2018


X-161

2018-07-20        


Här kommer flera bilder att publiceras successivt.
Drygt ettusen bilder ska granskas först...

Ha tålamod.

Här kan du se tidigare Offshore Race vid Smögen

Här finns (ett annat Race) 2014


2016

2017© Swengelsk, KB ®

Webmaster