Egen lyrik


Några av dikterna var publicerade 2011 i antologin Lågor (ISBN 978-91-86939-09-0)

 

Att sitta en stund...


Nattviol

Havsblå är Bohuslän  (Publ i Bohusläningen 1976-07-21) 

REFLEKTION

Sjöhävning, krängning och kryssning

Blommor & Pingst    ( v 22, 1988 ) 

En suck av sol    ( v 11, 1989 )

Tass jagar    (1989-03-18)

… och starkt är mitt hopp      ( v 5, 1992 )

 

Antologin Lågor
 (ISBN 978-91-86939-09-0)
s 95-104

 Fiskaren


Barnens högtid


Klevens västkant


Jag sitter i skogen

EN
KINA-UNDRING
(1965)


© Swengelsk, KB ®

Webmaster