Översättning svenska - We translate engelska - Swedish - English

Bil-Auto-Car Computer-Dator Utbildning-Edu Pengar & Economy Food & Mat Grammatik Nyheter - News Ordlista-Glossary


JULORDLISTA-
CHRISTMAS GLOSSARY


SMÖGEN   VÄJERN   KUNGSHAMN


© Swengelsk, KB ®
Webmaster