten motor det är?
Isn't that unusually high considering the small-size engine/ how small the engine is?

27 gå på tomgång

Låt den stå på tomgång minst tio minuter innan du kontrollerar igen.
Let it idle/Allow it to idle at least ten minutes before checking (before you check) again. 

28 kolvring

Var är alla kolvringarna till den här motorn?
Where are all the piston rings for this engine? 

29 avgas-

Avgasröret har blivit böjt/knäckt alldeles framför bakre ljuddämparen.
The exhaust pipe has been bent just ahead of (before) the muffler (silencer).

30 insug-

 intake, intake manifold

31 slangklämma

Var lade du de små slangklämmorna i går kväll?
Where did you put the small hose-clamps last night (yesterday evening)? 

32 packning

Den där packningen är skadad och måste bytas ut mot en ny.
That gasket is damaged (broken) and must be replaced (by a new one). 

33 ventilkåpa

En kromad ventilkåpa ser lyxigt/lyxig ut, eller hur?
A chromed rocker cover looks flashy/sharp/high-class, right? 

34 fläkt

Varför måste det vara dubbla fläktar i den här modellen?
Why does it have to be two (double) fans/twin-fans on this model? 

35 lock

Var lade din fru tanklocket? Har du något extra tanklock?
Where did your wife put the gas lid/fuel cap/gas filling cap?

36 fettnipplar, smörjpunkter

Fettnipplar måste ses efter/skötas om/tas hand om med fettsprutan.
Grease points have to be looked after/serviced/grease gun in hand (using the grease gun).

37 rem

Detta är fel storlek på rem. Den här är för smal.
This is the wrong size belt. This belt is the wrong size.

38 luftintag

Var har de gömt luftintaget?
Where have (did) they hid the air intake/inlet?

39 mutter

Du måste lägga på dubbla brickor  och skruva på (gänga på) dubbla muttrar.
You have to put (You'll have to/You must) add/put on two (double) washers and screw on two (double) nuts.





40 vipparm

Kan någon förklara för mig vad en vipparm är för något?
Can anyone explain to me what a rocker is?