A few things about PCs

-Lite om persondatorer

Some things worth knowing about PCs...

 

Desktop PCs, Workstations, or laptops..? Den del som innehåller datorns viktigaste delar kallas ofta för lådan eller burken
Denna detalj (plåtlåda) är ett chassi
Här ovanför ser du monitorer (bildskärmar), tangentbord och en mus (muspekdon).  

This could've been a PC chassis, tower model.   


Detta chassi är en plåtlåda i vilken finns ett s.k. moderkort (motherboard).
Moderkortet är ett stort kretskort på vilket har monterats processor, grafikkort, ljudkort,
 minneskort eller minnesenheter som RAM-minne etc.
Moderkortet är ofta lika stort till ytan som en av chassits största plana sidor.
Chassit med innevarande komponenter monterade
kallas med ett gemensamt namn för systemenhet eller centralenhet.Om det är ett "stående" chassi benämns det oftast tower, mini-tower eller midi-tower. 


Hjärntrusten eller hjärnan i systemenheten är utan tvivel processorn
(CPU= central processing unit).
CPU kan vara uppbyggd av miljontals transistorer.
De mest kända processortillverkarna är Intel och AMD.
Den s.k. Pentiumprocessorn är en av Intels många succéprodukter
och som var normbildande under senare delen av 90-talet.

 När man talar om en PC, eller om att någon har en PC "si eller så modell" så inbegrips oftast per automatik olika enheter/apparater som egentligen skall indelas i utenheter och inenheter. Tangentbordet är en typisk inenhet/ (input) eftersom det används för att mata in information till systemenheten. Andra exempel på indataenhet är musen (mouse), CD ROM-läsare och bildläsare (scanner).  

En s.k. TOUCHSCREEN ("beröringskänslig" bildskärm på vilken man genom beröring kan utföra kommandon) är också en  inenhet (input)!

 

En typisk utenhet/utdataenhet (output) är bildskärmen  där resultatet av ett program eller process visas, eller "matas ut". En skrivare (printer) är ju också ett typexempel på utenhet där resultatet av en process eller programapplikation visas. Även högtalare är en utdataenhet. 
OBS! En s.k. TOUCHSCREEN  är en indataenhet (input) eftersom den används för inmatning, kommandon etc. på liknande sätt som en mus.


HD (hårddisk) och diskettenhet kan vara/fungera som både in- och utdataenhet. Samma gäller för modem och andra uppkopplingstillämpningar som möjliggör kommunikation i båda riktningarna, ut och in.Användargränssnitt, eller interface på engelska, är det sätt på vilket du kommunicerar och arbetar med din dator. Gränssnittet förbinder olika delar av ett datorsystem och anpassar signalerna mellan dessa. Användargränssnittet är  helt enkelt vad du ser på bildskärmen. 

Innan vi fick det s.k. grafiska gränssnittet, som innebär att vi arbetar, klickar, dubbelklickar, kopierar och klistrar in,  med pekdon (mus) och bildsymboler (ikoner) etc.  så var skärmen "en svart ruta" där  alla kommandon av olika slag skrevs med text och siffror.
Det grafiska gränssnittet har ju på ett revolutionerande sätt förenklat datoranvändadet och gjort datoranvändning i allmänhet mer tillgängligt för alla, eftersom den tidigare miljön ställde stora krav på kunskaper beträffande kommandon, teckenkombinationer och koder av många olika slag vilka dessutom alltid skulle skrivas in med 100%-ig precision. 

 
Idag kan i stort sett alla använda en dator i något avseende och detta utan några egentliga datorkunskaper alls.
Detta är ju naturligtvis en sanning med modifikation,
och ytterst är det ju alltid en fråga om vad man skall göra och för vem
samt vilka programvaror man skall utnyttja.
Det grafiska gränsnittet är den enskilda omständighet som möjliggjort samt skapat en grund för uttryck och talesätt som "dator till alla" etc.Begreppet gränssnitt (interface) förekommer även inom programmering och där avses med uttrycket en standardiserad metod att kommunicera mellan olika nivåer i programmet. Se t ex API (Application Program Interface).Ett applikationsprogram är helt enkelt ett program med vars hjälp du och jag kan åstadkomma, göra, sammanställa, visa upp eller skapa presentationer, kassadagbok, deklarationer, multimediala presentationer, databaser, processer eller ett "helt vanligt brev".

