Bilord L-Q

svenska

English

ladda (om batteri)

charge

ladda (om t ex vapen), lasta, lasta på

load

ladda om, omladda

recharge  (ladda om beträffande vapen= reload)

laga, reparera

repair, fix

laga= byta ut, byta en del mot en annan

replace, replace one thing with another

lager, kullager

bearing, ball bearing

lager, lagra, förvara#http://www.asg.se/#

store

lagerbyggnad, lagerutrymme

warehouse

lagerhålla, lagerföra, ha i lager

stock

landsväg

highway (motorväg= US freeway, Br motorway)

landsvägstrafik

highway traffic (stadstrafik = city, city traffic)

last (Swedish/svenska)

cargo, load (load= last, lasta), OBS! engelskans 'last'= vara, räcka (om tid, t ex "This car will last a long time.")

lasta, lasta på

load (lasta av= unload)

lastbil#http://www.scania.se/#

truck, (AE), lorry (Br)#http://www.peterbilt.com/trukfram.htm#

lastbilsförare, lastbilschaufför, lastvagnsförare, även om 'åkare'

trucker, truck driver

lastbilsparkering i närheten

truck parking nearby

lastutrymme

cargo capacity

led, en rörlig led

joint

leverera

deliver

ligga, låg, legat

lie-lay-lain

linjal

ruler

liter  (OBS!)

quart: 1.1 L (Br), 0.9 L (AE), 4 quarts= 1 gallon

livslängd

life expectancy

ljuddämpare

muffler (AE), silencer (Br)

ljummen

luke-warm

ljus

light, lights

ljuskägla, ljusbild

'beam' ('beam' även bjälke, stötta och ett fartygs bredd/vidd)

lock

cap, lid

lossa (om last & lass, icke skruv & mutter)

unload (about cargo and loads)

lossa (om skruv & mutter etc)

unfasten, unscrew, loosen

luftfilter

air filter element, air filter

luftförorening

air pollution

luftintag

air intake

luftkonditionering

air-conditioning

luftrenare

air cleaner

lukta, lukt

smell

lås, låsa igen, låsa till, låsa för

lock

låsa

lock

låsa upp

unlock

läcka

leak

lägga

lay - laid - laid (= lägga - lade - lagt)

lägga på fett, smeta på fett, smörja in

apply grease, lubricate

lägga till, lägga på

add, add to

lämna ett anbud, komma med ett bud

make an offer

lämna företräde, vika åt sidan, ge vika (avkasta, inbringa)

yield

längd

length

längre fram, längre bort

ahead

länk, länkarm

link

lätt (att göra, arbete, övning etc)

easy (Lätt som en plätt= Piece of cake)

lätt (om vikt)

light

lätt gjort

easily done, piece of cake

lätt lastbil

pickup truck , p/u, pu, pickup

lösning

solution

lösningsmedel, blandning med

solvent, solvent mixture

mager, tunn, smärt & att banta

slim (tunn om t ex is, glasskiva etc= thin)

markfrigång

ground clearance

mata, föda, tillföra

feed

matta

carpet (även om heltäckande=carpeting)

matta, dörrmatta

door mat

matta, i vardagsrum o.d.

rug (trasmatta och mindre mattor), wall-to-wall carpet/carpeting (heltäckande), linoleum= korkmatta

medsols, medurs

clockwise

mellanvägg

partition, partition wall (skärmvägg, skärm, skärma av, avskärma= screen); skärma av, avskärma, skydda även 'shield'

meny, matsedel

menu

mil (OBS! svensk mil! -Saknas i engelskan!  -UNDVIK!)

approx/ cirka 6 miles (6 x 1.609= 9.7 km)

mindre (i storlek)

smaller

mindre (t ex mindre viktigt)

less

mirror

spegel (backspegel= rear view mirror)

momentnyckel

torque wrench

montera

mount

montera, sätta ihop

mount, put together

montera, sätta ihop flera detaljer

assemble (assembly line= löpande band, "monteringslinje")

monterad

mounted, secured

morgonsamling, morgonmöte, frukostmöte

morning assembly, breakfast meeting

motor

engine, motor

motorglasögon, skyddsglasögon

goggles

motorhuv

hood (US, AE), bonnet (Br)

motorväg

freeway (US, AE), motorway (Br)

motsols

anti-clockwise

motstå

withstand, resist (göra motstånd, motsätta sig)

motstå, motsätta sig, göra motstånd

resist

motstånd

resistor

motstånd (göra mostånd)

resistance

munstycke (i förgasare eller färspruta etc)

nozzle

mutter

nut

muttra, tala tyst & otydligt

mutter, muttering

mycket varm

hot

måla

paint

mått

measurement

måttband

tape measure, retracting tape

mängd, kvantitet

quantity

mäta, uppmäta

measure

mätare

gauge [geijdj]

mötande, närmande, ankommande

oncoming, approaching, meeting (ankommande= arrival /-s, avgående= departure /-s)

nav (ett hjuls centrum i vilket placeras en axel, ekerfäste etc.)

hub, nave

navkapsel

hubcap

nedtryckt, nedsänkt

depressed

nippel, smörjnippel

nipple, grease nipple (även bröstvårta & napp)

nivå

level

nyckel

key

nyckel, fast nyckel, skruvnyckel

wrench (AE), spanner (Br)

nödvändig

necessary

offert, anbud

offer

olika, diverse

various

oljebyte

oil change

oljesticka

oil dipstick#http://www.quakerstate.com/#

oljetråg

sump

område, verkstadsområde, verksamhetsområde (fysiskt)

premises, area

omvandla

convert

omväg, omläggning av väg tillfällig

detour

ordentlig, noggrann

thorough

ordentlig, skötsam, försiktig

careful (plikttrogen= conscientious)

osynlig

invisible

packning

gasket

paket

parcel

paket,  ett mindre paket, utrustningspaket

package

passera

pass

pedal

pedal

pinne, tapp, sprint

pin

pint (engelska, English)

0.47 L (AE) / 0.57 L (Br)

plåster

bandaid, plaster

plåt, bleckplåt

tin, tinplate

plåt, plåtbit, en liten plåt (samt tallrik)

plate

plåt, tunnplåt

sheet-metal

plåt, tunnplåt

sheet-metal

plåtskada

body damage

plåtskjul

tin shed

plåtslagare

sheet-metal worker

plåttak

tin roof

plöja

plow (Am), plough (Br)

polera

polish

pratsam

talkative

pris, cirkapris

price, retail price, MSRP (=manufacturer's suggested retail price)

procent

per cent

punkt

point,  a place in life, a place in the world

punktering

puncture (Br), flat (US, AE)

påfart, tillfartsväg, tillfartsled (vid motorväg)

entrance ramp

A - K

R - S

T - Z 


https://www.youtube.com/watch?v=82dDnv9zeLs

               

 

             
        
   

 
© Swengelsk, KB ®
webmaster