Översättning svenska - We translate engelska - Swedish - English

Bil-Auto-Car Computer-Dator Utbildning-Edu Pengar & Economy Food & Mat Grammatik Nyheter - News Ordlista-Glossary


Hummerfisket blir annorlunda i år, och nog finns det flera tecken som tyder på att beståndet har bleknat. Vi har alla ett ansvar för hur fisket bedrivs, eller hur?
SMÖGEN   VÄJERN   KUNGSHAMN © Swengelsk, KB ®
Webmaster