Översättning svenska - We translate engelska - Swedish - English
Bil-Auto-Car   Computer-Dator   Utbildning-Edu   Pengar & Economy
Food & Mat   Grammatik   Nyheter - News   Ordlista-Glossary

VÄJERN   KUNGSHAMN   SMÖGEN

Glad Påsk-Happy Easter       Glad Påsk-Happy Easter

                                                            © Swengelsk, KB ®

Webmaster