Key 2 Driving

 

 

 -Hur är det att sitta bakom  ratten första gången?  
  -What’s it like sitting behind the wheel for the first  time?

Det är en mängd saker (många saker) som man måste tänka på.
 -There are lots of things to keep in mind.

 -Först och främst så måste man sätta på sig säkerhetsbältet.
  -First of all you have to (you have got to) put on the safety belt.

 -Se till så att det sitter bra och är rätt justerat på lämpligt sätt.
  -Make sure it fits to your body, and that it is properly adjusted.

 -Ta nu en närmare titt på (i) dina backspeglar. Du kommer att behöva åtminstone två stycken.  
 -Now take a close look at (in) your rear view mirrors. You will need at least two.

 - Justera dem så att du lätt kan se i dem sittande bekvämt bakåtlutad i förarsätet.
  -Adjust them in such a way that you can easily glance at them from a relaxed driver position, leaned back in the driver’s seat.

 -Starta motorn och låt den gå på tomgång några minuter.
  -Start your engine and let it idle for a few minutes.

-Kontrollera instrumentpanelen innan du tar dig ut på vägen. Du bör göra detta för att försäkra dig om att värme- och fläktinställningar, belysning etc. samtliga är inställda i enlighet med väderleks- och dagsljusförhållanden.
-Check your instrument panel (dashboard) before you get out on the road. You should do this  to make sure fan & heater settings, lights etc are all set  according to weather and daylight conditions.

 -Hur är det med blinkers och  signalhorn?
  -What about turn signals  and horn?

 -Fungerar de ordentligt? 
 -Do they work properly?

 -Är kofferten stängd? 
  -Is the trunk (boot) closed?    (lucka= lid)

 -Vad finns i handskfacket?  
 -What’s in the glove compartment?

 


Servicebilen No1

 
 -Varva aldrig en kall motor! 
 
-Never rev a cold engine!  
 


 -Kom också ihåg att i vissa bilar skall man titta på oljenivån först när bilen är varm.
 
 -Also, remember that some cars will have to be checked for oil once warm. 
 


  -Ta aldrig ut en kall bil utan att ha kontrollerat olja, vatten,  bränsle  (bensin) och däck!
 
-Never take a cold car out unless checked for oil, water, fuel (gas or petrol) and tires! 


  -Ta aldrig för givet (räkna aldrig med) att du är den ende bilisten på vägen som har bråttom. 
 
-Never take for granted that you’re the only driver on the road in a hurry.
 

 
             
    

        
© Swengelsk, KB ®
webmaster