Hållö Gap
Gapet (lokalt även kallat Gabet)

2009-02-17Hållö Gap

2020-07-112020-07-11


2020-07-11

2012-07-25


2012-07-25


Sydvästvart
Byttelocket
Kalvhällan, SE-View
2019-10-31
BYTTELOCKET

Vy från Kalvhällan (Smögen)
2020-06-13


2011-07-12
Rösholmen med tennisbana i förgrunden och söder om Rösholmen ligger Guleskär.
I bakgrunden finns Hållö gap (Gabet).
Till höger i bild ser du en liten del av Hasselöns östersida.

Hållö Gap
Gapet (lokalt även kallat Gabet)

2009-02-172019-10-31

Hamnskär kummel vid Lotshamnen
2009-02-17
Pengeskär fyr
Här fotograferad från "Västsidan"
(View from approx NW)

[Fyrarna Dynabrott och Brandskärs flak i Brofjorden skymtar i SE]

2011-11-15Regnr & båtnamn tycks här ointressant.
Detta lär dock vara LL248 SAIBON.

Bilden tagen på Klevens sydsida
2019-10-31
Hatteflu fyr i silverblänk och servicebåt är på väg till Hållö   2015-03-13
Hatteflu fyr
Hatteflu fyr

Detalj från Smögen Offshore Race,
som ändrade banan detta år pga vädret

(2015-07-18)
Hatteflu fyr

Detalj från Smögen Offshore Race,
som ändrade banan detta år pga vädret
(2015-07-18)
 

 

 

 

 

 

Hållö Gap

Gapet (lokalt kallat Gabet)
2009-02-17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Skaeret i GapetHållö Gap
2014-05-21

 

 
 

 

To the right in this picture; Byttelocket (beacon)  &  Hållö lighthouse
2009-12-28

 

 

 


Vy från Tjuvsundsberget
I förgrunden ses den nedre ensfyren
2015-02-22


 

 

Kolebådan fyr till vänster i förgrunden
2012-01-06

  

 

Pengeskär light [ Q WRG ] is in the center of this picture,
and Hatteflu light [ Fl WRG 3s ] is to the left.
2010-01-08

 

 

 
Hummerfisket ...

Vy mot Byttelocket  [ Byttelocket kummel (Fl R 3s) ]  & Tångenrännan 
2014-04-13
 

I bakgrunden ser du fyren Kolebådan  [Iso WRG 3s]

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

     


 

Hatteflu lykta sedd från östersidan
2016-10-30

 


     


  
1974-07-19
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014-05-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Byttelocket (beacon)  [ Fl R 3s ]   &   Hållö Gap

 

 

 

 

Fiskefartyg © Swengelsk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Vid Pengeskärs fyr 2013-08-07

 

 

 

 

 

 

 

 
Hatteflu fyr närmast
och SE (Sydost) ligger Skäret i Gapet med radarreflektor
och i bakgrunden fyrarna Dynabrott och Brandskärs flak i Brofjorden

2013-01-20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hatteflu fyr & Hållö Gap  2012-08-26

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hamnskär kummel, utanför Hållö lotshamn

2012-07-25

 


 

 

 

 

 

East Hållö Gap

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ovan till höger i bakgrunden skymtar en del av Preemraff, raffinaderiet i Brofjorden

 

 

 

 

 

 

 

 

Ovan till vänster ser du i bakgrunden en del av Fisketången

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I centrum  ovan ser du en del av Fisketången och till vänster (med antennerna) har du Tjuvsundsberget

 

 

 

 

 

 

 

 

Fyrarna Hatteflu och Pengeskär i hårt väder 2012-01-04

 

 

  

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tjuvsundet 2012-09-01

 

 

 

 

 

 

 

 

SE of Kleven, Hatteflu fyr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hatteflu fyr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vy från Fisketången mot Dynabrott & Brandskärs flak 2012-09-01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Närmast ser du Hatteflu fyr [ Fl WRG 3s ].
(I bakgrunden till höger ser du fyrarna  Dynabrott & Brandskärs flak  SW Brofjorden.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hatteflu light  [ Fl WRG 3s ] viewed from West

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WSW of Kleven, looking East (...or E by NE)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengeskär light  [ Q WRG ],  looked at from NW

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengeskär light  (viewed from approx WNW)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rasmusskär SW Kleven


  

Brimskär  ( SSE Vämlingen, SW Kleven )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skåreskär kummel  (beacon) from SW

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skåreskär kummel - Smögenbaden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Här ser vi den gamla f.d. lotsbåten HEIMDAL vid Holländarberget

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S & N Buskär from NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I bakgrunden skymtar Sote Bonde, Tryggö ensfyrar & Skarvasätt fyr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Green mark  (Kalkgrund)  NNW Skarvasätt lighthouse
Soteskär above left, and Mjölskär lighthouse, are beyond in the background

 

 
... och här går vi från Lysekil, passerar norröver Brofjorden, på väg mot Bohus-Malmön fvb Gravarne (Kungshamn).

                     © Swengelsk, KB ®
Webmaster