Prep Ex One

Choose the Right Preposition

 He has a talent for painting.

Han har talang för att måla.

I voted for him in the last election.

Jag röstade på honom i senaste valet.

He failed for many reasons.

Han misslyckades av många anledningar.

He was bedridden for 8½ months.

Han var sängbunden i 8½ månad.

In this climate you'd better put the beer inside (in) the fridge, not on top of it.

I detta klimat är det bäst att ställa ölen i kylskåpet,

inte på det.

She felt as if she were between the frying pan and the fire.

Hon kände det som om hon var mellan

stekpannan och elden (bildligt talat).

He was putting rafters beneath the roof.

Han satte upp takbjälkar (takstolar) under taket.

Cheating on examinations was beneath him.

Att fuska på prov var under hans värdighet.

When she changed her plans that September day,

I didn't know what was in back of (on) her mind.

Då (När) hon ändrade sina planer den där septemberdagen

så visste jag inte vad hon hade i tankarna.

He always kept the cleanser and dish-brushes

underneath (under) the sink.

Han förvarade alltid rengöringsmedlet och diskborstarna

under diskhon.

The final bill came to fifty-five dollars.

Sluträkningen blev på femtiofem dollar.

They ran out the door.

De sprang ut genom dörren.

The detective was on my track.

Detektiven (alt. kriminalpolismannen) var mig på spåren.

The river rose over its banks.

Floden steg över sina vallar.

We actually tried to change lead into gold.

Vi försökte verkligen att förvandla bly till guld.

That was in (during) the 80s, mind you.

Ursäkta mig men det var faktiskt på 80-talet.

He was happy throughout his entire life.

Han var lycklig hela sitt liv.

Cadillac Bar is up the street from here.

Baren Cadillac ligger längre upp (bort) på den här gatan.

Like a good banker, I hate to part with my money.

Som en duktig (god) bankman så hatar jag att skiljas

från mina pengar.

Cowboy Tex, which of course wasn't his real name, always

drove within the speed limits.

Cowboy Tex, vilket naturligtvis inte var hans riktiga namn,

körde alltid i tillåten hastighet.

I swam up the Colorado River, all the way to Grand Canyon.

Jag simmade uppför Coloradofloden, hela vägen till Grand Canyon.

 

            
                                © Swengelsk, KB ®
            Webmaster