Vanligt förekommande applikationsprogram är ju de uppskattade microsoftprodukterna
MS Word, MS Excel, FrontPage, MS Power Point och MS Publisher.
Andra mycket uppskattade applikationsprogram är ju exempelvis Photoshop, Photoshop Elements, Acrobat Reader & Dreamweaver m fl.

Open Office både är, och har länge varit, på frammarsch. Dessutom flödar det av piratkopior världen över, alla kategorier.

 

What now?

En processor (CPU) tillverkas i flera olika versioner där den särskiljande faktorn är klockfrekvens.

Klockfrekvens mäts vanligtvis i miljoner svängningar per sekund (Mhz). Det handlar om att uppmäta hur många enkla beräkningar en processor kan utföra per sekund.

Allt är ju en fråga om att räkna, beräkna och sortera alla dessa ettor och nollor...

Från senare delen av 90-talet så har standarden för klockfrekvens kommit att passera 400 Mhz. Idag ser vi gärna att klockfrekvensen överstiger 1.0 Ghz.

Eftersom olika processorer arbetar/fungerar på olika sätt så är icke alléna klockfrekvensen det viktigaste för att försöka bedöma snabbhet eller kvalitét hos en processor.


 
Generellt kan nog fastslås att om man med en PC vill kunna använda de senaste programvarorna, spelen,  modemen och webbläsarna med smidighet, glädje och effektivitet så handlar det om en processor med minst 1.9 Ghz, ett RAM-minne om minst 1.0 Gb, ett bra grafikkort om minimum 256 MB  och en HD (hårddisk, hårddiskutrymme) om minst 100 Gb. 
 

 

 
Säkert kan många komma att kritisera en sådan kravspecifikation som denna men praktiska övningar och tester med olika maskiner (PC) och med olika OS (OS= operativsystem) som MS Win 98, MS Win NT 4.0, MS Win 2000 Professional och MS Win XP ligger till grund för detta fastställande. Andra systemprogram är också resurskrävande. Den alltmer tilltagande internetsurfningen och kombinationen av musik, TV & telefon i digital form kräver också sina resurser både vad gäller modernt systemprogram men också i form av hårdvara i systemenheten. Telefonledningar, konkurrerande datoranvändare i miljontal och "svaga" (begränsade i både volym och hastighet) nätverk och modem (uppkopplingar)  är också käpphästar i sammanhanget.

 

Många apparater (både PC & laptop) som står på vissa handlares hyllor speglar dessvärre inte på ett bra sätt dessa omständigheter. What if..?

 

 

Arbetsminnet, primärminnet, härovan kallat RAM-minnet, är absolut en av dessa fysiska förutsättningar som på ett avgörande men enkelt sätt påverkar datorns arbetshastighet och kapacitet vad gäller att knyta samman och behandla processer i både operativsystem och applikationsprogram.

Arbetsminnet i dagens internetfokuserade digitala värld bör absolut vara minst 8 GB enligt de flesta erfarna bedömare.
I synnerhet om du/man avser att arbeta med olika s.k. appar, och vara aktiv  med både webbmaterial och foto, video etc.


Viktigt att hålla i minnet ...(!) är att det som lagras/finns i RAM-minnet försvinner med strömmen.
Om/Då strömmen  bryts av en eller annan anledning så "rensas" (töms) arbetsminnet. Detta i normalfallet utan backup etc, ja.

Se till att alltid ha tillgång till, och spara arbete fortlöpande på, minst en extern hårddisk!

 


Data (information) i ett datorminne av typen ROM är bestående, finns kvar, även då strömmen går (bryts).

I en PC finns oftast en instruktion (data) i ROM som är nödvändig för att starta operativsystemet och operativsystemet måste vi ju starta (ha igång) för att få de olika hårdvarudelarna att samverka. I s.k. handdatorer kan även andra funktioner och annan data finnas lagrad i ROM, exempelvis anteckningar och kalender.

 

Andra minnen som vi behöver i, eller tillsammans med, en PC kallas sekundärminnen och dessa kan vara HD (hårddiskar), disketter, CD ROM- & DVD-skivor och USB-minnen.

