Smögens hamn - Smögen Harbor


Inre hamn-Inner Harbor   Smugha-Smyghålet   Nya hamnen-New Harbor   BRYGGAN  Midsommar
Fiskefartyg © Swengelsk     Gamla trålare-Old Trawlers

N 58 21’ 11.8”
E 11 13’ 41.7”

  

 

 Byttelocket beacon with  Fiskkajen - the Fish Pier - rear right (Smögens Fiskauktion)
2014-05-21

Hållöfärjan trafikerar sträckan Smögenhamnen-Hållö dagtid
 regelbundet enligt turlista under högsäsong
(går också på kvällsturer till Hunnebostrand mm)


SSRS SMÖGEN  [ 070 - 580 85 87 ]

      
2015-05-17

Epost:  rs.smogen@ssrs.se


Sjöräddningsdag 2017-07-15 med SSRS på Smögen

 

 
 

 

 


 
2018-07-20


 

 
2018-07-20


 2016-07-21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-09-10

  

 

 

2016-09-10
 

 


2018-07-20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Så här kunde det se ut under sent 1970-tal

 
 

 

WENDLA (Olof) går ut med sportfiskare 2016-07-21

Till vänster skymtar passagerarfartyget M/S SOTEN
Här finns mera om M/S SOTEN

       

 

 


2016-06-19
Att inseglingen till denna hamn har begränsats tycks inte råda något tvivel om.
Se placering och förankring av dessa nya bryggor.
Å andra sidan så byggs det ju nya hus på Klevudden som är placerade mindre än tjugofem (25!) meter från vattnet!
Vadå strandskydd?
Den massmediala diskussionen och redovisningen av det s.k. strandskyddet tycks naiv,
för att inte säga barnslig, i detta sammanhang.


 


 2018-07-20

  

 

  

 

 

 

 


  

Ingemar lägger till vid Snusfronten 2016-07-18

 

 Maj månad 2009
 

 


 

 

2016-07-18

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

2016-04-08
Vajerverksta'n tycks mer och mer framstå som en blygsam påminnelse om det som en gång var en livlig fiskehamn,
med närmare hundratalet trätrålare i dubbla rader utefter bryggkanterna (i närområdet).
Att tala om förändringens vindar är milt uttryckt ett s.k. understatement.
Och inte en bogpropeller i sikte fanns!
 

 

 

 

 

2016-07-18

 

 

 

 

 

 

 

2016-07-18

 

 

 

 

 

  

 

Fiskkajen 2012-08-26

 

 

    

 

Bryggan
Zitabåt & Hållöfärjan och livet leker
[Smögens hamn 2013-07-06]

 

 

 

  

Zitabåt vid Smögenbryggan 2014-06-20
Snusfronten

 

 

 

 2015-12-26

 

 


 

  

2015-07-19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013-07-06

 

 

 

 

 

 

 

 

HÅLLÖFÄRJAN, och som regel med Stig vid ratten  (2015-07-30)     
 

 

 
2017-06-21

 
 

  

 

 

 

 

 

2016-04-19

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

SSRS & arrangemanget 2014-08-02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ringareskärskajen & Hållö Bar 2014-08-02

 


      


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012-07-12

 

 


 

 

 

 

2016-04-08
 

 

 

 

 

 

 

       
2006-07-02                2007-01-02

Klevenbryggan vid Vajerverksta'n (Syversens) 2013-07-14

 

 

 

 

2014-06-21

 

 

 

 


2013-07-27

 

 

        

    
2006-07-18


 

 -Vadå trängselskatt?

2006-08-02

 

  Vill du se flera trutar så klickar du här.

Här  finns också en fin samling bilder på svanar som "rockar loss".
  

         
2012-07-02


    
2012-07-09

 

 

 

 

2012-07-02

 

 

  

 

2012-07-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inre hamnen,  SW Lännudden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Här är det berömda Smyghålet
som skiljer Lännudden (till vänster i bild) från Smögenön (till höger i bild).

 


Smögen
är både en ö och ett samhälle. Ordet Smögen kommer av det fornsvenska ordet smugha
som ursprungligen var en beteckning för Smyghålet som är en trång passage ut mot Västerhavet i den inre norra delen av Smögenhamnen.

The word Smögen stems from Old Swedish 'smugha' meaning sneak and is a very narrow escape route from the northern and innermost end of the harbour.
Access to Smögen harbour, entry and departure, is from East where you also find Kungshamn and the channel (... and fairway) to Bohus Malmön, Lysekil, Grundsund etc.
Smögen was populated already in the early 1600s which is evident in old tax records from 1650.

Till Smyghålet kan man komma om man från hamnens östra inlopp passerar Syversen Sail, Skäret, Magasinet och Bremers brygga nordväst ut.
-
What is commonly referred to as Smögen is actually a number of islands & islets;
the major ones are of course Hasselön, Smögen, Omholmen & Kleven.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Här är det berömda Smyghålet som en gång har legat till grund för ortnamnet Smögen.

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
Delar av Smögens hamn omkring 1976

 

 

 

 

 

 

 

Pictures from Nya Hamnen (New Harbor)
- Här finns bilder från Nya Hamnen

More pictures from inner harbor & pier
- Här finns flera bilder från Smögenbryggan och det inre hamnområdet


 

2017-07-05
 

 

 

 

 

 

 

 


Här finns flera sidor för närområdet
Fykan  Haby bukt  Hamburgsund  Hasselösund  Hovenäset  Hunnebostrand  Kungshamn  Väjern

 

 

 


© Swengelsk, KB ®

Webmaster