Här ser vi södra delen  av Guleskär. I bakgrunden skymtar en del av Hållö, Sälö, Kleven & Smögen.

 

 
2018-04-25 

 

 

 

Guleskärsvy från Tjuvsundsberget    (2016-05-10)

 

Guleskärsvy från Tjuvsundsberget    (2016-05-10)

 

 
2018-05-30
(Kajen stängd för tung trafik)

Guleskärskajen 2019-04-08
    

 

 

2017-12-04
S264 ASTRID lossar skarpsill vid Guleskärskajen
Enligt vissa källor handlar det om ca 700 ton från Nordsjön2017-12-04
S264 ASTRID lossar skarpsill vid Guleskärskajen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-07-17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014-03-23

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-07-15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011-08-03 

 
2015-02-22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Vad är en sjöbod?
   ... och så var det ju fråga om huruvida dessa nya sjöbodar svarar mot definitionen av vad en sjöbod är,
och vad en sjöbod ska användas till etc.

  Entydiga kommunala beslut, tjänstemännens bristande kontroll och uppföljning
samt uteblivna konkreta åtgärder visade i form av påtagliga konsekvenser,

vidare handläggning och hantering etc.,  har inte varit vare sig helt klara
eller ens begripliga för de olika fastboende som förundrat sig kring de olika turerna.
 Tveksamheter som föreligger kring kommunens hantering av befintliga sjöbodar
gäller dessvärre inte endast dessa på Guleskär.
Flera sjöbodsområden som borde skärskådas finns ju lite varstans,
som exempelvis vid Smögenbrons södra landfäste

(tidigare använt av Hållö Fisk), Roparebacken, Väjern, Hunnebostrand m fl platser.

Ska en sjöbod kunna få jämställas med, och användas som, sommarstuga, bostad,
vandrarhem eller ska den huvudsakligen och endast få användas som förvaringsutrymme,
rastplats, lager och arbetsplats i anslutning till båt, brygga och fiske? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Södra delen av Guleskär från sjösidan (Guleskär South)  2012-07-25

 

 

 

 

 

 

 

 

2013-02-02

 

 

 

 

 

 

Guleskärskajen med Kungshamnsfiskarna (KA), sjötapp och miljöstation   2011-02-12

 

 


Guleskärsvy 2017-10-06


 

 

 

 

 

 

 

 

Här hittar du bilder på LL325 MARIONS sista resa

  

2012-05-15

 

 

 

2006-06-29
 

 

 

 

LL628 ATLANTIC av Grundsund   (2014-03-20)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LL207 NAUTIC  2016-07-17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018-07-20

 

 

 

 

 

SSRS Smögen (ROTARY) 2016-07-15

 

 

  

 

2016-07-15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-07-17

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vi väntar på leverans av skarpsill...
Förberedelserna är stora,
och förväntningarna.

2012-10-28

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Att lägga till...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012-10-28

 

 

 

SCANDICA vid Guleskärskaj
2013-06-03

 

 

 

 Zitabåt passerar Guleskär
2012-09-01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2007-06-24

 

 Kungshamn   (  tidigare  Gravarne  )

 

 

 

 

 

Julle Grey backar in

Julle Grey
Guleskärs Marina
© Swengelsk, KB ®
Webmaster