Husholmen i förgrunden och Långebrott skymtar i bakgrunden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Närmast ovan till höger ser vi en del av Husholmen och därutanför har vi Stångholmen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Husholmen dikt styrbord, ja.

Stångholmen om styrbords bog, föröver är Sälebådarna (SW Stångholmen) och västerut skymtar svagt en fiskebåt.

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Del av Soten & Väjerns skärgård, med Mjölskärs fyr i centrum ovan

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Rågskärs fyr & Mjölskärs fyr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Här väntar en gråtrut på makrillrens, Olstensfjorden 2014-09-21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Här följer nu några bilder tagna från Sote Bonde

I bakgrunden skymtar Smögens vattentorn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Närmast ligger Husholmen snötäckt och utanför ligger Stångholmen  ( 2010-12-27 )

 

 

 

 

 

 

 

 

Här blåser kuling över Husholmen  ( 2012-03-10 )

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Här kan anas både Rågskärs och Tryggö fyrar

View looking  North from Makrillviken, Smögen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sote bonde skymtar i bakgrunden ca NNE från Vämlingens västersida.
Sote bonde ligger NE Mjölskär.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Här ser vi Sote bonde på närmare håll samt ensfyrarna  till höger i bilden, Tryggöfyrarna
 (Tryggölykta [Q R 8M] & Rågårdslykta [Iso R 4s 7M]).

Sote bonde  is the height in the center of the picture.
The Lighthouses Tryggö fyrar, to the right, are leading lights.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haby bukt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Soteskär


"Sotaskär heter en klippa utanför Sotehufwud, men är icke det i sagorna berömda af samma namn.
I dess grannskap ligger
Brännwinsskäret, hwilket alltid måste förblifwa en förargelseklippa för wåra nykterhetsföreningar,
emedan ingen seglare passerar det, utan att der taga sig en sup."

[Utdrag från skrift av Axel Emanuel Holmberg,
Bohusläns Historia och Beskrifning,
Del III,  Uddevalla 1845] "

-
These waters were always considered hazardous in connection with bad weather,
rough sea, ground swell,
and shallow waters with tricky waves due to underwater stones and grounds etc
 especially while depending on sailing ships and old-fashioned freighters.


NNW Sotehuvud, NW Sote bonde,  ligger Brännwinsskäret (senare Engeln, numera Ängeln), väster om Grosshamn.
Grundet är egentligen ett grundområde öster om den trånga farleden vid
Soteskär
bestående av undervattensstenar på ett djup av mellan 1,7 och
7 meter.
Närmast farleden ligger en undervattensten på
1,7 m
  djup samt tre små stenar som brukar synas vid vattenytan.
Området var särskilt förr, men är fortfarande, beryktat bland sjöfarare för besvärlig sjögång
  med ett flertal grund.
Särskilt var detta ett besvärligt område under segelfartygens dagar.


Mjölskärs fyr tillkom 1936 då Klåvskärs fyr flyttades till skäret intill. Klåvskär ligger NO Mjölskär.
Strax öster om Klåvskär finns också ett grundområde värt att observera i sjökortet, alltså mellan Sote bonde och Klåvskär.

Klåvskär kommer från klåva - klôva som betyder klyfta eller smal sänka i eller mellan berg etc.
Klåvskär var fyrplats mellan 1883 & 1936 och enl vissa uppgifter var Evert Taubes far Carl Gunnar
stationerad här en tid.
Idag finns bara några få rester kvar av den forna fyrplatsen på Klåvskär.The lighthouse Mjölskär was previously located on Klåvskär, slightly NE of Mjölskär.


Såväl Mjölskär som Klåvskär är fågelskyddsområde med landstigningsförbud 1 april - 31 juli.
-Wildlife habitat (seals & birds) - Restricted area April 1 thru July 31.
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Här ser du både Soteskären, Mjölskär samt fyren Mjölskär.

