2012-03-22
[Masterna står på Tjuvsundsberget]

 

 

 


2020-06-13 
 
2020-06-13


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vy från östsidan
2017-01-05

Tjuvsundsberget i centrum

 
Kungshamn East Side
2017-01-05
 
 

 

 

 

 

2016-07-17

 

 

 

 

 

 

 

 

2015-02-22

 

 

 

 


 

 

 

Offshore Race 2018-07-20 

 

 

 

 

Calendar Widget by CalendarLabs

 

 

Den övre ensfyren på Tjuvsundsberget
2015-02-22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Idag är Polisen en obefintlig deltagare i vardagslivet.
I Kungshamn fanns en gång både Sjöpolis, KBV (Kustbevakning) och Polisstation.

Och vem minns väl inte polisförstärkningarna som var kommenderade till orten
under sommartid på bl a 1970-talet...
Nu talas om ett mobilt poliskontor som ibland ska finnas tillgängligt,
i både Hunnebo & Gravarne!

-"Strålande tider, härliga  tider!" tyckte en gång Thor Modén,
men det var väl minst sextio (60!) år sedan,
och dessutom i filmens värld.

Dessvärre kan det finnas de som uppskattar denna utveckling.

[Bilden tagen 2014-06-18]
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ICA Skeppet, hamnsidan 
2014-06-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013-07-24

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014-05-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-07-17

 

 

 

 

 

 

 

2012-05-15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sandbogen med KBV
2011-03-24

 

 

 

 

 


Bäckeviksgatan (Dinglevägen) - Parkgatan 

(2011-07-30) 
 

 

 Hvitfeldtsgatan
2018-05-30

 

 

 
 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvarnberget  2007-11-17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvarnberget  med Valberget i bakgrunden
2012-03-22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En "somrig" parkeringsplats bakom ICA Skeppet  innan den stora turistströmmen börjat...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nygatan - hamnen 
2007-07-29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parkeringen på östersidan Skeppet & Gewerts
2007-07-29

 

 

 

 

 

 

 

 

Nya Hotell Kungshamn  ( 2010-11-06 )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vy mot Systembolaget
längs med Hallindenvägen utanför gamla delen av kommunhuset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Springgatan österut,
ner mot hamnen
(Springet)

Korsningen Hallindenvägen, Parkgatan & Springgatan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunkontorets nybyggnation på Parkgatan 

(2013-03-18)
 

 

 

 

 

 
 
2018-04-06


2018-04-06


 


Nya vårdcentralen har utvecklats
(Närhälsan)

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vy från Tjuvsundsberget mot Valberget

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De stora antennerna i bakgrunden står på Tjuvsundsberget


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 Bovallstrand  Fykan  Haby bukt  Hamburgsund  Hasselösund  Hovenäset  Hunnebostrand  Kungshamn  Smögen
   
© Swengelsk, KB ®
Webmaster