Översättning svenska - We translate engelska - Swedish - English

Bil-Auto-Car   Computer-Dator   Utbildning-Edu   Pengar & Economy
Food & Mat   Grammatik   Nyheter - News   Ordlista-Glossary

VÄJERN   KUNGSHAMN   SMÖGEN

JULORDLISTAN-CHRISTMAS VOCABULARY-XMAS WORDS           
                                © Swengelsk, KB ®
            Webmaster