 

HD brukar vanligtvis vara enhet C: medan diskettenheten brukar benämnas A: och CD- & DVD-enheter benämns E: eller D:.

Med enheter menas i detta sammanhang lagringsplatser och/eller lagringsmedia av bestående slag.

Andra beteckningar och benämningar förekommer.

 


What if..?

 

Alltför många datoranvändare präglas till en början av en diffus rädsla för att göra fel eller ställa till det...

Matlagning, dans, tennis, jakt och mycket annat är knappast något vi föds till. Varför skulle alla vara födda datornördar plötsligt. Ingen föds till datoranvändare, än mindre till en duktig sådan.

Både du och jag får snällt lära oss att både laga mat, dansa och använda datorn när och om vi vill.

Det finns inga omvägar och inga "smärtfria" recept. 
Vägen mot duktig datoranvändare är kantad med allehanda mer eller mindre obehagliga överraskningar och misstag. Samtliga är både ofarliga och oväsentliga.


Att göra fel vid en dator är den mest naturliga och självklara grunden för all produktiv datorkunskap!  - Lär dig grunderna i form av exempelvis en datorgrundkurs. Du köper väl inte en bil utan att ha nödvändiga, grundläggande kunskaper, om hur man kör/framför en bil.
    ... eller är det så du väljer att hantera övriga delar i ditt liv?Många goda grunddatorböcker har publicerats och flera av dessa är inriktade på Microsofts s.k. officepaket samt ECDL-normerna för ett ECDL-körkort.
För den s.k. allmänbildningen bör man väl åtminstone tillägna sig grundkunskaper
motsvarande exempelvis Microsofts Officepaket (MS Word, MS Excel, Power Point).

Innehålllet på tangentbordet är viktigt samt framförallt allmänna grunder i filhantering och mappar, med fokus då på de vanligaste filtyperna.

Är du både motiverad och intresserad så kanske du rentav grejar detta på egen hand och med hjälp av en bok från något av de många aktiva läromedelsförlagen inom detta gebit. Några av dessa är GLEERUPS, INTERSKOL, Studentlitteratur, Liber och Docendo.

EN seriös skattning är att cirka 100 timmar vid datorn (PC alt laptop) med en bra lärobok tillhands handlar det om
för att inhämta vad som ofta åberopas som grunddatorkunskaper.

Härtill kommer inläsning, teoretiska studier, bokläsning, i olika omfattning beroende på övrig allmänkunskap, läsvana, datorvana etc
 om du inte redan har motsvarande grundkunskaper.

Att chatta, skicka e-post och spela datorspel ger inte de  datorkunskaper som behövs för att klara ett datorkörkort enligt ECDL-normerna.


Ur allmänbildningssynpunkt, och med tanke på de moderna krav som framförts i bl a den svenska gymnasieskolan om en bredare och mer datororienterad allmänkunskap, som ett medel och en grund för ett arbetssätt i takt med tiden, så finns flera skäl varför detta borde få en högre prioritet både för dig och mig och därmed närstående personer.


              -Got it?

 
- Är du orolig för att du har fått virus i din dator? 
Are you concerned about whether or not you have virus in your PC? Would you like to find out and possibly even deal

with it? Do it now by clicking on one or two of these words! 
Då är det hög tid att att börja utforska din dator samt att vid behov ta bort viruset. Här får du tips, råd & hjälp med både det ena och det andra.
- Klicka på någon av dessa inbyggda länkar!

Helpdesk
-Definitions of various types of computers
-Definitioner för olika typer av datorer 

 

 
desktop, a desktop PC - a computer that is small enough to sit on a desktop / en dator som är tillräckligt liten för att få plats på en skrivbordsskiva, en skrivbordsdatorworkstation(s) - are basically desktop PCs with more powerful resources and somewhat different in the hardware configuration.
They are often designated for use with CAD/CAM,  multimedia or other demanding  applications. 
/ arbetsstationer är extra kraftfulla persondatorer med ibland en något annorlunda teknik i "burken"/chassit/datorlådan och  avsedda att användas för CAD/CAM, multimediaapplikationer eller krävande grafikarbete e.d. 
handheld (palmtop) - a portable, battery-operated, hand-held computer that can be programmed in BASIC to perform a wide variety of tasks. It is also called a Pocket Computer. One of the latest in its kind is worth noting. It's called Hiptop, a client-server type computer./ en bärbar dator som drivs av/med  batteri och kan hållas i handen vilken kan programmeras i BASIC för att kunna utföra ett stort urval av olika uppgifter, denna typ kan ibland av en del uppfattas som svår att skriva på pga sin storlek (små tangenter), läs vidare under 'palm'. Ett nytillskott som nu tilldrar sig viss uppmärksamhet är en nyskapelse med s.k. client-serverteknik  och den heter Hiptop.

