Översättning svenska - We translate engelska - Swedish - English

Bil-Auto-Car Computer-Dator Utbildning-Edu Pengar & Economy Food & Mat Grammatik Nyheter - News Ordlista-Glossary 
SMÖGEN   VÄJERN   KUNGSHAMN © Swengelsk, KB ®
Webmaster