2017-06-30


2017-06-30
2017-10-06
Klevenvägen närmast Klevudden
2017-04-14

Klevudden från sjösidan, Syd vattentornet
I den vänstra bildkanten ser du Hatteflu fyr.
(2016-10-30)


2016-10-30

KLEVUDDEN

Granne med Vajerverkstan, på östra sidan,
är nu en restaurang i hörnet av det nya brf-huset

Musselbaren  (2017-02-25)2017-10-06

Musselbaren  (2017-02-25)

  


Nya bryggor på Klevudden 2016-07-21


 

 

Ett parkeringshus på Kleven! 
2016-07-21

 


2016-03-28

     

2017-07-29


 


     
2016-12-24
  


 
2017-02-04

Magasinet-New & Old

 

 

 
Vajerverksta'n   2015-02-21
[ Syversen Trål AB ]

 

 

  

  

 

Detta är en vy (utsikt) som är försvunnen

Ungefär här har vi sett många fiskebåtar komma in från väst,
men det var i en annan tid.Mera från Klevudden

 

 

 

 

 

Sydost Kleven

 

 

 

 

 

Hatteflu fyr och sydost (SE).
I bakgrunden skymtar kassunfyrarna Dynabrott & Brandskärsflak vid inloppet till Brofjorden och Preemraff

[2013-05-17]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Hatteflu fyr SE Kleven


   


        

  

 

 

 

 

2014-09-16

 

 

 

 

 

 

2016-08-02

 

 

 

 

 

 

2014-09-16

  

 

 

 

 

 

 

 

 

2011-11-13

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

On South Kleven looking West by NorthWest

 

 

 

 

Klevenudden  med Pengeskärs fyr, Likskär  &  Sälö i bakgrunden

  

 

Här har vi Pengeskärs fyr med Hållö i bakgrunden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

  

 

 

 

 

 

     

Nya och fina gångbroar kan vi glädja oss åt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

2008-01-03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008-05-04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Here's Lännudden. You're standing on it.
Lännudden is between Smögenön & Kleven.
[2012-03-18]

 

 

 

 

 

 

Här står vi nu på Lännudden &  ser OSO  mot hamninloppet
[ Looking ESE towards harbor inlet ]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Här ser du var gränsen går mellan Lännudden & Kleven (brotrumman).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I bakgrunden (söder om vattnet & brotrumman) har du Kleven  [2012-03-18]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kleven West

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kleven West

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kleven  Southwest
 
Här ser du Brimskär i bakgrunden


2013-03-03