 

Internet-PC - a computer specially-designed for only surfing the Internet / en dator som har skapats enbart för att surfa med på Internet

 

 


laptop - a notebook or briefcase size  portable computer, usually weighing less than 10 pounds, portable personal computer that is small enough to fit in a person's lap, laptop computers usually have a flat screen and LCD display, and are powered by a rechargeable battery and can be connected to a larger monitor or other peripherals when back at the office / en dator stor som ett anteckningsblock eller portfölj, vanligtvis med en vikt som understiger  4½ kg (10 lbs.), tillräckligt liten för att kunna placeras i/få plats i en vuxen persons  knä, drivs av ett uppladdningsbart batteri och kan kopplas till en större monitor eller annan kringutrustning då man återkommer till kontoret

 

 


mainframe - large, powerful, expensive multi-user systems, used by many people at the same time, the most powerful ones are called supercomputers / stordatorn är en stor (kan vara som en större  garderob eller skåp), kraftfull och dyrbar dator som är avsedd att användas av flera användare samtidigt, de största exemplaren kallas superdatorer (som ibland kan vara två eller flera "sammankopplade"/seriekopplade stordatorer)

 

 

microcomputer - microcomputers are what we normally call and consider PCs, personal computers which is the most common type of computer, a computer whose CPU is a microprocessor, also called a personal computer / vad vi i dagligt tal kallar persondatorer är egentligen s.k. microcomputers och finns som stationära elektriskt drivna med "nätström" eller de kan vara batteridrivna och bärbara etc.
 
minicomputer  - used like mainframes but less expensive and less powerful and have become less common much due to the fact that microcomputers have become more and more advanced (improved) / används på liknande sätt som stordatorer men är billigare och inte så kraftfulla och har blivit mindre vanliga mycket tack vare att persondatorer har förbättrats i flera avseenden

 


net computer, NC
- keyboard and monitor connected to a network server, a dumb terminal with no intelligence of its own / tangentbord och monitor kopplade till en server, detta kallas ofta för en terminal eller en "dum terminal" eftersom ingen egen processor finns, "dumma terminaler" kallar man det även då monitor och tangentbord är uppkopplade mot en stordator

notebook computer
-a brief-case sized computer that uses a flat panel liquid crystal display, it is about the size of a large book, a personal computer which weighs around six pounds and is approximately the size of a loose-leaf notebook, a little smaller than a laptop computer  / en dator stor som en portfölj vilken använder sig av en bildskärm med flytande kristaller och kan vara  ungefär som ett större kollegieblock eller en stor book och väger ca 3 kilo, denna dator är något mindre än en  'laptop' 
palm
- palm or palmtops have no keyboard but have a touch-sensitive screen which can be controlled by means of a certain kind of pen, sometimes these small computers are referred to as PDAs, Personal Digital Assistants / vissa av dessa små "handhållna datorer"  kallas för PDA och 'palm' betyder handflata vilket indikerar att apparaten/datorn kan hållas i en handflata eftersom vissa av dessa saknar tangentbord så har de istället en tryckkänslig bildskärm som kan manövreras med hjälp av ett slags pekdon, en särskild slags penna (även viss typ av handskrift kan användas), och i första hand är dessa till för kalendarium, anteckningar och e-post men kan med hjälp av en dockningsstation anslutas till och uppdateras av en PC (eller annan typ av dator)

palmtop
A computer small enough to be carried in the palm of the hand en dator som är tillräckligt liten för att kunna bäras  i handflatan, läs vidare under 'palm'
 

