Byte & bits

  - A byte usually denotes 8 bits  which the computer treats as a single unit.
 Longer sequences like 16 and 32 bits are also possible . ... and 'denote' means "beteckna, betyda, utmärka" in Swedish, yes.
 

 


bit


binary digit

How Bits and Bytes Workbyte

denotes 8 bits

A short video clip about bits & byte

 

 


 

 

 

 

1.04MB (1,095,168 bytes)

 

A kilobyte  ( often abbreviated as simply K ) is  1,024 bytes.

 


More Regarding Byte & Bits,  Megabyte & GigabyteDefinition for: byte
The amount of memory space used to store one character, which is usually 8 bits. 
A computer that has 8-bit bytes (most large and small computers today) can distinguish 28 = 256 different characters. 
See bits, kilobytes and megabytes.

 
Byte -

 består av åtta " bitar" (bits) och används för  att representera en  bokstav, siffra eller  annat tecken. Därför kan det svenska ordet tecken med fördel användas.
1 kb (uttalas kilobajt) = 1000 byte, 1 Kb (uttalas kåbajt) = 1024 byte 
 
Bit (eng. Binary DigIT, pl. bits)

En enhet i informationsteori för information. Den mängd information som krävs för att specificera två alternativ. För lagrad digitaliserad data kan variabeln med bas 2, få antingen värde 1 eller 0 i binär notation.
Bandbredd kan mätas i bitar per sekund.
Se även Bandbredd, Bps, Byte, Kilo, Mega.

 


Bit  är den minsta enheten för data. Den kan anta 0 eller 1. Detta  är ursprungligen en akronym för BInary digiT


Bit - den minsta enheten i binär information. En 'bit' är antingen en etta eller en nolla. Det heter en 'bit', flera 'bit', även om man kan använda pluralformen "bitar" på skoj.
Ordet bit bör inte förkortas. Skriv kbit för kilobit. Åtta 'bit' (eller 'bitar') är en byte, uttalas "bajt".
 
Kilo- (metriskt: k)

Tusen gånger. Exempel kilobyte är ett tusen bytes (1024) , som förkortas k byte. Vidare 1 kbit är således 1024 bitar.

Se även Bit, Byte, Giga, Mega

 


MB -
megabyte, skrivs med versaler
Definition for: MB
1.Megabyte: 1,048,576 bytes or 1,024 kilobytes. Used to measure computer memory. Sometimes used to mean 1 million bytes or 1,024,000 bytes (1,000 kilobytes). 2.MotherboardDefinition for: Mb
megabit. 1.(Also mbit or Mbit).1,048,576 (216) bits, or 1024 kilobits. A measurement of the capacity of memory chips. Also used to mean one million bits. See megabyte. 2.Sometimes Mb is used for megabyte.


 

 

 

A floppy disk that holds 360K of data can accommodate somewhat more than 360,000 characters

 

English “character” = Swedish “tecken”
- OBS!
Jfr 'typ' & 'tecken'!

 

 

Megabyte is abbreviated as MB, means a kilobyte squared (1,024 times 1,024/ 1,024 x 1,024) or approximately (= Sw “ungefär”) one million bytes.
 Remember this, as a measuring stick: a typical printed page of text
 
(sheet size A4 in Europe and 8" x 11" in the US)  contains 2,500 to 3,000 characters or  approximately 600 words.


Therefore, 1MB holds close to 400 pages of single-spaced text.

 

 1 byte = 8 bit
1 kB =    8 kbit =   8,000 bit
 
(about ½ page of “normal” text)  


 

1 MB =    8 Mbit = 8,000,000 bit

1 GB =    8 Gbit = 8,000,000,000 bitVidare
studier och läsning i detta ämne to describe disk space, or data storage space, and system memory
etc 

 


 

                  ZD Integrated's Hot Stock           Clearance Store

 


© Swengelsk, KB ®

Webmaster