[There's a group of islets (or isles) here called Soteskären
and in this group there's one called Mjölskär.
The lighthouse is located at Mjölskär.]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Here's the lighthouse Mjölskär.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Här ser vi Mjölskärs fyr från Haby bukt 2011-12-01
[The lighthouse Mjölskär is NW of Haby bukt]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölskärs fyr fotograferad från Fykan 2012-01-27
[Fykan is a small "fishing homestead" of three households located NE of the lighthouse Mjölskär]

 

 

 

  Vy från norra Tryggö mot Mjölskärs fyr 2013-09-13 

 

 

 Vy från norra Tryggö mot Mjölskärs fyr 2013-09-13

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefan fiskar hummer S Mjölskärs fyr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gröna pricken vid Kalkgrund, NE Skytteskären,  och NNW fyren Skarvasätt
[Green Mark NE Skytteskären, NNW Skarvasätt lighthouse]

-This Green Mark is approx 174.5 degrees South of Mjölskär lighthouse at Soteskär-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

You can see Skarvasätt lighthouse to the left in above picture.

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Skarvasätt lighthouse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trång passage mellan Tryggöskär och Tryggö, på väg mot Tryggö lykta (fyren)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vy från Hammarudden mot Husholmen och västerut. Närmast nedanför passerar farleden NV Väjern.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Husholmen närmast och Bredbergspricken skymtar i bakgrunden ca klockan 10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Havstruten är ju störst av våra trutar och känns igen på en kraftig näbb och hals.
Rygg och vingar är svarta på ovansidan men vita på undersidan.  I alla åldrar har den gråskära ben.

Gråtruten är den näst största truten.
Den vuxna gråtruten har blågrå rygg,  och vingtopparna är lika som fiskmåsens.  I övrigt är fjäderdräkten vit.
Fötterna är ljusröda (på vuxen fågel) eller brungrå (på ung fågel). 
Benen är vanligtvis skära,  men det finns individer med svagt gula ben.
Näbben är gul med ljus spets och i främre delen av undernäbben finns en röd fläck (på vuxen fågel).
Näbben är mörk med rödaktig bas (på ung fågel).
 Iris är ljusgul (på vuxen fågel) eller mörkbrun-ljusgul ( på ung fågel ).
 Den  röda fläcken på undernäbben utvecklas under tredje vintersäsongen.

        

 

 

Här är det rensat & klart!  (Fish is onboard & cleaned, A-OK.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SE Silleskär

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mary going fishing with Odd onboard     

Odd Harald på väg mot Lykta...

 

 

 

 

SSV om Sotekanalens södra inlopp så har vi Tryggöskär och en grön prick...

... och här är Gröna pricken

Green Navigation Mark, SW Sote Canal Entrance South

Pricken kallas i folkmun för Pricken i höla ( höla = hålan )

 

Tryggöskär is N of Navigation Mark.

Tryggöskär, eller Tryggveskär, har haft en brokig historia med både trankokeri och en krog inriktad på  sprithandel med fartyg.
En eremit, Lorn på Tryggeskär, bodde här i flera decennier under 1800-talet.
Intressant i sammanhanget är att Lorne tidigare hade ägt hela Tryggö.

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Här ser vi Tryggölykta (Tryggö fyr)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... och här ser vi både Tryggö fyr & Rågskärs fyr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rågskärs fyr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rågskär, med Tryggöskär i bakgrunden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lighthouse  NW  of Green Nav Mark
Råskärslykta, eller bara Lykta,  kallas denna fyr lokalt men skäret heter Rågskär
och ligger V Tryggöskär.


Kan du tänka dig att Stig med familj härute såg en livs levande älg stå och fundera varefter den senare simmade norrut för att så småningom gå iland i Haby bukt!
Jo, och faktiskt finns det foto som dokumenterar händelsen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Husbehovsfiske

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gula pricken  -  Bredbergspricken

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Och här kan vi skåda både Rågskärsfyren ("Roskärslykta") och Sote bonde
trots dis och molnighet, ända från västersidan av Kleven.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

Säl!  (=Seal)

 

  


Här ser vi från höger Fånytt, Matsholmen & Träsklarna österifrån 

 


 Den lilla ön Fånytt på styrbords bog, är S om Sotekanalens södra inlopp (2 kabellängder).
     
Fånytt  om styrbord  (till höger på denna bild)  kan man gå nära  på både södersidan, öst- & västsidan.
Går du in på detta sätt (österifrån), mellan Fånytt & Träsklarna, så får du inte hålla rakt på huset.

Föröver finns ett grund
! 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Lånat ur Skanör-Strömstad  med tillstånd från Nautiska Förlaget

Matsholmen

 

              

 

 Detour

 

 

© Swengelsk, KB ®
Webmaster
-Would you like to put a commercial link ad at swengelsk.com? Contact our webmaster for details.