Poker Run Smögen 2017
  

Starten går österut mot Tångenrännan ca kl 10:14  (10:30?)
(East Byttelocket & Kolebådan light)
och fortsätter därefter via Bohus-Malmön, Grundsund till Käringön.
     
 

  

På eftermiddagen går SSRS Smögen ut med två båtar via Hatteflu lykta och Pengeskär
och vidare "sörover" utefter Hållö läsida
vilket gör att en del åskådare trodde sig veta att nu kommer snart deltagarna i Smögen Poker Run in via havet & Hållö Gap.
Kanske lägger sig sjöräddarna vid Lotshamnen på Hållö i beredskap...?

Ca kl 15:44 återkommer dock sjöräddarna i god fart.
Approx 15:44 passing Klevudden on return
...återkommer dock sjöräddarna, ja.
Båtarna i ledning (de första båtarna) i Smögen Poker Run återkommer via Tångenrännan ca kl 16:06
(East Byttelocket & Kolebådan light)
och anlöper Smögenhamnen vid Fiskkajen
fvb Sealodge

Poker Run 2016

Poker Run 2014

           
                                © Swengelsk, KB ®
            Webmaster