2011-07-12


Fyrar-Lights     Fyrar-Lights


2020-06-13
2020-10-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-10-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-06-13
2019-06-212019-06-21


 

 
 


2019-06-211974 (juli)

Vid kaj ligger bl a LL381 VEJLER, LL892 VENÖ, LL325 MARION & LL628 ATLANTIC.
På insidan skymtar LL398 FÄRDER.
-Men vem ligger för om MARION?

LL325 MARION lämnade Kungshamn (Gravarne) för sista resan
tillsammans med SD454 ombord en stor pråm 2016-07-11--12.
LL325 MARION var en gång ett fint fartyg,
och en bra båt.

  

2016-07-17

 

 

 

 
 


2019-06-212019-06-21
 

 

 

 

 

 

 

 

2019-06-21

 

 

 


 
2019-07-02


2020-07-29

2020-07-29

2020-07-29


2019-07-02
2019-07-02
Hamngatan 8-12 omkring 1972

 

 

 

 

 

LL677 OCEAN
2020-10-16
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


LL1149 HERRING
2019-07-02 

 

 

 

 

 

 2019-07-02
 

 

 
Guleskär (W)
Southern inlet to Kungshamn
2013-01-20

 

 

 

 

  

 

 

 

 


 

Vy från Smögenbrons norra sida    (2014-06-30)

 


 

 

 

 


 

 

 

View from ship's (boat's) stern   
(Your rear view when entering)
2006-06-29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CHRISTIANE av Drammen
lägger till i Kungshamn 2014-07-14

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Byggd 1879 på Sandviken gård, Bergen
Ombyggd 1919 och motor installerad 1927
Hon gick i sandfart från Drammen till 1960
Tillhör numera sjöscouterna i Drammen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VEGA av Gamleby gästade Kungshamn  2014-07-18
Hon är byggd i Viken 1909 och restaurerad 1993-2008


 

 

 

 

2012-07-02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zitabåtarna i Kungshamn
- Ett bildspel
 
... and here's also a sort of video
en härlig bildmix

 

 

  

 

 

2014-06-18


2013-07-242012-07-27
Vill du se flera trutar så klickar du här.

Här  finns också en fin samling med bilder på svanar som "rockar loss".
 

 

 

 

 

 

Segelfartyget Gunilla av Öckerö
2006-07-06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011-07-30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Celebert besök i Kungshamn 2011-03-27
KBV 001 POSEIDON; ett av Kustbevakningens ganska nya fartyg

Om satsningar av detta slag verkligen ska visa sig försvarbara över tid, beträffande en eventuellt förbättrad sjösäkerhet,
sjötrafik, fartygsassistans, sjöräddning,
fisketillsyn eller ren traditionell kustbevakning i mer allmän bemärkelse,
så får nog ansvariga i berörda  myndigheter som har möjliggjort hanteringen av dessa fartygsbeställningar
börja redovisa trovärdiga ekonomiska strategier, kalkyler eller andra planer som på ett realistiskt sätt
kan förankra och försvara de svindlande belopp som härmed har åderlåtit statskassan,
för det är väl ändå våra gemensamma skattepengar som har använts.

Det är ju särskilt beklämmande i sammanhanget eftersom dessa kostsamma varvsbeställningar är gjorda i en tid
när allmänna kostnadsläget tvingar flera statliga och kommunala verksamheter att spara pengar,
och i flera avseenden begränsa befintlig verksamhet,
 i bl a de så mediapopulära politikerområdena skola,
äldreomsorg och allmän sjukhusvård,
 verksamheter som dessutom alla är både berörda och beroende av.

Från Kustbevakningens sida har vidare uttalats som ett starkt argument för dessa inköp
att man har behov av denna typ av fartyg
för att vid ett fartygshaveri i storm kunna assistera eller bogsera stora tankfartyg.
Många är de sjöfarare som på senare tid har frågat sig om KBV verkligen har, eller ens kommer att ha,
erfarna och sjödugliga besättningar lämpliga för en sådan uppgift.     

 

 

 

 

 

 

 
Sandbogen,
och här fanns tidigare Polismyndigheten (inkl sjöpolis) och Kustbevakningen med kontor, personal och båtar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Här ser vi Springets småbåtshamn på östersidan

2012-11-25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Springgatan österut, ner mot hamnen
(Springet)
2012-11-25

[Korsningen Hallindenvägen, Parkgatan & Springgatan]

 

 

 

 

Här finns flera sidor för närområdet
 Bovallstrand  Fykan  Haby bukt  Hamburgsund  Hasselösund  Hovenäset  Hunnebostrand  Kungshamn  Smögen


 


                © Swengelsk, KB ®
Webmaster