- Hot Damn!Amerikanare i Väjern 2015-07-11

              
           

                                          

                           
  Amerikanare i Väjern 2015-07-11

Dollargrin, amerikanare, eller  s.k. raggarbilar, gästade byn även  2013-07-13


   
© Swengelsk, KB ®
Webmaster