PDAs, Personal Digital Assistants pocket-sized personal computer which usually can store phone numbers, appointments, and tasks. Some of these  have a small keyboard, others have only a special pen that is used for input and output. A PDA can also have a wireless fax modem. Files can be created on a PDA which are later entered into a larger computer. Apple has a well-known PDA/ vissa av dessa små "handhållna datorer"  kallas för PDA och datorn kan hållas i en handflata, dessa s.k. PDA kan användas till kalenderfunktion, anteckningar och uppgifter inkl adressbok och data matas in med en speciell typ av penna alternativt för vissa modeller så finns ett litet tangentbord, även faxmodem kan förekomma på dessa apparater, uppgifter och filer som skapas kan senare "tankas över" till en vanlig bordsdator e.d., läs vidare under 'palm'

PDA - Short for personal digital assistant, a handheld device that combines computing, telephone/fax, Internet and networking features. A typical PDA can function as a cellular phone, fax sender, Web browser and personal organizer. Unlike portable computers, most PDAs began as pen-based, using a stylus rather than a keyboard for input. This means that they also incorporated handwriting recognition features. Some PDAs can also react to voice input by using voice recognition technologies. PDAs of today are available in either a stylus or keyboard version.

 

 

PDAs, Personal Digital Assistants pocket-sized personal computer which usually can store phone numbers, appointments, and tasks. Some of these  have a small keyboard, others have only a special pen that is used for input and output. A PDA can also have a wireless fax modem. Files can be created on a PDA which are later entered into a larger computer. Apple has a well-known PDA/ vissa av dessa små "handhållna datorer"  kallas för PDA och datorn kan hållas i en handflata, dessa s.k. PDA kan användas till kalenderfunktion, anteckningar och uppgifter inkl adressbok och data matas in med en speciell typ av penna alternativt för vissa modeller så finns ett litet tangentbord, även faxmodem kan förekomma på dessa apparater, uppgifter och filer som skapas kan senare "tankas över" till en vanlig bordsdator e.d., läs vidare under 'palm'

PDA - Short for personal digital assistant, a handheld device that combines computing, telephone/fax, Internet and networking features. A typical PDA can function as a cellular phone, fax sender, Web browser and personal organizer. Unlike portable computers, most PDAs began as pen-based, using a stylus rather than a keyboard for input. This means that they also incorporated handwriting recognition features. Some PDAs can also react to voice input by using voice recognition technologies. PDAs of today are available in either a stylus or keyboard version.

Apple Computer, which introduced the Newton MessagePad in 1993, was one of the first companies to offer PDAs. Shortly thereafter, several other manufacturers offered similar products.
Today, one of the most popular brands of PDAs is the series of Palm Pilots from Palm, Inc.
PDAs are also called palmtops, hand-held computers and pocket computers.


personal computer, PC - a moderately priced microcomputer system intended for personal use rather than commercial purposes (originally), see desktop computer, microcomputer and portable computer persondatorer kan vara stationära eller portabla (bärbara), de bärbara kallas ibland  portföljdatorer, laptops eller notebooks

portable
 - a microcomputer system that can be easily moved from one location to another, see briefcase, lap computer, notebook computer, microcomputer
en persondator som lätt kan flyttas från en plats till en annan, se vidare på portföljdator, bärbar, 'laptop', 'notebook' m fl.

 

smartphone is a handheld device that integrates mobile phone capabilities with the more common features of a handheld computer or PDA. Smartphones allow users to store information, e-mail, install programs, along with using a mobile phone in one device. For example a Smartphone could be a mobile phone with some PDA functions integrated into the device, or vise versa.  Detta är en kombinerad mobiltelefon och PDA och du kan då både spara info & sköta e-post.

 

stylus - A pointing and drawing device shaped like a pen. You use a stylus with a digitizing tablet or touch screen.   - ett slags pekdon, en särskild slags penna

 

subnotebook - not quite as big as notebooks and can fit into a jacket pocket / mindre än s.k. notebook och kan få plats i en vanlig kavajficka

 How Spyware Works
According to recent estimates, more than two-thirds of all PCs are infected with some kind of spyware.
Find out how to get rid of it.

 Det skadar inte med ett bra minne...
Särskilt i en dator!


© Swengelsk, KB ®
Webmaster
-Would you like to put a commercial link ad at swengelsk.com? Contact our webmaster for details.